NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Hírek, események, rendezvények

A Ludovika Podcast adásában a közigazgatási pályakezdésről beszélgetünk.

A Ludovika Podcast vendége két, egyetemünk mester szakán végzett fiatal, akik a közigazgatásban kezdték pályájukat. Saját tapasztalataikról kérdezzük őket, hogy ezzel is segítsük azokat, akik a pálya- és munkahelyválasztás előtt állnak.

Milyen életpálya-lehetőségek állnak végzőseink előtt? A fiatalok milyen körülményeket értékelnek, s azok mekkora szerepet játszanak az életpályájuk alakulását alapjaiban meghatározó döntések meghozatalában? Melyek a tipikus karrierutak, milyen motivációs eszközökkel tarthatók meg, illetve vonzhatók be a fiatalok?

A szakirodalom szerint mind korábbi életszakaszban jelentkezik a kiégés. A monotonitás, a munkateher, a bizonytalanság a közigazgatásban is egyre jelentősebb stressztényező. Tapasztalták-e már vendégeink magukon a burnout jeleit? Kaptak-e segítséget?

Segítségükkel e kérdésekre keressük a választ. 

 

A Ludovika Podcast adásában a közszolgálati életpályáról beszélgetünk. 

A 2000-es évek általános tapasztalata volt, hogy az európai társadalmak öregednek, s ez a folyamat különösen igaz a közszektorra. Míg 2000-ben 3 aktív lakosra 1 inaktív jutott, addig 2050-ben – az akkori előrejelzések szerint – ez az arány 2 a 3-hoz lesz. Európában közel 1 az 1-hez. Ma mennyire vonzó a közigazgatás a fiatalok számára, és milyen trendek jellemzik a korösszetétel alakulását?

A kormányzati igazgatásról szóló törvény által lehetővé tett decentralizáció révén ma már minden szervezet saját maga alakíthatja ki szabadon az alkalmazási, díjazási, munkavégzési feltételeket. Ezzel egyfajta versenyhelyzetbe kerültek egymással, és a szakemberek odamennek, ahol kedvezőbb feltételeket kínálnak nekik. Ez az utóbbi néhány évben felerősítette a szervek közötti mobilitást, s a közigazgatáson belül is kialakított egy kisebb munkaerő-piacot, amely a piac logikája szerint befolyásolja a munkaerő-áramlást.

Összességében milyen tényezők befolyásolják a közigazgatás munkaerő-vonzó és megtartó képességét? Munkaerő-hiány vagy éppen a túl magas létszám jellemzi-e a közigazgatást? Miért érdemes választani a közszolgálati hivatást kiélezett munkaerő-piaci körülmények között is?

Forrás

 

XVIII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszédverseny 

2023. május 5-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán került megrendezésre a XVIII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszédverseny, amelyen az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának csapata immáron már második alkalommal vett részt. A magyarországi jogi karok által útnak indított rangos megmérettetésen az NKE ÁNTK csapatának tagjai – Kovács Dániel,  Telek Johanna Csilla és Treszkony Péter – kiválóan versenyeztek a felperes, a bíró és az alperes szerepében. A csapat felkészítésére részben az Alternatív munka- és közszolgálati jogi gyakorlatok szabadon választható tantárgy keretei között, részben pedig műhelymunkában került sor. Az Emberi Erőforrás Tanszék által meghirdetett tantárgy célja, hogy alternatív módszerekkel – valódi életbeli tényállásokkal, jogesetmegoldással, perjogi szimulációval, activity-vel, irodalmi és filmművészeti alkotások elemzésével – ismertesse meg a hallgatókkal a munkajogi és közszolgálati jogi gyakorlatot. A Hallgatók felkészítésben az Emberi Erőforrás Tanszék oktatói vettek részt.

