Bemutatkozás

 

1.      A Tanszék célja, kutatási területei

 

A Tanszék feladata a demokratikus társadalmi nyilvánosság működésének és szabályozásának, a közszolgálati kommunikáció értékeinek és eszközeinek, a kommunikációs képességfejlesztés módszereinek, valamint az újabb kommunikációs eszközök hatásainak oktatása és kutatása. Oktatott és kutatott szakterületek:

 

Kommunikáció

Szociológia

Médiajog

Elektronikus hírközlési jog

Világűrjog

Online platformokkal kapcsolatos szabályozási kérdések

 

2.      A Tanszék bekapcsolósása az oktatásba

 

2.1.   Kötelező tárgyak

 

A Tanszék az Egyetemhárom Karán (ÁNTK, RTK, HHK) 16 alap és mesterképzési szakon felelős az alábbi kötelező tárgyak magyar (és több esetben) angol nyelvű oktatásáért:

 

Kommunikáció alapjai és ügyfélkommunikáció

Általános szociológia

Interkulturális kommunikáció

Szervezeti- és vezetői kommunikáció

Az online kommunikáció szabályozási kérdései

Tárgyalástechnika nemzetközi környezetben

Munkahelyi konfliktuskezelés

Vezetői személyiségfejlesztés- és önismereti tréning

Hatékony vezetői kommunikáció és média

Nemzetstratégiai alapkérdések

Válságmenedzsment és krízis kommunikáció

Szociológia

Ügyfélszolgálati készségfejlesztő tréning

Projektmenedzsment

Adatvédelem

Vállalkozási és gazdálkodási ismeretek

Információs társadalom

 

 

2.2.   Szabadon választható tárgyak

 

A Tanszék oktatói az alábbi szabadon választható tárgyakat kínálják az hallgatóknak:

 

Előadás és beszédtechnika gyakorlat (magyar nyelven)

Populizmus és politikai kommunikáció (magyar nyelven)

A Magyar rádió története (magyar nyelven)

Szociálpszichológia (magyar nyelven)

Közigazgatási PR (magyar nyelven)

Közigazgatási kommunikáció és médiaszereplés (magyar és angol nyelven)

Konfliktusok és kommunikáció (magyar és angol nyelven)

A világűrrel kapcsolatos tevékenységek jogi és szabályozási kérdései (magyar, angol és francia nyelven)

Közép-kelet európai médiakultúrák (magyar nyelven)

A szabadság határai az interneten (magyar nyelven)

Közszolgálati és médiaetika (magyar nyelven)

Retorika és szövegalkotás (magyar nyelven)

Populism and political communication (angol nyelven)

Intercultural communication, managing diversity (angol nyelven)

Multikulturalizmus (magyar nyelven)

 

2.3.   Szakirányú továbbképzések

 

Tanszékünk oktatói szakfelelősként felelnek a Közszolgálati Kompetenciafejlesztő tréner szakirányú továbbképzési szakért (Dr. Bajnok Andrea Phd.), valamint a Közszolgálati média  - újságíró és szerkesztő szakirányú továbbképzési szakért (Dr. Bartóki-Gönczy Balázs PhD.).

 

3.      Egyéb kutatások, tehetséggondozás

 

A Tanszék alapította és vezeti a Kommunikáció és Médiatudomány Tudományos Diákkört (https://www.facebook.com/groups/2321195501340957/).

 

Oktatóink számos kutatási projektben vesznek részt a kommunikáció tudományos kérdéseitől a világűr szabályozási kihívásaiig.