NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

XXXV. OTDK

Eredményesen zárult a 35. OTDK 

2021 áprilisában virtuális térben követhettük legkiválóbb hallgatóink szereplését a 35. OTDK négy szekciójában. Már a részvétel is hatalmas teljesítmény, hiszen hallgatóin bemutathatták és összemérhették tudásukat a felsőoktatás tehetséggondozásának ezen kiemelt rendezvényén.

Az elért eredménytől függetlenül minden résztvevőnek, előadónak, opponensnek, témavezetőnek, bírálóknak és szervezőknek gratulálunk és köszönjük a színvonalas teljesítményt!

Összesített eredmények:

Szekció I. hely II. hely III. hely különdíj legjobb opponens bemutatott pályaművek száma
Állam- és Jogtudományi - 1 3 - 1 17
Társadalomtudományi 1 5 - 7 - 34
Közgazdaságtudományi - - - - - 5
Had- és Rendészettudományi 3 2 3 1 (+1) - 20
ÁJT+TT+KT+HRT együtt 4 8 6 8 (+1) 1 78 (76)

Állam- és Jogtudományi Szekció

18 pályaművel neveztek hallgatóink, így 18 hallgatónk opponálhatott. Egy hallgató végül nem tudta bemutatni előadását.

Eredményeiket egy 2. helyezés, három 3. helyezés és egy legjobb opponensi díj mutatja.

II. helyezést ért el

Jog- és Állambölcseleti Tagozatban

Benedek Fanni, az Állam- és Jogtörténeti TDK tagja
Dolgozata címe: Kultúra a kommunizmus ölelésében – górcső alatt az irodalom
Témavezető: Prof. Dr. Horváth Attila egyetemi tanár

III. helyezést ért el

Magyar Jogtörténeti Tagozatban

Barta János, az Állam- és Jogtörténeti TDK tagja
Dolgozata címe: Gróf Zichy Ödön a rögtönítélő bíróság előtt 1848. szeptember 30.
Témavezetők: Dr. Barna Attila egyetemi docens, Prof. Dr. Hermann Róbert egyetemi tanár

Alkotmányjogi Tagozat 1.-ben

Kiss Rebeka, a Magyary Zoltán Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: Hasznos vagy haszontalan? Mérlegen a törvények jogalkotói indokolása
Témavezető: Dr. Horváth Attila adjunktus

Agrárjogi és Környezetjogi Tagozatban

Mészáros Kinga, a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: Környezeti biztonság: az Európai Unió környezetpolitikájának megvalósulása a szomszédságpolitikában
Témavezető: Dr. habil. Remek Éva egyetemi docens

Legjobb opponens

Nemzetközi Jogi tagozat 1.-ben

Garab Anna, a Közszolgálati, HR és Integritás TDK tagja
Opponált dolgozat címe: A gyermek jogairól szóló egyezmény magyarországi érvényesülése: lehetséges fejlődési irányok

A bírálóbizottságokba elnökként és tagként az ÁNTK több oktatóját kérték fel, így munkájuk szintén hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához:

 • Prof. Dr. Koltay András rektor, egyetemi tanár
 • Prof. Dr. Smuk Péter dékán, egyetemi tanár
 • Dr. Kocsis Miklós egyetemi docens
 • Dr. Tóth Norbert egyetemi docens
 • Dr. Auer Ádám egyetemi docens
 • Dr. Csapó Zsuzsa egyetemi docens

Társadalomtudományi Szekció

35 pályaművel neveztek hallgatóink, de egy hallgatónk végül nem mutathatta be előadását.

Eredményeiket egy 1. helyezés, öt 2. helyezés és hét különdíj mutatja.

I. helyezést ért el

Politikatudomány 4. tagozatban

Dancsok Petra, a Magyary Zoltán Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: Devolution and independence in Scotland: an unpredictable political system controlled by Brexit
Témavezető: Dr. Varga András, adjunktus

II. helyezést ért el

Nemzetközi tanulmányok 1. tagozatban

Tóth Mirtill, a Nemzetközi és Európai Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: A Csendes-óceáni Szövetség és Kína: út a gazdasági fejlődés felé?
Témavezető: Dr. habil. Szente-Varga Mónika, egyetemi docens

Felde András Bence, a Nemzetközi és Európai Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: Szerbia az alagút végén: Egyesülve a sokféleségben?
Témavezető: Dr. Ördögh Tibor, adjunktus

Nemzetközi tanulmányok 2. tagozatban

Kiss-Szemán Johanna Mária, a Nemzetbiztonsági Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: Közel-Kelet: Az iraki jazídi közösség helyzete
Témavezető: Nagyné Prof. Dr. Rózsa Erzsébet, egyetemi tanár

