NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Egyéni szakmai gyakorlóhely választása

Egyéni szakmai gyakorlóhely választása

Ha a Hallgató szakmai gyakorlatát olyan intézménynél szeretné tölteni, amellyel a Karnak még nincs együttműködési megállapodása (nem szerepel a fogadó intézmények listáján), különösen indokolt esetben megteheti, az alábbi folyamat szerint:

  1. Írásbeli kérelem megküldése az oktatási dékánhelyettes részére (elektronikus formában, a karriertamogatas@uni-nke.hu e-mail címre), melyben a hallgató kérelmezi, hogy az adott intézménynél tölthesse el a szakmai gyakorlatát. A kérelem kötelező részei:

    1. indoklás (pl. lakóhelyen történő szakmai gyakorlat-teljesítés, igazságügyi területen történő szakmai gyakorlat-teljesítés), az elfogadtatni kívánt intézmény teljes neve, elérhetőségei, kapcsolattartó megjelölésével.

    2. csatolandó a kitöltött befogadó nyilatkozat.

  2. Amennyiben az oktatási dékánhelyettes a kérelmet támogatja, az Oktatásszervezési Osztály felveszi a kapcsolatot a megjelölt intézmény kapcsolattartójával, és mindkét fél részéről megkötésre kerül az együttműködési megállapodás.

  3. Az együttműködési megállapodás megkötése után a hallgató az előírt szabályok szerint teljesíti a szakmai gyakorlatot (ld. 2.1. fejezet). Ebben az esetben a Szakmai Gyakorlati Portálon a hallgatónak további teendője nincsen, az Adminisztrátor állítja be az egyéni gyakorlóhely opcióját.

  4. Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, vagy az együttműködési megállapodás megkötésére nincs lehetőség, a hallgatónak az elutasítás kézbesítésétől számított öt munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot az Oktatásszervezési  Osztállyal a megadott elérhetőségek valamelyikén.

A szakmai gyakorlat rendszeréről, szakmai tartalmáról, az érintett szereplők jogairól és kötelezettségeiről, valamint a gyakran felmerült kérdésekről bővebben a kötelező Szakmai Gyakorlat Kódexében tájékozódhat.