NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Készülj fel életed egyik legnagyszerűbb élményére!

Mobilitás megvalósítása

Megkaptam a határozatot arról, hogy sikeres volt az Erasmus+ pályázatom. Mi a következő lépés?

Miután sikerrel szerepeltél az Erasmus pályázaton, megkezdheted a további felkészülést.

 • Tájékozódás: Továbbra is érdemes tanulmányozni a korábban már felkeresett oldalakat, információt szerezni korábbi kiutazóktól, stb.
 • Nomináció: A kari koordinátor kiküldi a hallgató regisztrációjához szükséges adatokat a fogadó egyetemre. Ezzel kapcsolatban nincs teendő.
 • Kiutazás előtti tájékoztató: A kari koordinátor tájékoztatót tart a kiutazási előtti teendőkkel kapcsolatban. Ezen kötelező részt venni, mivel sok hasznos információ hangzik el a felkészüléssel és a kiutazással kapcsolatban. Korábbi Erasmus hallgatók gyakorlati tanácsokat adnak, hogyan kezdj hozzá, és mire érdemes figyelni.
 • Fogadólevél és tájékoztató a fogadó egyetemtől: A nomináció után 2-4 héten belül a fogadó egyetem megküldi a fogadó levelet, és tájékoztatást küld a hallgatók részére a további teendőkkel kapcsolatban. Ha a jelzett időn belül nem érkezik információ, érdeklődni kell a partner kapcsolattartójánál. Az elérhetőséget a fogadó egyetem honlapján lehet beszerezni.
 • Learning Agreement (LA) összeállítása:
  • Learning Agreement for Studies és/vagy
   Learning Agreement for Traineeship dokumentum letöltése.
   További információ a nyomtatvány kitöltéséhez
  • A kurzusok kiválasztása és egyeztetés a szakfelelőssel a befogadhatóságról
  • LA nyomtatvány "Before mobility" részének kitöltése és leadása aláírásra a kari Erasmus koordinátornál.
  • A hallgató és a nemzetközi dékánhelyettes által aláírt LA megküldése a fogadó egyetem részére (hallgató feladata).
  • A mindhárom fél által aláírt LA leadása a kari koordinátornál még a kiutazás előtt. Az LA a támogatási szerződés melléklete, ezért mielőbbi megküldése nagyon fontos.
 • Biztosítás intézése: A kiutazás előtt minden hallgatónak biztosítással kell rendelkeznie. Ennek száma a támogatási szerződésben is rögzítésre kerül. Biztosítással kapcsolatos kérdésekkel a biztosítókhoz kell fordulni, mert ők rendelkeznek naprakész információkkal.
 • Támogatási szerződés megkötése: A szerződés megkötéséhez a hallgatónak az Erasmus portálon fel kell töltenie a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat. A legalább két aláírással ellátott LA, a biztosítás és a külföldi egyetem fogadólevele alapján az egyetem támogatási szerződést köt a hallgatóval. A szerződést minden esetben a kiutazás előtt kell megkötni. A szerződés átfutása 4-6 hetet is igénybe vehet az egyetemen, ezért az időtartamot tartalmazó fogadólevelet minél előbb el kell juttatni a kari koordinátorhoz.
 • Támogatás utalása: A támogatás utalása csak az aláírt támogatási szerződés birtokában lehetséges. Amennyiben 4-6 héten belül indul a szerződéskötési folyamat, számítani kell arra, hogy a támogatás összege már a kinntartózkodás ideje alatt érkezik meg a számlára.
 • CM támogatás igénylése: A Campus Mundi programra pályázók esetében a szaktanári ajánlás beszerzése és az Erasmus igazolás megszerzése (kari koordinátor segítségével)

A szerződésben megjelölt időponthoz képest változik a hazautazásom időpontja. Hogyan módosítja ez az ösztöndíjam összegét?

