NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Oktatók, munkatársak

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola munkatársai

A KDI vezetője: Dr. Kiss György DSc, egyetemi tanár
E-mail: kiss.gyorgy@uni-nke.hu
Iroda: Oktatási Központ 349. (1083 Budapest, Üllői út 82.)

A KDI koordinátorai:

  Ale Éva
  E-mail: ale.eva@uni-nke.hu
  Iroda: Oktatási Épület 350. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
  Tel.: + 36 1 432-9000/20197

  Keserű Fanni
  Email: keseru.fanni@uni-nke.hu
  Iroda: Oktatási Épület 350. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
  Tel.: + 36 1 432-9000/20197

  Drahota Gergő Ádám
  Email: drahota.gergo.adam@uni-nke.hu
  Iroda: Oktatási Épület 350. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
 

A KDI tudományos titkára: Dr. Horváth Attila PhD, egyetemi docens
Email: kdi@uni-nke.hu
Iroda: Oktatási Központ 339. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Tel.: + 36 1 432-9000/20118

Tanulmányi ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket a kdi@uni-nke.hu e-mail címen fogadjuk. Személyes ügyintézésre időpontkérés ezen az e-mail címen egyeztethető. Személyes ügyintézés szerdai napokon az Oktatási Központ 350. irodájában

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola kutatásiterület-vezetői

01. Állam- és közigazgatástörténet
Dr. Horváth Attila PhD, tanszékvezető egyetemi tanár

02. Jogtudomány
Dr. Patyi András PhD, tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Papp Tekla DSc, tanszékvezető egyetemi tanár

03. Közigazgatási szervezéstan és szociológia
Dr. Tózsa István PhD, egyetemi tanár

04. Gazdaságtudományok
Dr. Kutasi Gábor PhD, egyetemi docens
Dr. Halmai Péter DSc, egyetemi tanár

05. Államtudomány és kormányzástan
Dr. Halász Iván DSc, tanszékvezető egyetemi tanár

06. Nemzetközi és Európa tanulmányok
Dr. Koller Boglárka PhD, rektorhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Tóth Norbert PhD, tanszékvezető egyetemi docens

07. A közigazgatás személyi állománya
Dr. Kiss György DSc, KDI vezető, egyetemi tanár

 

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola oktatói és témavezetői

Az oktatók listája és szakmai önéletrajza az Országos Doktori Tanács oldalán itt található.
A témevezetők listája és szakmai önéletrajza az Országos Doktori Tanács oldalán itt található.