Máhr Anna, a Nemzetközi és Európai Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: Menni vagy maradni? – Britek a tárgyalóasztalnál
Témavezető: Prof. Dr. Koller Boglárka, egyetemi tanár

Szociológia 2. tagozatban

Urbanovics Anna
Dolgozata címe: Nemzetközi kutatói kiválóság többdimenziós elemzése
Témavezető: Dr. Sasvári Péter, egyetemi docens

Különdíjban részesült

Nemzetközi tanulmányok 2. tagozatban

Merényi Dóra Eszter, a Nemzetközi és Európai Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: Katar és Szaúd-Arábia kapcsolatának alakulása a megváltozott katari külpolitika tükrében
Témavezető: Nagyné Prof. Dr. Rózsa Erzsébet, egyetemi tanár

Bagi Nikoletta Dóra, a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia TDK tagja
Dolgozata címe: Magyarország európai uniós csatlakozásának tapasztalatai az „Európa 2020” stratégia társadalmi célkitűzéseivel összefüggésben
Témavezető: Dr. Ördögh Tibor, adjunktus

Nemzetközi tanulmányok 4. tagozatban

Gyomlai Lili, a Nemzetközi Jogi TDK tagja
Dolgozata címe: Területi elv a nyelvi jogok alkalmazásában
Témavezető: Dr. Vizi Balázs Zoltán, egyetemi docens

Petróczki Márk, a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: A klímaváltozás hatása az Arktiszra
Témavezető: Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár

Politikatudomány 4. tagozatban

Csomor Anna, a Kína-kutatási TDK tagja
Dolgozata címe: Harc a „tigrisek” és a „legyek” ellen – A korrupció tradíciói és a jelenkori korrupcióellenes törekvések Kínában
Témavezető: Dr. P. Szabó Sándor, egyetemi docens

Szociális munka, szociálpolitika 1. tagozatban

Fogarasi Virág, a Nemzetközi és Európai Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: A Visegrádi Országok és azok családpolitikájának intézményi, jogi és támogatási rendszere (összehasonlító elemzés)
Témavezető: Prof. Dr. Halász Iván, egyetemi tanár

Fóris Norbert, a Magyary Zoltán Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: A különböző civilszervezetek munkájának hatása a látássérült emberek életminőségére
Témavezető: Dr. Bauer Lilla Erzsébet, adjunktus

A bírálóbizottságokba elnökként és tagként az ÁNTK több oktatóját kérték fel, így munkájuk szintén hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához:

 • Prof. Dr. N. Rózsa Erzsébet, egyetemi tanár
 • Dr. Gazdag Ferenc, prof. emeritus
 • Dr. Vizi Balázs, egyetemi docens
 • Prof. Dr. Hörcher Ferenc, egyetemi tanár

Had- és Rendészettudományi Szekció

20 pályaművel neveztek az ÁNTK által delegált hallgatók. Karok közti együttműködés, további szervezeti átalakulás következtében több HHK-s hallgató az ÁNTK-n nyert továbbjutási jogot, de az ÁNTK hallgatóját is delegálta a HHK.

Eredményeiket három 1. helyezés, két 2. helyezés, három 3. helyezés, egy (+1) különdíj és hat jutalom mutatja.

I. helyezést ért el

Alkalmazott jog- és társadalomtudomány tagozatban

Baglyos Sándor, a Nemzetbiztonsági Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: Videójátékok szerepe a katonai toborzásban
Témavezető: Dr. Bányász Péter adjunktus

Nemzetközi kapcsolatok tagozatban

Juhász Katalin (ÁNTK/HHK)
Dolgozata címe: Elszigeteléstől a konfrontációig: az amerikai-iráni kapcsolatok az „iráni atomalku” tükrében
Témavezető: Dr. Rada Péter egyetemi docens

Kiberbiztonság, kibervédelem tagozatban

Lendvai Tünde (ÁNTK/HHK), a Nemzetbiztonsági Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kiberképességei
Témavezető: Dr. Krasznay Csaba egyetemi docens

II. helyezést ért el

Kiberbiztonság, kibervédelem tagozatban

Dub Máté, a Nemzetbiztonsági Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: A kiberbiztonság humán aspektusának vizsgálata social engineering technikával
Témavezető: Dr. Bányász Péter adjunktus

Biztonság- és védelempolitika 1. tagozatban

Fodor Márk Joszipovics, a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: Az izraeli telepesmozgalom biztonság- és védelempolitikai háttere
Témavezető: Nagyné Prof. Dr. habil. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár

