NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

TDK

Tudományos diákkörök 

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon a tehetséggondozás centrumaként működő tudományos diákkör tevékenységét a kötelezően megszerzendő tudást meghaladó szakmai tanulmányok folytatásának eszméje határozza meg, melyhez számos, a közéleti tájékozottságot elősegítő program szervezésével is hozzájárulnak a karon működő tudományos diákkörök.

A Kar és elődintézményeinek az OTDK szereplését mutatja az alábbi táblázat.

NKE ÁNTK (korábban NKE ÁKK és NETK, NKE KTK, BCE KIK, BKÁE ÁK)
OTDK-szereplése 2001-től
Év OTDK Szekció I. hely II. hely III. hely különdíj legjobb opponens

pályaművek száma

2001  XXV. OTDK  Állam- és Jogtudományi - 1 4 1   12
2003  XXVI. OTDK  Állam- és Jogtudományi - - - 1   6
2005  XXVII. OTDK  Állam- és Jogtudományi - 1 - 3   7
2007  XXVIII. OTDK  Állam- és Jogtudományi - - 1 2   8
2009  XXIX. OTDK  Állam- és Jogtudományi - - 1 4 2 16
2011  XXX. OTDK  Állam- és Jogtudományi 1 - - 1 - 15
2013
NKE KTK
 XXXI. OTDK  Állam- és Jogtudományi 2 - - 1 3 15
Társadalomtudományi - 1 1 2 - 7
ÁJT+TT együtt 2 1 1 2 - 22
2015
NKE KTK
 XXXII. OTDK  Állam- és Jogtudományi - 2 1 4 2 15
Társadalomtudományi - - - 1 - 6
Közgazdaságtudományi - - - - - 0
ÁJT+TT+KT együtt - 2 1 5 2 24 (21)
2017
NKE ÁKK + NETK
 XXXIII. OTDK  Állam- és Jogtudományi 1 + 0 1 + 0 - 1 + 0 - 10 + 0
Társadalomtudományi - - 1 + 0 1 + 0 - 7 + 2
Közgazdaságtudományi - - 1 + 0 - - 4 + 0
Had- és Rendészettudományi 1 + 4 0 + 3 0 + 3 0 + 6 - 1 + 21
ÁJT+TT+KT+HRT együtt 2+4 1+3 2+3 2+6 - 50 (45)
2019
NKE ÁKK + NETK
 XXXIV. OTDK  Állam- és Jogtudományi - - 2 + 0 1 + 0 2 + 0 14 + 0
Társadalomtudományi 1 + 0 1 + 2 0 + 3 6 + 6 - 5 + 11
Közgazdaságtudományi 1 + 0 - - 1 + 0 - 4 + 0
Had- és Rendészettudományi 0 + 3 1 + 1 1 + 4 2 + 2 - 9 + 18
ÁJT+TT+KT+HRT együtt 2+3 2+3 3+7 8+8 2 70 (61)
2021
NKE ÁNTK
 XXXV. OTDK  Állam- és Jogtudományi - 1 3 - 1 17
Társadalomtudományi 1 5 - 7 - 34
Közgazdaságtudományi - - - - - 5
Had- és Rendészettudományi 3 2 3 1 (+1) - 20
ÁJT+TT+KT+HRT együtt 4 8 6 8 (+1) 1 78 (76)
2023
NKE ÁNTK
 XXXVI. OTDK  Állam- és Jogtudományi 1 1 - 2 1 9
Társadalomtudományi 3 5 3 - - 37 (28)
Közgazdaságtudományi - 2 1 1 - 8
Had- és Rendészettudományi 2 2 4 4 - 24
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi - - - - - 1 (0)
ÁJT+TT+KT+HRT együtt 6 10 8 7 1 79 (69)

Megjegyzés: 

  • a nevezett és ténylegesen bemutatott pályaművek száma eltérhet, részben a hallgató visszalépése miatt, részben pedig szekció korlátozása miatt
  • az összesítéseknél látható a különbség: nevezett (ténylegesen bemutatott) pályaművek száma formában

Pro Scientia Aranyérem nyertesek:

  • Had- és Rendészettudományi Szekcióban (2019-ben): Szabó Mátyás

  • Állam- és Jogtudományi Szekcióban (2023-ban): Csibor Ferenc