NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Tématerületi Kiválósági Program 2019

A „Tématerületi Kiválósági Program 2019” Társadalmi fenntarthatóság kutatóműhely keretében – mely a Karon működött a vizsgált időszakban – tanulmánykötetek és egyéni tanulmányok kerültek betervezésre és elkészítésre. A „Tématerületi Kiválósági Program 2019” szakmai megvalósítása során 129 fő került bevonásra az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar részéről, az alábbi bontás szerint:

 - Fokozatot szerzettek (fiatal kutatók nélkül): 48 fő

 - PhD-képzésben/fokozatszerzési eljárásban részt vevők: 40 fő

 - Fiatal kutatók (PhD fokozat megszerzését követő legfeljebb 7 év): 14 fő

 - Külföldi kutató: 1 fő, továbbá

 - 26 fő nem besorolható a fenti kategóriák szerint (közülük 10 fő BA/MA hallgató).

 

A megvalósítás időszaka alatt 18 db tanulmány (9 db magyar és 9 db idegen nyelvű), valamint 9 db tanulmánykötet született. A tanulmánykötetek részletes adatai a következők:

 

Sorszám

Név

Szerző/szerkesztő

Munkacím

Tervezett ívszám

Bevont szerzők száma

1.     

Sziebig Orsolya Johanna –

Simonné Gombos Katalin

Az európai uniós környezetvédelmi szabályozás legújabb irányai

10 ív

2 fő

2.     

Tózsa István

Fenntartható önkormányzat

12 ív

15 fő

3.     

Sikos T. Tamás

Társadalmi innováció hozzájárulása a társadalmi jóléthez

15 ív

18 fő

4.     

Vizi Balázs

Kétoldalú szerződések és kisebbségvédelem a nemzetközi jogban

12 ív

10 fő

5.     

Sasvári Péter – Urbanovics Anna

A tudományos innovációk nyomában

11 ív

2 fő

6.     

Strihó Krisztina – Szegedi László

Európai szabályozáspolitikai kihívások

10 ív

21 fő

7.     

Székely Mózes – Szentkirályi-Szász Krisztina

Kormányzati beavatkozások hatáselemzése és társadalmi programok értékelése

15 ív

10 fő

8.     

Gelencsér Dániel –Selnicean László

Uniós polgári eljárásjogi vívmányok a társadalmi fenntarthatóság szolgálatában

10 ív

4 fő

9.     

Orbán Anna –

Fási Csaba

Hallgatói tudományos kötet

14 ív

18 fő