III. helyezést ért el

Kiberbiztonság, kibervédelem tagozatban

Katona Gergő, a Nemzetbiztonsági Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: A home office kiberbiztonsági kihívásai a COVID-19 tükrében
Témavezető: Dr. Bányász Péter adjunktus

Nemzetközi kapcsolatok tagozatban

Petz Dávid, a Kína-kutatási TDK tagja
Dolgozata címe: A koronavírus-járvány hatásai a Kínai Népköztársaság politikai és gazdasági folyamataira
Témavezető: Dr. P. Szabó Sándor egyetemi docens

Biztonság- és védelempolitika 2. tagozatban

Tóth Klaudia
Dolgozata címe: Dzsihadista szervezetek hatása a Csád-medence biztonságpolitikai helyzetére
Témavezető: Dr. Marsai Viktor adjunktus

Különdíjban részesült

Kiberbiztonság, kibervédelem tagozatban

Nimsz Vivien
Dolgozata címe: A társkereső alkalmazások biztonsági kockázatai az állami szférában
Témavezető: Dr. Bányász Péter adjunktus

Biztonság- és védelempolitika 1. tagozatban

Elter Norbert (HHK/ÁNTK), a Magyary Zoltán Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: Franciaország kiberbiztonsági megközelítése
Témavezető: Dr. Krasznay Csaba egyetemi docens

Jutalomban részesült

Baglyos Sándor, Hankó Viktória, Juhász Katalin, Katona Gergő, Kovács Márk Károly, Lendvai Tünde

A szekciót az NKE HHK rendezte. A rendező intézmény az elfogultság kizárása érdekében a bírálóbizottságokba nem kért fel oktatókat.

Közgazdaságtudományi Szekció

A Közgazdaságtudományi Szekcióba kiemelkedő számú pályamunka érkezett, összesen 597 dolgozat. Az NKE ÁNTK által delegált 5 pályamű így az OTDK legnagyobb szekciójában került bemutatásra. Hallgatóink bár kiválóan teljesítettek, a hazai közgazdasági felsőoktatás legnagyobb seregszemléjén nem tudtak helyezést és díjat elérni. 

A bírálóbizottságokba elnökként és tagként az ÁNTK több oktatóját kérték fel, így munkájuk szintén hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához:

 • Dr. Szemlér Tamás, egyetemi docens
 • Dr. habil. Pásztor Szabolcs, egyetemi docens
 • Dr. Berényi László, egyetemi docens
 • Dr. Novoszáth Péter, egyetemi docens

Köszönjük minden résztvevőnek a színvonalas teljesítményt és további sikereket kívánunk! 

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Időpont: 2021. április 22-24.

Rendező intézmény: Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

A rendezvény a hazai közgazdasági felsőoktatás legnagyobb seregszemléje. A Közgazdaságtudományi Szekcióba kiemelkedő számú pályamunka érkezett, összesen 597 dolgozat, amelyet 50 tagozatba soroltak a szervezők.

Az NKE ÁNTK által delegált 5 pályamű így az OTDK legnagyobb szekciójában kerül bemutatásra.

Versenyző Témavezető Cím Tagozat
Garamvölgyi Dávid Dr. Fülöp Katalin Az oktatás, mint a versenyképesség kritikus komponense Emberi erőforrás - munkaerőpiaci gyakorlatok
Herczeg Zoltán Dr. habil. Nyikos Györgyi Gazdaságfejlesztés kockázati tőkealapokból felhasznált forrásokkal Pénzügy - pénzügyi intézményrendszer
Krasnyánszki Ádám Marton Ádám Az államadósság felhalmozódása és a versenyképességre gyakorolt hatása: Japán és az Egyesült Államok esete Gazdaságpolitika - a gazdaságpolitika elméleti és gyakorlati kérdései
Varga Róbert Dr. Pásztor Szabolcs Az USA és Kína közötti kereskedelmi háború játékelméleti elemzése Döntéselmélet, játékelmélet
Vladár Veronika Fanni Dr. Pásztor Szabolcs Külföldi tőkebefektetések a V4-es régióban Világgazdaság - EU és magyar KKV-k a globális értékláncban

A témavezetők, a családtagok, barátok, hallgatótársak és egyéb érdeklődők az online térben az alábbi beosztás alapján követhetik hallgatóink szereplését: 

Döntéselmélet, játékelmélet 2021. április 22. (csütörtök)
Emberi erőforrás - munkaerőpiaci gyakorlatok 2021. április 22. (csütörtök)
Gazdaságpolitika - a gazdaságpolitika elméleti és gyakorlati kérdései 2022. április 22. (csütörtök)
Pénzügy - pénzügyi intézményrendszer 2022. április 23. (péntek)
Világgazdaság - EU és magyar KKV-k a globális értékláncban 2022. április 22. (csütörtök)

Az online Teams csatlakozáshoz a linkek elérhetők: http://kozgotdk2021.lkk.uni-sopron.hu/otdk-2021/tagozati-eloadasok-elerhetosege/ 

HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Időpont: 2021. április 19-23.