Szöveg: Dr. Petrovics Zoltán

Teljesítményértékelés az egyes hivatásrendeknél (2023.04.12)

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2023/04/17/teljesitmenyertekeles-az-egyes-hivatasrendeknel

A kormányzás motorja: a Miniszterelnöki Kormányiroda működése

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/11/10/a-kormanyzas-motorja

Intézménylátogatás a Pest Vármegyei Kormányhivatalban

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2023/03/13/kormanyhivatal-a-kulisszak-mogott

A miniszteri tárgyalótól a trezorig – a Belügyminisztériumba látogatott a Közszolgálati, HR és Integritás TDK

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/24/a-miniszteri-targyalotol-a-trezorig-a-belugyminiszteriumba-latogatott-a-kozszolgalati-hr-es-integritas-tdk

 

OTDK 2023

A 2023-as Országos Tudományos Diákköri Konferencián Kamrás István tanszékünk demonstrátora mérette meg magát az Állam- és Jogtudományi Szekcióban.
Pályamunka címe: Egy lehetséges karrierút kezdete - a pályára illesztés HR és jogi eszközei a közigazgatásban
Témavezetők: Dr. Csóka Gabriella mesteroktató és Dr. Hazafi Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens

Gratulálunk!

 

Szakdolgozat és TDK felkészítő – ősszel és tavasszal

Szakács Édua, az Emberi Erőforrás Tanszék oktatója vezette a Szakdolgozat és TDK felkészítő alkalmakat, ahol a hallgatók elsajátíthatták, hogyan készítsenek elő egy tudományos dolgozatot. 

A hallgatóknak részletes kutatást kell végezniük az adott témájukkal kapcsolatban, és bemutatniuk az eredményeket és azok értelmezését. Az interjúk és kérdőívek használata gyakori az adatgyűjtés során. Fontos figyelembe venni a formai követelményeket, például a megfelelő címlap, az ábrák és táblázatok használata, a források és hivatkozások rendszerezése, valamint az előírt betűtípus és betűméret használata. Szakács Édua tanársegéd készséges segítségével valamennyi szempontról hallhattak az érdeklődők és elsajátíthatták a számukra fontos ismereteket.

A Szakdolgozat és TDK felkészítő alkalmak során azonban a legfontosabb, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak arról, hogyan készítsenek tudományos dolgozatot, és hogyan prezentálják kutatásaikat egy tudományos közösség előtt.

A kezdeményezés nagy sikernek örvend a hallgatók körében, így folytatjuk jövőre is a kezdeményezést!

Szerző: Kamrás István

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetőképzés és innováció

A Magyar Tudomány Ünnepe pogramsorozat részeként Vezetőképzési gyakorlat és innovációs tendenciák a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen címmel rendezett konferenciát az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Emberi Erőforrás Tanszéke. Az előadások és a szakmai beszélgetések a közigazgatási, rendvédelmi és honvédelmi vezetőképzés és felső vezetőképzés gyakorlatát, módszertanát és fejlesztési lehetőségeit járták körbe.

Paksi-Petró Csilla, az Emberi Erőforrás Tanszék oktatási tevékenységével vezette fel az eseményt, majd Hazafi Zoltán nemzetközi kitekintés keretében a francia elitképzés tanulságaira hívta fel a figyelmet. Kovács Ferenc a katonai felsővezető képzés gyakorlatát és fejlődési lehetőségeit mutatta be, melyet Kajtár Edit emberközpontú munkahelyi fejlesztés témája követett. Kovács Istvántól, az RTK rendészeti vezetőképzési tevékenységéről hallhattak a résztvevők. A Közigazgatási Továbbképzési Intézet (KTI) vezetőképzési tevékenységét és legújabb innovációit Klotz Balázs és Krepelka Ágnes mutatták be. Ezt követően oktatásmódszertani témakörök következtek, Hegedűs Judit a rendészeti vezetőképzés módszertani megújításának kihívásait osztotta meg az érdeklődőkkel. Völgyi Zoltán a tréningmódszer katonai vezetőképzésben való alkalmazásáról, majd zárásként Bajnok Andrea a probléma alapú (PBL) módszertan tantárgytervezésének legújabb egyetemi tapasztalatairól beszélt.

