NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Nemzetközi igazgatási alapképzési szak

Nemzetközi igazgatási alapképzési szak

(6 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Szakfelelős: Dr. Ördögh Tibor

A nemzetközi kapcsolatok szolgálatában

Az itt tanulók olyan ismereteket sajátíthatnak el, amelyekkel alkalmassá válnak a közszolgálati intézményrendszer nemzetközi kapcsolataiban, különösen az Európai Unió és az európai országok igazgatási szerveivel való együttműködésben nemzetközi ügyintézői, szervezői és kapcsolattartói, a nemzetközi szervezetekben pedig menedzseri feladatok hatékony ellátására. A szakon végzett hallgatók tanulmányaikat folytathatják az ÁNTK mesterképzési szakjain, többek között a nemzetközi közszolgálati kap­csolatok mesterképzési szakon, vagy elhelyezkedhetnek az ágazati minisztériumok és háttérintézményeik nemzetközi kapcsolattartással és tervezéssel foglalkozó szervezeti egységeinél.

Hatályos képzési és kimeneti követelmények

Mintatanterv