Rendező intézmény: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

A Had- és rendészettudományi Szekcióba közel rekordszámú, 182 nevezés érkezett 14 egyetemi karról. Az NKE ÁNTK 20 hallgatója méretteti meg magát a szekcióban.

Versenyző Témavezető Cím Tagozat
Baglyos Sándor Dr. Bányász Péter Videójátékok szerepe a katonai toborzásban Alkalmazott jog- és társadalomtudomány
Csepregi Katalin Dr. Kovács István Vezetői stratégia a gyermekek online szexuális kizsákmányolása elleni küzdelemben  Általános rendészet 
Dub Máté Dr. Bányász Péter A kiberbiztonság humán aspektusának vizsgálata social engineering technikával Kiberbiztonság, kibervédelem 
Elter Norbert Dr. habil. Molnár Anna The European External Action Service and its achievements  Nemzetközi kapcsolatok 
Fodor Márk Joszipovics Nagyné Prof. Dr. habil. Rózsa Erzsébet Az izraeli telepesmozgalom biztonság- és védelempolitikai háttere  Biztonság- és védelempolitika 1. 
Haiszky Edina Julianna Prof. Dr. Szenes Zoltán  Az orosz hibrid hadviselés tömegkommunikációs vonulata Ukrajnában Biztonság- és védelempolitika 1.
Hankó Viktória Dr. Bányász Péter A drónokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdések Pilóta nélküli légijárművek és robotika
Juhász Katalin Dr. Rada Péter Elszigeteléstől a konfrontációig: az amerikai-iráni kapcsolatok az „iráni atomalku” tükrében  Nemzetközi kapcsolatok 
Katona Gergő Dr. Bányász Péter A home office kiberbiztonsági kihívásai a COVID-19 tükrében  Kiberbiztonság, kibervédelem 
Kiss Adrienn Dr. Krasznay Csaba Mongúz vs. cyberbullying - Egy mongúzzal az internetes zaklatás ellen Kiberbiztonság, kibervédelem
Kovács Márk Károly Dr. habil. Remek Éva Észak-Írország: az IRA és utódszervezeteinek az államra gyakorolt hatása   Nemzetbiztonság 
Lendvai Tünde Dr. Krasznay Csaba A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kiberképességei Kiberbiztonság, kibervédelem
Magas Bianka Dr. Bányász Péter A mesterséges intelligencia szerepe a digitális állami megfigyelésben  Kiberbiztonság, kibervédelem 
Nimsz Vivien Dr. Bányász Péter A társkereső alkalmazások biztonsági kockázatai az állami szférában Kiberbiztonság, kibervédelem
Petz Dávid Dr. P. Szabó Sándor A koronavírus-járvány hatásai a Kínai Népköztársaság politikai és gazdasági folyamataira  Nemzetközi kapcsolatok 
Szabó Orsolya Réka Dr. habil. Remek Éva A vízbiztonság kérdése az etióp - egyiptomi - szudáni kapcsolatokban  Nemzetközi kapcsolatok 
Szabolcs Viktória Laura Dr. Csiki Varga Tamás Európai stratégiai autonómia – a közös védelem alapjai és korlátjai  Biztonság- és védelempolitika 2. 
Tóth Bettina Dr. Csiki Varga Tamás A német nemzetközi katonai szerepvállalás lehetőségei és korlátai  Biztonság- és védelempolitika 2. 
Tóth Klaudia Dr. Marsai Viktor Dzsihadista szervezetek hatása a Csád-medence biztonságpolitikai helyzetére Biztonság- és védelempolitika 2.
Várdai Mihail Istvanovics Dr. habil. Remek Éva A világűr militarizálásának biztonságpolitikai aspektusai  Biztonság- és védelempolitika 1. 

