NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Tudományos Diákkör

Közszolgálati, HR és Integritás TDK

TDK-vezető oktató: Dr. Klotz Péter (Klotz.Peter@uni-nke.hu)

TDK-titkár: Kamrás István (Kamras.Istvan@uni-nke.hu)

A 2016-ban alakult Közszolgálati, HR és Integritás TDK több céllal jött létre. A téma iránt fogékony hallgatók számára szeretnénk segítséget nyújtani ismereteik tananyagon túlmutató elsajátításában, szakmai, tanulmányi és tudományos fejlődésében. Továbbá igyekszünk támogatni tagjaink kutatási eredményeinek bemutatását, a Kari és az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) keretében. E célunk megvalósulásának sikerét is alátámasztják elért OTDK eredményeink.

Kutatási területeink közé tartozik a közigazgatási karrierút, javadalmazását meghatározó közszolgálati jog, a munkavállalást szabályozó munkajog, valamint napjaink rendkívül közkedvelt témái, a HR-menedzsment és az integritásmenedzsment.

A csatlakozás lehetősége mindenki előtt nyitva áll. Miért is érdemes bekapcsolódni a TDK munkájába?

  • szakmai közösség tagja lehetsz
  • kiteljesedhetsz egy izgalmas szakmai területen
  • szakmai előrelépési lehetőséget biztosít
  • ez az első lépés a tudományos pályán
  • az önálló munkavégzésre való képesség bizonyítéka a munkaerőpiacon
  • előnyként kerül beszámításra MA és PhD felvételiken
  • jól mutat az önéletrajzban
  • lehetőséget biztosít konferenciákon, workshopokon való részvételre, előadás tartására
  • támogatást nyújt a tagok kutatási eredményeinek publikálásában
  • érdekes intézménylátogatásokon vehetsz részt

Tevékenységünk során saját szervezésű szakmai rendezvényeken és kutatási feladatokon keresztül ösztönözzük a tudományos igényű önképzést, tagjaink kommunikációs és együttműködési készségeinek fejlődését. Segítjük tagjainkat a szakdolgozat megírásában, továbbtanulási terveik megvalósításában MA, de akár PhD képzések esetén is.

Főbb vizsgálati témaköreink jelenleg és a közeljövőben:

Az emberierőforrás-gazdálkodás vezetői aspektusai, emberierőforrás-gazdálkodás a közszférában és a magánszférában, a közszolgálati jog általános kérdései, a vezetés és emberierőforrás-gazdálkodás új kihívásai és lehetőségei (különös tekintettel a közszolgálat gyakorlatára), integritásmenedzsment a gyakorlatban, vezetés és szervezet.

Céljainkat az alábbi ábra ismerteti.

Felmerülő kérdéseiteket és jelentkezéseiteket elérhetőségeinken keresztül várjuk!

Elérhetőségeink:

Facebook: NKE Közszolgálati, HR és Integritás TDK

E-mail: kozszolgalatihrintegritastdk@gmail.com

Demonstrátor: Kamrás István (ÁTMA IV.)