NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Opuscula Iuvenum Excellentissima

Kedves Olvasó!

Ezen a honlapon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara Civilisztikai Tanszéke által tutorált hallgatók legsikerültebb, legszínvonalasabb szakdolgozatainak rövidített változatát olvashatja. Bízunk benne, hogy ezen anyagok révén bepillantás nyerhető abba a szakmai és értékteremtő munkába, amelyet az intézet munkatársai és az általuk szakvezetett, nem joghallgató diákok végeznek, és értékelik hallgatóink tudományos kutatás iránti erőfeszítéseit, elkötelezettségét.

Jó olvasást kívánunk!

Budapest, 2017. szeptember 17.

Prof. Dr. Papp Tekla
tanszékvezető egyetemi tanár

 

2023/2024. tanév

A Magánjogi Kutatóműhely tanulmányai - "Variációk alimentációs kötelmekre"

 

2022/2023. tanév

Csugány Eszter: Online szerződéskötési dilemmák és válaszok – Á, SZerintem Felesleges

Mészáros Dóra: A termelési franchise és a védjegy merchandising szerződés összehasonlítása nemzetközi viszonylatban

 

2021/2022. tanév

Csehi Bettina Ivett: Polgári jogi felelősség az egészségügyben

Détár Alíz: Az online piacterek és kuponos honlapok által kínált szolgáltatások fogyasztóvédelmi kihívásai

Jinda Adrienn: Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel (EESZT) kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések

 

2020/2021. tanév

Sivák Veronika: Fogyasztóvédelmen innen és túl. Gondolatok a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok világából

Sárdi Adrienn: Állattartók magánjogi felelősségének főbb irányai

 

2019/2020. tanév

Mészáros-Barcsa Ildikó Judit: A családjog közigazgatási vetületei: különös tekintettel a szülői felügyelet rendezése és gyakorlása során felmerülő elméleti és gyakorlati kérdésekre

Őri–Csiszár Éva: Az elektronikus anyakönyvi rendszer bevezetésének hatásai az anyakönyvi ügyintézésre. Rögzítési és adatjavítási eljárások és következményeik az anyakönyvi eljárásban, különös tekintettel a család- és utónevekre

 

2018/2019. tanév

Karácsony Tamás: A holding meghatározó befolyása a vállalatcsoport egészére Debrecen és Miskolc város példáján keresztül

Rákos Dóra: A személyes adatok védelme az új európai adatvédelmi rendelet (GDPR) tükrében

Tóth Lilla Júlia: A XXI. század társasági jogi kihívásai. Az Európai Unió társasági jogi koncepciójának legújabb fejleményei

 

2017/2018. tanév

Ling Fruzsina: A digitális világ fogyasztói ügyleti döntésre gyakorolt hatásai, különös tekintettel az F-commerce kapcsán felmerülő fogyasztóvédelmi problémákra

Pethő Réka: Örökbefogadott vagy örök befogadott? Az örökbefogadási eljárás

Soltész Evelin: A gyermek családban való nevelkedése, mint gyermekvédelmi alapelv érvényesülésének nehézségei

 

2016/2017. tanév

Pásztor Réka: A választottbíráskodás, mint a konfliktuskezelés alternatívája

Szokol László: Alaptalan félelmek – az online jogi környezet a fogyasztó szemszögéből

Hajmási Petra: Fogyasztóvédelem - fogyasztó - átlagfogyasztó Definíció-megfelelőségi analízis

Drabos Dalma: A konszernjog bemutatása, avagy a vállalatcsoportra vonatkozó szabályozások