NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Sikeres pályázat - sikeres megvalósítás

 Ezúton is gratulálunk a sikeres pályázatokhoz!

Az Erasmus+ oktatási/képzési célú munkatársi mobilitási programokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók rövid összefoglalása tartalmazza mindazt az információt, amely a mobilitási tevékenység zökkenőmentes lebonyolításához szükséges.

A pályázat elnyeréséről szóló határozat a Pályázati portálon a saját felületről letölthető.

Mobilitási programok szervezésének indítása


EU-n belül

A mobilitási program szervezését a tervezett kiutazás előtt legalább 60 nappal kell elkezdeni az alábbiak szerint:

A kiutazás előtti teendők:

 1. Az Erasmus+ pályázat nyertese felveszi a kapcsolatot a fogadóintézménnyel és véglegesíti mobilitási programjának időpontját.  A mobilitási időszak egyeztetése minden esetben a kiutazó felelőssége.
 2. A kiutazó felelőssége a Mobility Agreement dokumentum aláírása (Mobility for Teaching/ Mobility for Training), valamint a további szükséges aláírások és pecsétek beszerzése (felettesének aláírása és pecsétje, majd fogadóintézmény aláírása és pecsétje). Hiányos Mobility Agreement esetén a támogatási szerződés nem indítható el.
 3. Amint a mindhárom fél által aláírt és lepecsételt Mobility Agreement megérkezik a kari koordinátorhoz, a koordinátor elkészíti az Erasmus+ Támogatási Szerződést, melyet először a kiutazó ír alá. A szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen a felek közül az utolsóként szerződő fél aláírja. A szerződés valamennyi fél általi aláírását követő 30 napon belül történik a támogatási összeg átutalása.

A mobilitási program végén szükséges teendők:

 1. A fogadó intézmény által kiállított Certificate of Attendance leadása a Nemzetközi Osztályon, ami igazolja a teljesített programot.
 2. Az e-mailen érkező felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül kitölteni és on-line benyújtani az egyéni on-line EUSurvey-t.
 3. A mobilitás befejezését követő 30 napon belül írásos és fényképes Egyéni beszámoló megküldése az antk.staffmobility@uni-nke.hu e-mail címre.

EU-n kívül (nemzetközi kreditmobilitás)

A mobilitási program szervezését a tervezett kiutazás előtt legalább 90 nappal kell elkezdeni az alábbiak szerint:

 1. A mobilitási tevékenység szervezését a Nemzetközi Iroda (NI) koordinálja (international.exchange@uni-nke.hu). (Kari szinten csak a pályáztatás történik.) Az NI nominálja az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás pályázat nyertesét a fogadóintézményhez, megjelölve a lehetséges mobilitási időszakokat.
 2. A fogadóegyetem dönt arról, hogy a kiutazót mely időszakban tudja fogadni a mobilitás megvalósítására.
 3. A kiutazó felelőssége az NI-tól kapott Mobility Agreement dokumentum aláírása, valamint a további szükséges aláírások és pecsétek beszerzése (felettesének aláírása és pecsétje, majd fogadóintézmény aláírása és pecsétje). A kiutazó meghívólevelet kér a fogadó egyetemtől (Letter of Invitation).
 4. Amint a mindhárom fél által aláírt és lepecsételt Mobility Agreement és az aláírt és lepecsételt fogadólevél megérkezik az NI-hoz, a koordinátor elkészíti az Erasmus+ támogatási szerződést, melyet először a kiutazó ír alá. A szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen a felek közül az utolsóként szerződő fél aláírja. A szerződés minden fél általi aláírását követő 30 napon belül történik a támogatási összeg átutalása.
 5. Hiányos mobility agreement és a fogadólevél hiánya esetén a támogatási szerződés megkötésének folyamata nem indítható el.

Amennyiben a szervezés nem kezdődik meg időben, a támogatási összeg nem előfinanszírozásként, hanem utófinanszírozásként fog megérkezni a nyertes pályázóhoz.

További kérdés esetén a Nemzetközi Iroda munkatársai és a kari koordinátor készséggel állnak rendelkezésükre!

ÁNTK Nemzetközi Osztály

Erasmus kari koordinátorok:

Artner Zsombor, hallgatói mobilitás: antk.outgoing@uni-nke.hu

Pálmai Orsolya, munkatársi mobilitás: antk.staffmobility@uni-nke.hu

 

ÁNTK-s kiutazók figyelmébe:

Kiutazás előtt minden esetben keressék fel a Nemzetközi Osztályt.

 1. Népszerűsítsük egyetemünket! 
  Az NKE és ezen belül a kar számára kiemelkedő fontosságú, hogy nemzetközi vonalon is minél ismertebbé váljon. E cél elérése érdekében a hallgatókon kívül a munkatársak is sokat tehetnek. Amennyiben lehetőség van arra, hogy az egyetemről előadást tartsanak, akkor éljenek ezekkel a lehetőségekkel.
 2. Meséljünk élményeinkről és tapasztalatinkról!
  Az ÁNTK oktatói és munkatársai már eddig is számos helyen vettek részt külföldi mobilitásban és sok helyen sokféle tapasztalatra tettek szert, amelyeknek megosztása tovább bővítené az ismereteket, illetve kedvet csinálna azoknak, akik még nem vettek részt ilyen típusú mobilitásban, vagy éppen készülnek az adott országba, vagy partner intézménybe. Ezúton kérjük a kiutazó kollégákat, hogy készítsenek beszámolókat, fotókat, amelyeket a honlapon közzéteszünk egy külön menüpontban. A beszámoló készítésére vonatkozóan készül majd iránymutatás, de a forma nem kötött.

Jó felkészülést és kellemes utazást kívánunk!