NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak

Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak

(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Szakfelelős: Dr. habil. Kutasi Gábor

Okleveles közgazdászok a közszolgálatban

A gazdaságtudományi képzési területen alapított közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak hatékonyan támogatja a közszektor, kiemelten az államháztartás gazdálkodási és pénzügyi-számviteli területeinek szakember-utánpótlását.

Leendő hallgatóink az okleveles közgazdász szakképzettség birtokában képesek lesznek a közszektor intézményeiben, a központi és a helyi igazgatásban, az ágazati közpolitikákat kezdeményező, alakító és megvalósító szervezetekben a közpolitikai, közgazdálkodási keretekben történő elemzésre, tervezési, koordinációs és irányítási feladatok ellátására. Megismerik a gazdaság szerveződési szintjeit, a költségvetési gazdálkodást, a közmenedzsmentet, a kormányzást, a társadalmi-közpolitikai problémákat és megoldási alternatíváikat, az európai integrációt, valamint az erőforrás-felhasználást érintő témaköröket.

A közgazdálkodás és közpolitika mesterszak karrierképzés, amely megfelelő mesterképzési opciót kínál a közigazgatásban dolgozók és az NKE alapképzésein végzettek számára is. A mesterszak alapját elsősorban az alapszakokon folytatott közgazdasági és közmenedzsmenthez tartozó oktatás jelenti, így a képzésre főként az államtudományi, a gazdaságtudományi és a társadalomtudományi képzési területek alapképzésein végzetteket várjuk.

Hatályos képzési és kimeneti követelmények

Mintatanterv