Hírek, események, rendezvények

2018 július

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar oklevélátadó ünnepségén két oktatónk is elismerésben részesült. Dr. Hazafi Zoltán Pro Publico Díjat kapott, míg Dr. György István munkásságát a szenátus az NKE Aranyérmével díjazta. Kollégáinknak ezúton is gratulálunk!

 

2018 június

  • "Munkaköralapú humánerőforrás-gazdálkodás és a humán tőke reformja"

Kétnapos nemzetközi konferenciát zajlott a "Közszolgálati jogi és HR komplex kutatóműhely" keretein belül, amelyen a szakmai diskurzus a munkaköralapú humánerőforrás-gazdálkodás gyakorlatáról és a humán tőke reformjáról folyt. A konferencián számos külföldi ország képviseltette magát. A rendezvény sikeres megvalósulásához hozzájárult Dr. Szakács Gábor és Ragó Kinga magas színvonalú szervező munkája. A konferenciáról részletesebben itt olvashat.

Az előadásokat tartalmazó konferenciakött az alábbi linken érhető el.

 

2018 május

Prof. Dr. Kiss György Intézetünk akadémikus tagjának 65. születésnapját ünnepelte Egyetemünk, melynek keretében sor került az Ünnepelt tiszteletére készített tanulmánykötetet átadására. Az ünnepélyes eseményről részletesebben itt tájékozódhat. Ezúton is Isten éltessen sokáig Professzor Úr!

 

2018 április

A 40 éves közigazgatási felsőoktatás alkalmából tartott ünnepi konferencián két oktatónk, Dr. Hazafi Zoltán intézetvezető egyetemi docens és Dr. György István mesteroktató is  jubileumi emlékplakettet vehetett át a közigazgatási felsőoktatásban végzett kiemelkedő munkássága miatt. Kollégáinknak ezúton is szívből gratulálunk! A konferenciáról részletesebben itt olvashat.

 

„A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című KÖFOP-projekt keretében megrendezésre kerültek a közigazgatás és a rendészet területén fejlesztés alatt álló új humánerőforrás-rendszereket, ezek koncepcióit és kutatási eredményeit bemutató tájékoztató rendezvények és műhelybeszélgetések. A közigazgatási szakemberek részére tartott konferenciáról részletesebben itt olvashat. A rendészeti életpálya HR fejlesztéseiről az alábbi konferenciabeszámolóban találhat információkat. 

 

2018 március

  • "A közszolgálat jogi szabályozása - Közszolgálati jog de lege lata et ferenda"

Sikeres és rendkívül nagy érdeklődéssel kísért konferenciát zárt az Intézetünk bázisán működő, Prof. Dr. Kiss György akadémikus által vezetett "Közszolgálati jogi és HR komplex kutatóműhely" bemutatkozó, hazai rendezvényén. A konferenciáról részletesebben itt olvashat.

Az előadások innen érhetők el:

Prof. Dr. Kiss György:

- A "Közszolgálati jog és HR komplex kutatóműhely" célja, feladatai

- Az életpálya dogmatikai és gyakorlati különbségei a magán- és a közszférában

- Összegzés - De lege ferenda

 

Dr. Hazafi Zoltán:

- A közszolgálat jogi megközelítése

- A közszolgálati életpálya fogalma, típusai, érvényesülését befolyásoló eszközök

 

Dr. György István:

- Egységesség és differenciáltság a közszolgálaton belül

 

Dr. habil. Bankó Zoltán:

- A jogviszony létesítésének alapjai

 

Dr. Berke Gyula:

- A jogviszony tartalma

 

Dr. Horváth István:

- Közalkalmazotti jogviszony - a közjog és a magánjog határán

 

Dr. habil. Kun Attila:

- A köztulajdonban lévő stratégiai fontosságú gazdasági vállalkozások

 

Dr. Mélypataki Gábor:

- Életpálya-modellek és az előmeneteli rendszer

 

Dr. Petrovics Zoltán:

- A közszolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése

 

Dr. Szakács Gábor:

- HR és közszolgálat

 

2017 december

  • Intézetünk oktatója, Dr. Petrovics Zoltán lett a "Munkajog" című új, szakmai folyóirat főszerkesztője. A folyóirat a versenyszféra munkajoga mellett a közszolgálat munkajogával, így a közalkalmazottakra, közszolgálati tisztviselőkre, valamint az állami tisztviselőkre irányadó kérdésekkel is foglalkozik.