A témavezetők, a családtagok, barátok, hallgatótársak és egyéb érdeklődők az online térben az alábbi beosztás alapján követhetik hallgatóink szereplését: 

Alkalmazott jog- és társadalomtudomány 2021. április 20. (kedd) https://ludevent.uni-nke.hu/event/866/
Általános rendészet  2021. április 21. (szerda) https://ludevent.uni-nke.hu/event/884/
Biztonság- és védelempolitika 1. 2021. április 21. (szerda) https://ludevent.uni-nke.hu/event/876/
Biztonság- és védelempolitika 2. 2021. április 20. (kedd) https://ludevent.uni-nke.hu/event/867/
Kiberbiztonság, kibervédelem 2021. április 20. (kedd) https://ludevent.uni-nke.hu/event/868/
Nemzetbiztonság  2021. április 20. (kedd) https://ludevent.uni-nke.hu/event/873/
Nemzetközi kapcsolatok  2021. április 21. (szerda) https://ludevent.uni-nke.hu/event/878/
Pilóta nélküli légijárművek és robotika 2021. április 20. (kedd) https://ludevent.uni-nke.hu/event/869/

A tagozati ülések előadásaira 9:20-14:30 között kerül sor. A rendezvény programjaira 2021.04.12-től a LudEvent felületén lehet regisztrálni (https://ludevent.uni-nke.hu/category/231/). 

A regisztráltak e-mailben magkapják a linkeket, de a későbbiekben elérhetők lesznek közvetlenül is a Teams kapcsolathoz a linkek.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Időpont: 2021. április 14-16.

Rendező intézmény: Budapesti Metropolitan Egyetem

Rekord számú dolgozat, pontosan 350 tehetséges és elhivatott ifjú pályázó munkája érkezett be a 35. OTDK Társadalomtudományi Szekcióját megrendező Budapesti Metropolitan Egyetemre. 

Az NKE ÁNTK 35 hallgatója választotta ezt a szekciót, hogy bemutathassa pályamunkáját.

Versenyző Témavezető Cím Tagozat
Bagi Nikoletta Dóra Dr. Ördögh Tibor  Magyarország európai uniós csatlakozásának tapasztalatai az „Európa 2020” stratégia társadalmi célkitűzéseivel összefüggésben Nemzetközi tanulmányok 2.
Bátai Nóra Dr. habil. Remek Éva Versenyfutás az idővel – klímamenekültek Japánban Nemzetközi tanulmányok 1.
Csomor Anna Dr. P. Szabó Sándor Harc a „tigrisek” és a „legyek” ellen – A korrupció tradíciói és a jelenkori korrupcióellenes törekvések Kínában Politikatudomány 4.
Dancsok Petra Varga András PhD Devolution and independence in Scotland: an unpredictable political system controlled by Brexit Politikatudomány 4.
Érsek Kitti Dr. Hárs András A fegyveres konfliktusok hatása a nők jogaira az ENSZ békefenntartásban, különös tekintettel az 1325/2000-es BT határozatra Nemzetközi tanulmányok 4.
Felde András Bence Dr. Ördögh Tibor Szerbia az alagút végén: Egyesülve a sokféleségben? Nemzetközi tanulmányok 1.
Fogarasi Virág  Prof. Dr. Halász Iván  A Visegrádi Országok és azok családpolitikájának intézményi, jogi és támogatási rendszere (összehasonlító elemzés) Szociális munka, szociálpolitika 1.
Fóris Norbert  Dr. Bauer Lilla Erzsébet A különböző civilszervezetek munkájának hatása a látássérült emberek életminőségére Szociális munka, szociálpolitika 1.
Földesi Fruzsina Dr. Szabó Máté Csaba  A Z generáció élet-szcenáriója Szociológia 2.
Gergácz Enikő Dr. Ördögh Tibor  Az albán diktatúra és a rendszerváltás Nemzetközi tanulmányok 2.
Gyomlai Lili Dr. habil. Vizi Balázs Zoltán Területi elv a nyelvi jogok alkalmazásában Nemzetközi tanulmányok 4.
Györgyi Dominika Zita Bartók András Délkelet-Ázsia nemzetközi kapcsolatai: az ASEAN szerepe a transznacionális szervezett bűnözés elleni fellépésben Nemzetközi tanulmányok 3.
Hollósi Jázmin Prof. Dr. Fülöp Mihály Ábrahámtól az Ábrahám-egyezményig - Megvalósítható a Közel-keleti béke? Nemzetközi tanulmányok 3.
Holló-Szabó Benedek Dr. P. Szabó Sándor Kína környezeti biztonsága   Nemzetközi tanulmányok 4. 
Horváth Anett Dr. P. Szabó Sándor A nacionalizmus, mint kétélű kard: a nemzettudat szerepe napjaink kínai társadalmában  Nemzetközi tanulmányok 3. 
Juhász Enikő Dr. habil. Szente-Varga Mónika „Háborús gyerekek” – A spanyol polgárháború alatt külföldre menekült gyermekek  Nemzetközi tanulmányok 1. 
Kertai Zoltán Péter Háda Béla A hindu nacionalizmus az indiai kormányzatban Politikatudomány 4. 
Kiss-Szemán Johanna Mária Nagyné Prof. Dr. habil. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet: Az iraki jazídi közösség helyzete Nemzetközi tanulmányok 2.
Kovács Gréta Tünde Dr. Szabó Máté Csaba  A közösségi szolgálat eredményei, tapasztalatai és továbbfejlesztési lehetőségei Szociális munka, szociálpolitika 2. 
Kripkó Ádám Jakusné dr. Harnos Éva Gamifikáció a honvédelmi oktatásban Média- és kommunikációtudomány 1. 
Máhr Anna Dr. habil. Koller Boglárka Menni vagy maradni? – Britek a tárgyalóasztalnál Nemzetközi tanulmányok 2. 
Merényi Dóra Eszter Nagyné Prof. Dr. habil. Rózsa Erzsébet Katar és Szaúd-Arábia kapcsolatának alakulása a megváltozott katari külpolitika tükrében Nemzetközi tanulmányok 1. 
Mészáros Janka Morna Dr. habil. Szente-Varga Mónika Nők a latin-amerikai szervezett bűnözésben Szociológia 1. 
Murányi Eszter Jakusné dr. Harnos Éva Zöld posztnemzetiség – posztnemzeti zöldség? Politikatudomány 1.
Nagy Bálint Dr. Zachar Péter Krisztián Egy történelmi választástól a médiaháborúig – Médiaviszonyok Magyarországon 1990 környékén Média- és kommunikációtudomány 6. 
Nyilas Laura Csizmazia Gábor Politikai kommunikáció fejlődése az Amerikai Egyesült Államokban. Az elnöki kommunikáció és az érzelmi alapú szavazás  -
Pallós Vivien Dr. Hárs András Az ENSZ békeműveleteinek egyes aktuális kihívásai Nemzetközi tanulmányok 3.
Petróczki Márk Siposné Dr. Kecskeméthy Klára A klímaváltozás hatása az Arktiszra Nemzetközi tanulmányok 4.
Sandra Alex Benjamin Dr. P. Szabó Sándor Kína nyugat-balkáni jelenléte Nemzetközi tanulmányok 3. 
Szabados Boglárka Dr. habil. Szente-Varga Mónika Venezuelai válság – Hugo Chávez elnökségétől napjainkig  Nemzetközi tanulmányok 1. 
Szabados Natália Dr. habil. Szente-Varga Mónika A dél-amerikai őshonos nyelvek helyzete a 21. században Kulturális- és szociálantropológia 
Szaplonczay Eufémia Dr. Zachar Péter Krisztián Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolata a megszakítástól az újratárgyalásig Nemzetközi tanulmányok 2. 
Tóth Mirtill Dr. habil. Szente-Varga Mónika A Csendes-óceáni Szövetség és Kína: út a gazdasági fejlődés felé? Nemzetközi tanulmányok 1. 
Urbanovics Anna Dr. Sasvári Péter Nemzetközi kutatói kiválóság többdimenziós elemzése Szociológia 2.
Vojkovics Panna Dr. P. Szabó Sándor A kínai családmodell és születésszabályozási politika Szociális munka, szociálpolitika 1.

