NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Szakmai gyakorlat időpontjának módosítása

Szakmai gyakorlat időpontjának módosítása

A hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat meghatározza azon –a hallgatók önhibáján kívül bekövetkezett – eseteket, amikor a hallgató kérelmezheti szakmai gyakorlatának a tantervben előírttól eltérő időszakban való teljesítését. A TVSZ 16/A. § (1a) bekezdése szerint: amennyiben a hallgató a szakmai gyakorlatot a tantervben előírt félévben szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tudja teljesíteni, a hallgató kérelmére a képzési idő alatt egyszer a HTVSZÜB engedélyezheti a szakmai gyakorlatnak a tantervben megállapított félévtől eltérő időszakban történő teljesítését.

A szakmai gyakorlat rendszeréről, szakmai tartalmáról, az érintett szereplők jogairól és kötelezettségeiről, valamint a gyakran felmerült kérdésekről bővebben a kötelező Szakmai Gyakorlat Kódexében tájékozódhat.