NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Bemutatkozás

 

1.      A Tanszék célja, kutatási területei

 

A Tanszék feladata a demokratikus társadalmi nyilvánosság működésének és szabályozásának, a közszolgálati kommunikáció értékeinek és eszközeinek, a kommunikációs képességfejlesztés módszereinek, valamint az újabb kommunikációs eszközök hatásainak oktatása és kutatása. Oktatott és kutatott szakterületek:

 • Kommunikáció
 • Szociológia
 • Médiajog
 • Elektronikus hírközlési jog
 • Világűrjog
 • Online platformokkal kapcsolatos szabályozási kérdések

 

2.      A Tanszék bekapcsolósása az oktatásba

2.1.   Kötelező tárgyak

A Tanszék az Egyetemhárom Karán (ÁNTK, RTK, HHK) 16 alap és mesterképzési szakon felelős az alábbi kötelező tárgyak magyar (és több esetben) angol nyelvű oktatásáért:

 • Kommunikáció alapjai és ügyfélkommunikáció
 • Általános szociológia
 • Interkulturális kommunikáció
 • Szervezeti- és vezetői kommunikáció
 • Az online kommunikáció szabályozási kérdései
 • Tárgyalástechnika nemzetközi környezetben
 • Munkahelyi konfliktuskezelés
 • Vezetői személyiségfejlesztés- és önismereti tréning
 • Hatékony vezetői kommunikáció és média
 • Nemzetstratégiai alapkérdések
 • Válságmenedzsment és krízis kommunikáció
 • Szociológia
 • Ügyfélszolgálati készségfejlesztő tréning
 • Projektmenedzsment
 • Adatvédelem
 • Vállalkozási és gazdálkodási ismeretek
 • Információs társadalom

2.2.   Szabadon választható tárgyak

A Tanszék oktatói az alábbi szabadon választható tárgyakat kínálják az hallgatóknak:

 • Előadás és beszédtechnika gyakorlat (magyar nyelven)
 • Populizmus és politikai kommunikáció (magyar nyelven)
 • A Magyar rádió története (magyar nyelven)
 • Szociálpszichológia (magyar nyelven)
 • Közigazgatási PR (magyar nyelven)
 • Közigazgatási kommunikáció és médiaszereplés (magyar és angol nyelven)
 • Konfliktusok és kommunikáció (magyar és angol nyelven)
 • A világűrrel kapcsolatos tevékenységek jogi és szabályozási kérdései (magyar, angol és francia nyelven)
 • Közép-kelet európai médiakultúrák (magyar nyelven)
 • A szabadság határai az interneten (magyar nyelven)
 • Közszolgálati és médiaetika (magyar nyelven)
 • Retorika és szövegalkotás (magyar nyelven)
 • Populism and political communication (angol nyelven)
 • Intercultural communication, managing diversity (angol nyelven)
 • Multikulturalizmus (magyar nyelven)

2.3.   Szakirányú továbbképzések

Tanszékünk oktatói szakfelelősként felelnek a Közszolgálati Kompetenciafejlesztő tréner szakirányú továbbképzési szakért (Dr. Bajnok Andrea Phd.), valamint a Közszolgálati média  - újságíró és szerkesztő szakirányú továbbképzési szakért (Dr. Bartóki-Gönczy Balázs PhD.).

 

3.      Egyéb kutatások, tehetséggondozás

A Tanszék alapította és vezeti a Kommunikáció és Médiatudomány Tudományos Diákkört (https://www.facebook.com/groups/2321195501340957/).

Oktatóink számos kutatási projektben vesznek részt a kommunikáció tudományos kérdéseitől a világűr szabályozási kihívásaiig.