Az egyes tagozatok beosztása és a Zoom felületen történő csatlakozás linkjei a Szekció honlapján (https://otdk2021live.metropolitan.hu/?page_id=475) érhetők el. A linkek csak a rendezvény időpontjában működnek.

A témavezetők, a családtagok, barátok, hallgatótársak és egyéb érdeklődők az online térben az alábbi beosztás alapján követhetik hallgatóink szereplését: 

Kulturális- és szociálantropológia  2021. április 15. (csütörtök) 9:00-16:00
Média- és kommunikációtudomány 1.  2021. április 14. (szerda) 10:00-17:00
Média- és kommunikációtudomány 6.  2021. április 14. (szerda) 10:00-17:00
Nemzetközi tanulmányok 1. 2021. április 14. (szerda) 10:00-17:00
Nemzetközi tanulmányok 2. 2021. április 14. (szerda) 10:00-17:00
Nemzetközi tanulmányok 3. 2021. április 15. (csütörtök) 9:00-16:00
Nemzetközi tanulmányok 4. 2021. április 15. (csütörtök) 9:00-16:00
Politikatudomány 1. 2021. április 14. (szerda) 10:00-17:00
Politikatudomány 4. 2021. április 14. (szerda) 10:00-17:00
Szociális munka, szociálpolitika 1. 2021. április 14. (szerda) 10:00-17:00
Szociális munka, szociálpolitika 2.  2021. április 15. (csütörtök) 9:00-16:00
Szociológia 1.  2021. április 14. (szerda) 10:00-17:00
Szociológia 2. 2021. április 14. (szerda) 10:00-17:00

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Időpont: 2021. április 12-15.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

A szekcióban a jogászképzés nyolc egyeteme és – a közigazgatási valamint a rendészeti képzések révén – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem immár hagyományos résztvevőnek számít. De természetesen ezúttal is jelen lesznek versenyzőként a határon túli magyar egyetemisták, valamint a kiemelkedő középiskolás kutató diákok is. Az OTDK elsősorban a hallgatókhoz, a jelen és a jövő tudósaihoz, kutatóihoz szól, színvonalas pályamunkákat és izgalmas versenyt ígérve.

