Oktatók, munkatársak

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola munkatársai

A KDI vezetője: Prof. Dr. Kiss György DSc, egyetemi tanár
E-mail: kiss.gyorgy@uni-nke.hu
Iroda: Oktatási Épület 349. (1083 Budapest, Üllői út 82.)

A KDI koordinátora: Ale Éva
E-mail: ale.eva@uni-nke.hu
Iroda: Oktatási Épület 350. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Tel: + 36 1 432-9000/20197

 

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola kutatási-terület vezetői

01. Állam- és közigazgatástörténet
Prof. Dr. Jakab Éva, Prof. Dr. Horváth Attila

02. Jogtudomány
Prof. Dr. Papp Tekla, Prof. Dr. Patyi András

03. Közigazgatási szervezéstan és szociológia
Prof. Dr. Tózsa István

04. Gazdaságtudományok
Prof. Dr. Halmai Péter

05. Államtudomány és kormányzástan
Prof. Dr. Halász Iván

06. Nemzetközi és Európa tanulmányok
Dr. habil Koller Boglárka

07. A közigazgatás személyi állománya
Prof. Dr. Kiss György

 

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola oktatói és témavezetői

Az oktatók listája és szakmai önéletrajza az Országos Doktori Tanács oldalán itt található.
A témevezetők listája és szakmai önéletrajza az Országos Doktori Tanács oldalán itt található.