XXXV. OTDK

Részvételi felhívás

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2021 tavaszára meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (35. OTDK).

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

Az OTDT a 35. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a 35. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

Központi felhívás és mellékletei (1., 2., 4. 5.)

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésére 16 szekciókban kerül sor, kiemeljük a Kar hallgatói által általában választott szekciókat:

2. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Debrecen
Időpont: 2021. április 12-14.
Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Szakmai bizottsági elnök: Dr. Balogh Judit egyetemi docens
Szekció ügyvezető elnök: Dr. Szikora Veronika egyetemi tanár, dékán

Szekciófelhívás és mellékletei (1., 2.)

5. HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest
Időpont: 2021. április 20-22.
Rendező intézmények: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Szakmai bizottsági elnök: Dr. Padányi József egyetemi tanár, mk. vezérőrnagy, rektorhelyettes
Szekció ügyvezető elnök: Dr. Krajnc Zoltán ezredes, egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes

Szekciófelhívás és melléklete, fedlap sablon

9. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Sopron
Időpont: 2021. március 29-31.
Rendező intézmény: Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Szakmai bizottsági elnök: Dr. Takácsné Dr. György Katalin egyetemi tanár
Szekció ügyvezető elnök: Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens, dékán
Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Koloszár László egyetemi docens, tudományos és kutatási dékánhelyettes
Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Hoschek Mónika egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Szekciófelhívás és melléklete

15. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest
Időpont: 2021. április 14-16.
Rendező intézmény: Budapesti Metropolitan Egyetem
Szakmai bizottsági elnök: Dr. Orosz Éva egyetemi tanár
Szekció ügyvezető elnök: Dr. Murai András egyetemi docens, intézetvezető

Szekciófelhívás és melléklete