Az NKE ÁNTK 18 hallgatója mutathatja be tudását a hazai jogi felsőoktatás legnagyobb seregszemléjén:

Versenyző Témavezető Cím Tagozat
Alkonyi Aurél Zalán Dr. Péterfalvi Attila András PhD. Információs kontroll és állami felügyelet a modern Oroszország tömegkommunikációs felületein Infokommunikációs Jogi Tagozat
Bagi Nikoletta Dóra  Dr. Hárs András A kínzás és embertelen bánásmód tilalmának érvényesülése az európai és az amerikai regionális emberi jogi rendszerekben  Nemzetközi Jogi Tagozat 2.
Bajáky András Olivér Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila A 13-14. századi bolognai egyetem magyar hallgatóinak szerepe a magyar jogfelfogás alakulásában Magyar Alkotmánytörténeti (Közjogtörténeti) Tagozat
Barta János Dr. Barna Attila
Dr. Hermann Róbert
Gróf Zichy Ödön a rögtönítélő bíróság előtt 1848. szeptember 30. Magyar Jogtörténeti Tagozat
Benedek Fanni Dr. Horváth Attila Kultúra a kommunizmus ölelésében – górcső alatt az irodalom Jog- és Állambölcseleti Tagozat
Csibor Ferenc Dr. habil. Szmodis Jenő Jeremy Bentahm reflexiói a nagy francia forradalomra Jog- és Állambölcseleti Tagozat
Dely Virág Anna Ludányi Dávid Alapelvek érvényesülése a kormányzati igazgatásról szóló törvényben Közigazgatási Jogi Tagozat 1.
Kamrás István Dr. Peres Zsuzsanna
Dr. Bathó Gábor
Az ittas járművezetés egykor és ma Magyar Jogtörténeti Tagozat
Kiss Rebeka  Dr. Horváth Attila Hasznos vagy haszontalan? Mérlegen a törvények jogalkotói indokolása Alkotmányjogi Tagozat 1.
Koi László Ádám Dr. P. Szabó Sándor A kínai közszolgálati etika aktuális kérdései Közigazgatási Jogi Tagozat 1.
Mészáros Kinga Dr. habil. Remek Éva Környezeti biztonság: az Európai Unió környezetpolitikájának megvalósulása a szomszédságpolitikában Agrárjogi és Környezetjogi Tagozat
Pálinkás Petra Dr. Nagy Noémi PhD A nők elleni erőszak tilalma az Isztambuli Egyezmény alkalmazásának tükrében Nemzetközi Jogi Tagozat 1.
Sári Lilla Dr. Hárs András Női jogok védelme és szexuális erőszak a fegyveres konfliktusokban Nemzetközi Jogi Tagozat 1.
Sivák Veronika Prof. Dr. Papp Tekla Fogyasztóvédelmen innen és túl – A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szabályozása Fogyasztóvédelmi és versenyjogi Tagozat
Szaplonczay Eufémia Dr. Csapó Zsuzsanna A humanitárius nemzetközi jog emberi jogi aspektusainak vizsgálata, különös tekintettel az aktuális kihívásokra Nemzetközi Jogi Tagozat 1.
Tóth Krisztina Mária Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin A gyermek meghallgatásához való jog jelentősége az Európai Unió jogellenes gyermekelviteli ügyeiben Polgári Jogi Tagozat 2.
Tóth Noémi Nóra Dr. Peres Zsuzsanna
Dr. Bathó Gábor
Horthy Miklós és IV. Károly közjogi kapcsolata Magyar Alkotmánytörténeti (Közjogtörténeti) Tagozat

A hagyományoknak megfelelően hallgatóink opponensi feladatokat is ellátnak a tagozatokban.

