NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Jó Állam – Jó Rendőrség 2018

Az NKE keretein belül folyó, ún. Jó Állam Kutatások az évenként kiadott „Jó Állam Jelentés”-re helyezett fókusszal működnek. A Jelentés megújuló és frissülő kutatási stratégiák mentén a társadalmi, gazdasági, jólléti, környezeti fenntarthatósági, közigazgatási és biztonsági alrendszerek számos tartalmi eleméről és változásairól ad kiemelten fontos dimenziókban alapvető helyzetképet. Ezt egészítik ki és bővítik a hozzá kapcsolódó egyes területeket részletesebben is vizsgáló, ún. speciális jelentések.

Ezen kutatások kereteiben készült a Jó Állam – Jó Rendőrség 2018 c. elemző szakértői jelentés, melynek fő célja a rendőrség működésének társadalmi szemléletű hatékonyságának vizsgálatához, helyzetértékeléséhez olyan dimenziókat (tematikai egységeket) kijelölni, amelyhez megfelelő, és a gyakorlatban is rendelkezésre álló, ténylegesen is mérhető indikátorokat lehet kapcsolni. Az elemzésben a témablokkok feldolgozása a korábbi évek kutatásaira alapoz, azonban attól továbblép: Részben módosított tematikát alkalmaz, részben pedig kidolgozott, konkrét indikátorokra is javaslatot tesz már. A mutatók keresésének kereteit a korábbi kutatásokkal való folytonosság adja, valamint továbbfejleszteni azt a célt, hogy a mutatórendszer középtávon elérje, legyen alkalmas egy új szemléletű áttekintést megalapozni, mely nem a rendőrség teljesítmény értékelési céljait és szemléletét követi, hanem a társadalmi elvárások mentén kereshető szempontokat vesz alapul.

Jelentés letöltése