NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kormányzás és vezetés mesterképzési szak

Kormányzás és vezetés mesterképzési szak

(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Szakfelelős: Prof. Dr. Kis Norbert

A kormányzás vezetői utánpótlása

A képzés célja a kormányzati igazgatás és közigazgatás számára vezetői utánpótlás képzése, vezetői karrierképzési lehetőség biztosítása. Elsősorban az államtudományi, jogi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területen felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára kínál továbbtanulási lehetőséget, továbbá vezetői karriermotivációt a közszolgálati hivatásterületeken.

A kormányzás és vezetés mesterképzés célja, hogy az államkormányzással kapcsolatos tudást komplexen, az állami erőforrásokat rendszerszemlélettel kezelni tudó, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatot ellátni képes szakembereket képezzünk. A szakon végzettek képesek lesznek az állami feladatokat nemzetközi és regionális összefüggésekben is értelmezni, a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetési-gazdasági szemlélettel kezelni. A hallgatóink elsajátítják a kormányzati modelleket, technikákat, az alapvető közjogi és közigazgatási jogi kereteket, az államszervezet, az államigazgatás hatékony változásmenedzsmentjét, megtanulják az állami tevékenységet összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is szervezni. Olyan szakembereket képzünk, akik az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi tényezők átfogó ismeretének és megismerésének képességével felkészülnek a kormányzati és a közszférában ellátandó vezetői szakfeladatokra.

Hatályos képzési és kimeneti követelmények

Mintatanterv