NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Szakdolgozat/Diplomamunka

 

A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének részletes szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 5. számú melléklete tartalmazza.

 

Tisztelt Hallgatók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szakdolgozatot/diplomamunkát csak a Neptun rendszerbe kell feltölteniük, azaz kinyomtatni és beköttetve leadni nem kell! (TVSZ 5.sz. melléklet, II. fejezet 8. pont) 

A szakdolgozat/diplomamunka benyújtása akkor tekinthető érvényesnek, ha a hallgató a szakdolgozattal együtt teljes körűen benyújtja (feltölti) az alábbi tájékoztatókban meghatározott dokumentumokat is (3., 5. és 6. függelék).

Szakdolgozattal, diplomamunkával kapcsolatos határidők:

·         Témaválasztási időszak:

o   Két féléves szakdolgozat/diplomamunka tárgy esetén: tavaszi félév (március)

o   Egy féléves szakdolgozat/diplomamunka tárgy esetén: őszi félév (október)

·         Szakdolgozat leadása:

o   Tavaszi félévben: április 30. 23:59 (Államtudományi osztatlan szak esetén április 15. 23:59) - munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanap 14:00.

o   Őszi félévben: november 30. 23:59 (Államtudományi osztatlan szak esetén november 15. 23:59) - munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanap 14:00.

Szakdolgozat/diplomamunka késedelmes benyújtására pótdíj megfizetése ellenében sincs lehetőség!

 

Tájékoztatók

 

TÉMAVÁLASZTÁS MENETE A NEPTUN RENDSZERBEN

TÉMAJELENTKEZÉS, CÍM MEGADÁS NEPTUN ÚTMUTATÓ

A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA FELTÖLTÉSÉNEK MENETE A NEPTUN RENDSZERBEN

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA TÉMA ÉS/VAGY KONZULENS MÓDOSÍTÁSÁRÓL (hamarosan)

 

Letölthető dokumentumok

 

A 3., 5. és 6. függeléket aláírva kell feltölteniük a neptunba.

1. függelék - Külső fedőlap-minta

2. függelék - A belső fedlap-minta

3. függelék - A konzultációkon történő részvétel igazolása (a konzulens írja alá és a hallgató tölti fel - konzultációs igazolás dokumentumtípus)

4. függelék - Konzulensi vélemény (a konzulens készíti el és tölti fel)

5. függelék - Szerzői jogi nyilatkozat (hallgató készíti el és tölti fel - plágium-nyilatkozat dokumentumtípus)

6. függelék - Felhasználási nyilatkozat (ÚJ!) (hallgató készíti el és tölti fel - könyvtári elektronikus tárhely igazolás dokumentumtípus)

7. függelék - A bírálati lap és a bírálat ajánlott szempontjai (a bíráló /opponens/ készíti el és tölti fel)

 

Appendix 1. Hard cover-sample

Appendix 2. Inside page-sample

Appendix 3. Certificate of participation in consultations

Appendix 4. Evaluation of Supervisor

Appendix 5. Plagiarism statement

Appendix 6. Author’s permission

Appendix 7. Assessment form and recommended criteria for assessment