NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Bemutatkozás

A Civilisztikai Tanszék célja és egyben küldetése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen zajló tudományos életben történő sokoldalú és széleskörű részvétel és szerepvállalás. Ennek a célnak a jegyében a Civilisztikai Tanszék az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon zajló alap- és mesterképzésben, az osztatlan államtudományi mesterképzésben, a doktori képzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben is aktív szerepet vállal kötelező, valamint szabadon választható kurzusok meghirdetésével egyaránt. A Civilisztikai Tanszék az ismeretek átadása során kiemelt figyelmet fordít a magánjog és a közjog kapcsolódási pontjainak és ezen jogterületek egymásra hatásának bemutatására és hangsúlyozására, ezúton is nyomatékosítva a komplex ismeretszerzés, valamint az interdiszciplináris szemléletmód elsajátításának fontosságát. A Civilisztikai Tanszék nagy hangsúlyt fektet a hallgatói tehetséggondozásra: a Polgári Jogi Tudományos Diákkör keretében számos program és rendezvény szolgálja a hallgatók ismereteinek szélesítését. A Tanszék a tudományos ismeretek bővítése és az érdeklődők felé történő közvetítése érdekében rendszeresen szervez hazai és nemzetközi konferenciákat és workshopokat, amely események egyben a szakmai diskurzus és eszmecsere platformjaként is szolgálnak. A Civilisztikai Tanszék fontosnak tartja a szakmai kapcsolatok építését és fenntartását, ennek jegyében együttműködésre törekszik a Kar más Tanszékeivel, a tudomány jeles hazai és külföldi képviselőivel, valamint hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel. A szakmai kapcsolatok kialakítása iránti elhivatottságot példázza többek között az a 2017-ben indult workshop-sorozat, amely a hazai egyetemek polgári jogot oktató tanszékeivel folytatott megbeszélések útján a civilisztikai oktatás rendszerének, sajátosságainak feltérképezését és az egyes tanszékek és intézetek tartós összekapcsolását és együttműködését tűzte ki célul. A Civilisztikai Tanszék munkatársai a folyamatos tudományos ismeretszerzés és tudásbővítés jegyében szerteágazó kutatási tevékenységet folytatnak, számos projektben szerepet vállalnak, ezúton elért eredményeiket rendszeresen publikálják. A Civilisztikai Tanszék publikációs tevékenység iránti elkötelezettségét szimbolizálja a Tanszék honlapján közzétett Opuscula Civilia, mely a Tanszék munkatársai által folytatott kutatási tevékenységekhez kapcsolódó eredményeket tükrözi.

Az Összehasonlító Magánjogi Kutatóműhely honlapja az alábbi címen érhető el:

https://omkm.uni-nke.hu/nyitolap

A Central and Eastern European Company Law Research Network honlapja az alábbi címen érhető el:

https://www.societas-cee.org/

A Magánjogot Oktatók Egyesületének honlapja az alábbi címen érhető el:

http://www.maganjog.hu/

A European Model Company Act honlapja az alábbi címen érhető el:

http://wordpress.p618305.webspaceconfig.de/