NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Versenyjogi Roadshow

A Gazdasági Versenyhivatal részéről Csirszki Martin szervezésében szemeszterenként 3 alkalommal a versenyjog rejtelmeibe vezetik be az előadók a hallgatókat.

 

 

Az eseményre az alábbi linken lehet regisztrálni: https://ludevent.uni-nke.hu/e/gvh_vendegea_2023_12_07

________________________________________________________________________________________________________________

2023. november 29-én került megrendezésre a Civilisztikai Tanszék szervezésében megvalósuló fogyasztóvédelmi és versenyjogi előadássorozat második eseménye, amelynek keretében a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja, dr. Kuritár Dávid a kartellekről és azok jogi szabályozásáról tartott másfél órás előadást az érdeklődőknek. Az előadó átfogó tapasztalattal rendelkezik a témában, hiszen korábban a GVH Kartell Irodáját is vezette, amelynek során volt lehetősége megtapasztalni a rajtaütések és kartellvizsgálatok mindennapi kihívásait, problémáit és lehetőségeit. A hallgatóság nemcsak a versenyfelügyeleti eljárások e sajátos és igencsak izgalmas bizonyítékszerzési módjába kapott bepillantást, hanem teljes körű és esetenként mélyreható ismeretek birtokába is kerülhetett a kartellek működéséről, szabályozásáról és az ezek kapcsán felmerülő nehézségekről. A gyakorlatorientált előadáson példákon keresztül került bemutatásra e speciális jogterület minden szépsége és nehézsége. A hallgatók megismerhették a legnagyobb eséllyel kartellizált piacokat, a versenyfelügyeleti eljárás megindításának és lefolytatásának körülményeit, a bizonyítékszerzés módozatait, a hatósággal való együttműködés lehetőségeit és az eljárás vállalkozásokra nézve rendkívül súlyos kimeneteleit. Ezen túlmenően, az előadó érintette a jogterületi/jogági kapcsolódásokat is, különös tekintettel a közbeszerzési jogi és a büntetőjogi aspektusokra.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Az eseményre az alábbi linken lehet regisztrálni: https://ludevent.uni-nke.hu/e/gvh_vendegea_2023_11_29

___________________________________________________________________________________________________________

2023. október 9-én került sor a versenyjogi és fogyasztóvédelmi előadássorozat nyitó eseményére, amely sorozat keretében a Gazdasági Versenyhivatal munkatársai ismertetik meg az érdeklődőkkel e két komplex terület alapjait és legaktuálisabb kihívásait. Elsőként dr. Szoboszlai Izabella versenytanácstag és dr. Szalatkay Judit irodavezető-helyettes a digitális térben tetten érhető tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni jogalkalmazói gyakorlatot mutatta be.

A korábbi várakozásokkal szemben a fogyasztó kiszolgáltatottsága nem csökkent az online térben az offline világhoz képest, a fogyasztóvédelem újabb kihívásokkal szembesült. A fogyasztó hatalmas információs zajban hozza meg döntéseit, figyelmi ideje korlátos, az algoritmusok működéséről legfeljebb sejtése lehet, a rá zúdított információk megértése, átlátása körében jelentős hátránnyal indul a kereskedővel szemben. A digitális fogyasztó jellemzőinek bemutatását követően az előadáson szó volt arról, hogy a kereskedők miként alkalmazkodtak az online környezethez. A kereskedői előnyök egy része a fogyasztók által önkéntesen  (sokszor nem is tudatosan) rendelkezésre bocsátott adatokon alapul, amely lehetővé teszi a valós idejű személyre szabást például a reklámozás vagy a fogyasztói árak terén. Az előadók a viselkedési közgazdaságtan megállapításain és a Gazdasági Versenyhivatal esetjogán keresztül bemutatták, hogy a kereskedők milyen ún. sötét mintázatokat használnak a weboldalakon a fogyasztói döntések torzítására, és miként juthatnak versenyelőnyhöz tisztességtelenül a fogyasztókra helyezett pszichés nyomás útján. A fogyasztói döntéseket a jog széles körben védi a tisztességtelen kereskedői gyakorlatokkal szemben: egy online vásárlás mellett akár egy adatkezelési beállítás elfogadása, egy regisztráció vagy egy feliratkozás is ügyleti döntésnek minősül, melyek tisztességtelen befolyásolása – torzítása – jogsértő mind az uniós, mind a hazai jogszabályok alapján. A jogsértésekért felelős személyek feltárása sem mindig egyértelmű, hiszen a reklám és más kereskedelmi állítások sokszor egy online közvetítőn (pl. egy online piactéren vagy digitális összehasonlító eszközön) keresztül érik el a fogyasztókat, mely esetekben a közvetítő szerepének (aktív vagy passzív részvétel volt-e) értékelése.

Végül szóba kerültek a mesterséges intelligenciával szembeni fogyasztóvédelmi aggályok (pl. a manipuláció, a deepfake terjedés). A fogyasztók és a mesterséges intelligencia közötti kölcsönhatásokra már most is nap mint nap sor kerül,  gondoljunk például a személyre szabo

tt közösségi médiára, tartalomgenerálásra, e-mail szűrésre, a zenei streaming ajánlásokra vagy egy chatbot-tal folytatott párbeszédre, és a küszöbön álló  (bár a technológia fejlődéséhez képest csak lassan formálódó) szabályozások célja egy biztonságos, megbízható és tisztességes mesterséges intelligencia kereteinek lefektetése.

Szalatkay Judit
Szoboszlai Izabella

 

Szöveg: Csirszki Martin

___________________________________________________________________________________________________________

Az alábbi linken lehet regisztrálni: https://ludevent.uni-nke.hu/event/3327/