NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Jó Állam Jelentés 2019 - Első változat

Az NKE megalakulása óta folyamatosan bővíti és fejleszti a jó állammal, a jó kormányzással kapcsolatos kutatásait. Ezen eredmények először 2015-ben öltöttek testet, amikor megjelent az első Jó Állam Jelentés, amely saját adatbázisra támaszkodó autonóm értékelési rendszer működtetésével adott visszacsatolást a kormányzati hatékonyság változásairól. A kutatás nem titkolt célja volt, hogy az évenként megjelenő jelentések a kormányzati döntések támogatásának egyik lehetséges, tudományosan megalapozott eszközévé váljanak. A 2019-es Jelentés közel 30 egyetemi tanár és kutató bevonásával, mintegy 150 területen és ugyanennyi mutatószám segítségével vizsgálta a kormányzás gyengeségeit és erősségeit; értékelte többek közt a gazdaság, az egészségügy, a jogbiztonság, a környezetvédelem, a demokrácia és számos más terület fejlődését és problémáit. A Jelentés eredményei az idei évben is egy jól áttekinthető, sakktáblára emlékeztető színes mátrixban, az ún. Jó Állam Mozaikban jelentek meg, amely a Jelentés hat tematikus egységét képező hatásterületek valamennyi dimenzióját háromfokú skálán (erősödés, optimista várakozás, fejlesztendő terület) értékelte.

--

A Jó Állam Jelentés weboldal elérhetősége: https://joallamjelentes.uni-nke.hu/

A Jó Állam Jelentés 2019 - Első változat letöltése (PDF)

A Jó Állam Jelentés 2019 - Első változat interaktív verzió (online betekinés)