Opponenseink: Barta János, Érsek Kitti, Fodor Márk Joszipovics, Garab Anna, Garamvölgyi Dávid, Genda Noémi Emese, Kamrás István, Kecskeméti Zoltán, Kelemen Viktor Kornél, Kiss Adrienn, Krausz József, Kuripla János, Sándor Viktória, Szücs Lotti, Torda Sztella, Vatai Sára, Vincze Aliz, Wierl Alexandra

Az egyes tagozatok beosztása és a Webex felületen történő csatlakozás linkjei a Szekció honlapján (https://otdk2021law.unideb.hu/hu/tagozatok-beosztasa-versenynapokra) elérhetők. Érdemes megtekinteni az oldal alján található OTDK tagozatok részletes beosztása PDF állományt is, ami a tagozati zsűrit, a versenydolgozatok és opponensek szereplésének pontos időbeosztását is mutatja. Ez a részletes program még változhat a következő napokban, így a beosztást érdemes a verseny megkezdésekor is ellenőrizni.

A témavezetők, a családtagok, barátok, hallgatótársak és egyéb érdeklődők az online térben az alábbi beosztás és linkek alapján követhetik hallgatóink szereplését: 

Tagozat Időpont Link
Agrárjogi és Környezetjogi Tagozat 2021. április 13. (kedd https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m885e8a6002510272f0329b2e0667f2b0
Alkotmányjogi Tagozat 1. 2021. április 12. (hétfő) https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=md76471d07b6f41c713abed4eabf3dcd5
Fogyasztóvédelmi és versenyjogi Tagozat 2021. április 12. (hétfő) https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m2f1245487be0e72f09c814f5715ee2b3
Infokommunikációs Jogi Tagozat 2021. április 13. (kedd https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m343b38328996be07e5104a6b9b8f720f
Jog- és Állambölcseleti Tagozat 2021. április 14. (szerda) https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m84e49a59773233f9141d2886470f594f
Közigazgatási Jogi Tagozat 1. 2021. április 14. (szerda) https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m7c9a3a6861917cbf6b59ed208e4beb78
Magyar Alkotmánytörténeti (Közjogtörténeti) Tagozat 2021. április 13. (kedd https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=maaa2d094f2845fd2eb830b69248da4cd
Magyar Jogtörténeti Tagozat 2021. április 14. (szerda) https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m857db347809a98a3e4680d50c4090d5a
Nemzetközi Jogi Tagozat 1. 2021. április 14. (szerda) https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=mcc53549709351426990e09ced5c42a80
Nemzetközi Jogi Tagozat 2. 2021. április 12. (hétfő) https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=mdd447b743670d38d7624b59ba0f02c5c
Polgári Jogi Tagozat 2. 2021. április 12. (hétfő) https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m98252ba4e18f1ccd38c22c070a85b7d3

Sok sikert kívánunk!

Részvételi felhívás

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2021 tavaszára meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (35. OTDK).

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

Az OTDT a 35. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a 35. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

https://otdk.hu/otdk/kozponti-felhivas

 • 1.sz. melléklet: Szekciók
 • 2. sz. melléklet: Részvétel feltételei - nevezéshez kapcsolódó feladatok
 • 3.sz. melléklet: -
 • 4. sz. melléklet: középiskolák
 • 5. sz. melléklet: kitüntetések és elismerések

A szekciófelhívások és mellékleteik tartalmazzák a speciális előírásokat, a választható tagozatokat. Tanulmányozásuk kiemelten fontos!

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésére 16 szekciókban kerül sor, kiemeljük a Kar hallgatói által általában választott szekciókat:

2. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Debrecen
Időpont: 2021. április 12-15.
Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Szakmai bizottsági elnök: Dr. Balogh Judit egyetemi docens
Szekció ügyvezető elnök: Dr. Szikora Veronika egyetemi tanár, dékán

https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/allam-es-jogtudomanyi-szekcio

5. HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest
Időpont: 2021. április 19-23.
Rendező intézmények: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Szakmai bizottsági elnök: Dr. Padányi József egyetemi tanár, mk. vezérőrnagy, rektorhelyettes
Szekció ügyvezető elnök: Dr. Krajnc Zoltán ezredes, egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes

https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/had-es-rendeszettudomanyi-szekcio

9. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Sopron
Időpont: 2021. április 22-24.
Rendező intézmény: Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Szakmai bizottsági elnök: Dr. Takácsné Dr. György Katalin egyetemi tanár
Szekció ügyvezető elnök: Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens, dékán
Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Koloszár László egyetemi docens, tudományos és kutatási dékánhelyettes
Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Hoschek Mónika egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/kozgazdasagtudomanyi-szekcio

15. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest
Időpont: 2021. április 14-16.
Rendező intézmény: Budapesti Metropolitan Egyetem
Szakmai bizottsági elnök: Dr. Orosz Éva egyetemi tanár
Szekció ügyvezető elnök: Dr. Murai András egyetemi docens, intézetvezető

https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/tarsadalomtudomanyi-szekcio