NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Tudományos Diákkör

Közszolgálati, Emberi Erőforrás és Integritás TDK

TDK-vezető oktató: Dr. Klotz Péter 

TDK-titkár: Kamrás István 

A nemrég alakult Közszolgálati és Emberi Erőforrás TDK több céllal jött létre. A téma iránt fogékony hallgatók számára szeretnénk segítséget nyújtani ismereteik tananyagon túlmutató elsajátításában, szakmai, tanulmányi és tudományos fejlődésében. Továbbá igyekszünk támogatni tagjaink kutatási eredményeinek bemutatását, a Kari és az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) keretében. E célunk megvalósulásának sikerét is alátámasztják a közszolgálati jogban elért OTDK eredményeink.

Kutatási területeink közé tartozik a közigazgatászok karrierjét, javadalmazását meghatározó közszolgálati jog és napjaink rendkívül közkedvelt és mainstream témája, a HR-menedzsment.

A csatlakozás lehetősége mindenki előtt nyitva áll. Miért is érdemes bekapcsolódni a TDK munkájába?

  • ez az első lépés a tudományos pályán
  • az önálló munkavégzésre való képesség bizonyítéka a munkaerőpiacon
  • előnyként kerül beszámításra MA és PhD felvételiken
  • szakmai előrelépési lehetőséget biztosít
  • jól mutat az önéletrajzban
  • szakmai közösség tagja lehetsz
  • lehetőséget biztosít konferenciákon, workshopokon való részvételre, előadás tartására
  • támogatást nyújt a tagok kutatási eredményeinek publikálásában

Tevékenységünk során saját szervezésű szakmai rendezvényeken és kutatási feladatokon keresztül ösztönözzük a tudományos igényű önképzést, tagjaink kommunikációs és együttműködési készségeinek fejlődését. Segítjük tagjainkat a szakdolgozat megírásában, továbbtanulási terveik megvalósításában MA, de akár PhD képzések esetén is.

Főbb vizsgálati témaköreink jelenleg és a közeljövőben:

Az emberierőforrás-gazdálkodás vezetői aspektusai, emberierőforrás-gazdálkodás a közszférában és a magánszférában, a közszolgálati jog általános kérdései, a vezetés és emberierőforrás-gazdálkodás új kihívásai és lehetőségei (különös tekintettel a közszolgálat gyakorlatára).

Céljainkat az alábbi ábra ismerteti.

Felmerülő kérdéseiteket és jelentkezéseiteket elérhetőségeinken keresztül várjuk!

Elérhetőségeink:

Facebook: NKE Közszolgálati, HR és Integritás TDK

E-mail: kozszolgalatihrintegritastdk@gmail.com

Demonstrátor: Kamrás István (ÁTMA IV.)