NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Oktatók, munkatársak

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola munkatársai

A KDI vezetője: Prof. Dr. Patyi András PhD, egyetemi tanár
E-mail: patyi.andras@uni-nke.hu
Iroda: Oktatási Központ 349. (1083 Budapest, Üllői út 82.)

A KDI koordinátorai:

Hartai Krisztina Viktória
Email: hartai.krisztina.viktoria@uni-nke.hu 
Iroda: Oktatási Központ 350. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Tel.: + 36 1 432-9000/20197

Győri Boglárka
Email: Gyori.Boglarka@uni-nke.hu 
Iroda: Oktatási Központ 340. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Tel.: + 36 1 432-9000/20346

A KDI tudományos titkára: Dr. Pollák Kitti, PhD, egyetemi adjunktus
Email: Pollak.Kitti@uni-nke.hu
Iroda: Oktatási Központ 340. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Tel.: + 36 1 432-9000/20135

Tanulmányi ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket a kdi@uni-nke.hu e-mail címen fogadjuk.
Személyes ügyintézésre időpontkérés ezen az e-mail címen egyeztethető.
Személyes ügyintézés szerdai napokon az Oktatási Központ 340. irodájában.

 

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola kutatásiterület-vezetői

01. Állam- és közigazgatástörténet
Dr. Horváth Attila PhD, tanszékvezető egyetemi tanár

02. Jogtudomány
Dr. Patyi András PhD, KDI vezető, egyetemi tanár
Dr. Papp Tekla DSc, egyetemi tanár

03. Közigazgatási szervezéstan és szociológia
Dr. Kis Norbert PhD, egyetemi tanár

04. Gazdaságtudományok
Dr. Kutasi Gábor PhD, egyetemi docens
Dr. Halmai Péter DSc, egyetemi tanár

05. Államtudomány és kormányzástan
Dr. Halász Iván DSc, tanszékvezető egyetemi tanár

06. Nemzetközi és Európa tanulmányok
Dr. Koller Boglárka PhD, tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Tóth Norbert PhD, tanszékvezető egyetemi docens

07. A közigazgatás személyi állománya
Dr. Hazafi Zoltán PhD, tanszékvezető egyetemi docens

 

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola oktatói és témavezetői

Az oktatók listája és szakmai önéletrajza az Országos Doktori Tanács oldalán itt található.
A témevezetők listája és szakmai önéletrajza az Országos Doktori Tanács oldalán itt található.