 • Amennyiben a szerződésben meghatározott időtartam kevesebb, mint 5 nappal rövidül, akkor nem kell szerződést módosítani, nincs visszafizetés.
 • Amennyiben a szerződésben meghatározott időtartam kevesebb, mint 5 nappal meghosszabbodik, nem kell szerződést módosítani, a többlet nem kerül átutalásra a résztvevő részére.
 • Amennyiben a szerződésben meghatározott időtartam több mint öt nappal rövidül, az egyetem egy zárólevelet készít, és ebben értesíti a résztvevőt a visszafizetési kötelezettségéről, szerződést nem kell módosítani.
 • Amennyiben a szerződésben meghatározott időtartam több mint 5 nappal meghosszabbodik, lehetőség van arra, hogy a résztvevő részére ezt az összeget az egyetem átutalja. Ez szerződésmódosítással lehetséges, melyet a résztvevőnek kell kezdeményeznie még hazatérése előtt. A hosszú átfutási idő miatt legalább 45 nappal korábban érdemes indítani.
 • A Campus Mundi támogatással utazók esetében a támogatás más forrásból valósul meg, ezért a CM által rögzített feltételek vannak érvényben. Ezekben az esetekben az egyetem nem vizsgálja az egyezőséget.

Tárgyak elismertetése

Mi a minimum kreditszám, amit kötelező teljesíteni?

 • A tanulmányi mobilitási programban résztvevő hallgatóknak egy félév alatt 30 ECTS kredit felvétele ajánlott a partnerintézményben, amelyből minimum 12 kredit értékű tárgyat kell teljesíteniük és a küldő intézményben 10 kreditet kötelezően be kell számíttatniuk. Amennyiben a partnerintézmény nem ECTS krediteket alkalmaz, a hallgatóknak a partnerintézményben a külföldi hallgatók számára engedélyezett, vagy a megkövetelt maximális követelmény szerint kell tárgyakat felvennie, de legalább 10 ECTS kredit értékű tárgyat be kell számíttatniuk.
 • Az a hallgató, aki önhibájából nem teljesíti a minimum kreditszámot, a támogatási összeg visszafizetésére kötelezhető.

Hogyan válasszak tárgyakat, hogy ne legyenek problémáim a teljesítéssel?

 • Nagyon fontos figyelni arra, hogy idegen nyelven folyik az előadások hallgatása és a beszámolás is. Ezért mindenkinek fel kell mérnie, hogy nehezebb vagy könnyebb tárgyakat választ. Az optimális arány az, ha van
  • 1-2 olyan szakmai tárgy, amely kötelezőként beszámíttatható
  • 2-3 olyan tárgy, amely szabadon választhatóként beszámíttatható. Ezek esetében érdemes olyan tárgyakat választani, amelyek az adott országról szerzett ismereteket bővítik vagy éppen az NKE-n nem hallgathatók.

Mi történik, ha a külföldi tanulmányok alatt a külföldi intézmény és az NKE vizsgaidőszaka átfedésbe kerül?

 • A kiutazó hallgatónak kedvezményes tanulmányi rendet kell kérnie, és a tárgy oktatójával egyeztetnie kell a vizsgáról.

Sikeresen megérkeztem, mi a teendőm?

A fogadó egyetem tájékoztatást ad az ottani teendőkről. Teendők

 • Validation form:
  • 1. rész (Enrollment) kitöltése a fogadó egyetemre érkezés után, és megküldése a kari koordinátor részére
  • 2. rész (Completion of Studies) kitöltése a fogadó egyetemről történő távozás előtt, és megküldése a kari koordinátor részére vagy leadása a személyes találkozáskor a hazatérés után.
 • Learning Agreement
  • Nincs teendő, ha az eredeti tanulmányi terv valósul meg.
  • Ha módosul a tanulmányi terv, akkor ezt az LA "During mobility Changes” részében kell jelezni és újra aláíratni, majd visszajuttatni a kari Erasmus koordinátornak, miután a fogadó egyetemen lezárultak a tárgyfelvételek.
  • Ha a fogadó egyetem Transcript of Recordot állít ki, akkor nem szükséges az LA „After mobility” kitöltése.

Kapcsolattartó:

Artner Zsombor
Erasmus+ koordinátor
ÁNTK Dékáni Hivatal Nemzetközi Osztály, Oktatási Épület 419.
antk.outgoing@uni-nke.hu