Az előadások és a beszélgetések mentén kirajzolódtak az egyetemi vezetőképzés sikerei, jó gyakorlatai, valamint módszertani kihívásai és innovációs irányzatai. A kihívások közt megjelent például, hogy a közigazgatási vezetőképzés jogi szabályozásának hiánya milyen hatásokat gyakorol a képzés tervezésére. További, mindhárom hivatásrendet érintő kérdések a generációk eltérő tanulási szokásaihoz igazodó tanulástervezés, a különböző típusú szaktárgyak interaktív formába történő átültetése. A karok hasonló profilú tanszékei és intézetei közti tapasztalatcsere konklúziójaként felmerült a közös gondolkodás műhelymunka jellegű folytatása.

 

Szöveg: Paksi-Petró Csilla

Fotó: Káldor Zsófia

 

Részvétel a XVII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszédversenyen

2022. április 29-én a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karán került megrendezésre a XVII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszédverseny , amelyen az NKE ÁNTK csapata első alkalommal vett részt. A magyarországi jogi karok által útnak indított, rangos megmérettetésen az NKE ÁNTK csapatának tagjai – Balsai Dorottya, Kovács Dániel és Pintér Bernadett – kiválóan versenyeztek az alperes, a bíró és a felperes szerepében.

A csapat kiválasztására és felkészítésére az Alternatív munka- és közszolgálati jogi gyakorlatok elnevezésű szabadon választható tantárgy keretei között került sor. A tantárgy célja, hogy alternatív módszerekkel – valódi életbeli tényállásokkal, jogesetmegoldással, perjogi szimulációval, activity-vel, irodalmi alkotások segítségével, illetve filmművészeti alkotások elemzésével – ismertesse meg a hallgatókkal a munkajogi és közszolgálati jogi gyakorlatot. A felkészítésben az Emberi Erőforrás Tanszék oktatói,  Dr. Hazafi Zoltán,  Prof. Dr. Kun Attila, Ludányi Dávid és Dr. Petrovics Zoltán vettek részt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovatív Tanszék Díj

Az Emberi Erőforrás Tanszék elnyerte az Innovatív Tanszék Díjat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kreatív Tanulás Program pályázatán. "A díjat elnyerők közös jellemzője, hogy kiemelkedő hallgatói bánásmóddal, egyedülálló oktatási módszerekkel és figyelemreméltó tehetséggondozó tevékenységgel rendelkeznek..." Ez a mondat tökéletes összefoglalása folyamatos törekvéseinknek. Munkánk egyetemi elismerése büszkeség és megtiszteltetés számunkra! A jövőben is ugyanezzel az odaadással fogjuk biztosítani hallgatóink élményszerű tanulását, felkutatni és a tanításba beépíteni a szakmai és személyes épülésüket legjobban szolgáló oktatási módszereket!

Dr. Paksi-Petró Csilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Emberi Erőforrás Tanszék alábbi munkatársai a kari kollégák szakmai életében történő kiteljesítésének támogatásához belső coaching igénybevételi lehetőséget biztosítanak, igény szerint folyamatosan.

Dr. Paksi-Petró Csilla Stréhli Georgina Dr. Kajtár Edit
adjunktus, business coach (ICF ACSTH), team coach vezetőfejlesztő tréner tanársegéd, pszichológus, coach, team coach (action learning), vezetőfejlesztő tréner egyetemi docens, diplomás business coach, rezíliencia coach, tréner
petro.csilla@uni-nke.hu strehli.georgina@uni-nke.hu edit.kajtar@gmail.com
+36/20/5860909 +36/30/2421030 +36/70/6013692

____________________________________________________________________________________________________

2020 február

 

- Közszolgálati életpályák az Európai Unióban
 
2020. február 17. és 19. között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 18 hallgatója vehetett részt az Emberi Erőforrás Tanszék Közszolgálati, HR és Integritás Tudományos Diákköre által szervezett brüsszeli szakmai kiránduláson. A szakmai tanulmányút célja a résztvevő hallgatók megismertetése az európai uniós és a kapcsolódó magyar szervek által kínált közszolgálati életpályákkal, valamint az uniós intézmények működésével. A sikeres program keretében hallgatóink látogatást tettek a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén, az Európai Bizottság magyar biztosának kabinetjében, az Európai Parlament épületében, továbbá a Brüsszelben dolgozó magyar szakdiplomatákkal folytatott interjúk révén lehetőségük nyílott tudományos diákköri dolgozatuk továbbfejlesztésére is.