NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Munkatársi aktivitás/szakmai tevékenység

Dr. Halász Iván tanszékvezető egyetemi tanár

 

Kutatási területek: 

Alkotmányjog; Kelet- és közép-európai államok alkotmányos és közigazgatási fejlődése 1989 után; Nemzetközi igazgatás a válságövezetekben; Az állampolgárság és migráció; Diaszpóra tagok anyaországi jogai; Közjog és szimbolika

Válogatott publikáció elérhető az Országos Doktori Tanács Honlapján

Teljes publikációs lista elérhető a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

 

 

Dr. Smuk Péter egyetemi tanár

Kutatási területek:

Parlamentarizmus (parlamenti jog, parlamentek szervezete, parlamenti eljárások); Politikai pártok (pártjog és pártfinanszírozás); Véleményszabadság; Médiajog; Információszabadság; Alkotmányfejlődés; Magyar alkotmánytörténet

Válogatott publikáció elérhető az Országos Doktori Tanács Honlapján

Teljes publikációs lista elérhető a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

 

 

Dr. Schweitzer Gábor egyetemi tanár

 

Kutatási területek:

Az állam és az egyház alkotmányos kapcsolatai; Az alkotmányjog-tudomány története; A jogi felősoktatás története; Budapest közigazgatás-története; Közjog és szimbolika

Válogatott publikáció elérhető: az Országos Doktori Tanács Honlapján

Teljes publikációs lista elérhető a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

 

 

Dr. Bódi Stefánia egyetemi docens

 

Kutatási területek:

Alkotmányjog; Összehasonlító alkotmányjog

Válogatott publikáció elérhető az Országos Doktori Tanács Honlapján

Teljes publikációs lista elérhető a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

Kitüntetések, díjak:

2011.- Kossuth emlékérem

2007.- Honvédelemért érdemérem II. fokozat

2011.- Honvédelemért érdemérem III. fokozat

Szakmai közéleti tevékenység:

NKE ÁNTK Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi TDK vezető oktatója,

Acta Humana Szerkesztőbizottságának tagja,

Jogelméleti Szemle Szerkesztőségének tagja,

Jogi Szakvizsgabizottság cenzora

 

 

Dr. Török Bernát egyetemi docens

 

Kutatási területek:

Alkotmányjog; Alapjogok; Szólásszabadság; Információs társadalom alapjogi kérdései

Válogatott publikáció elérhető az Országos Doktori Tanács Honlapján

Teljes publikációs lista elérhető a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

 

 

Dr. Téglási András egyetemi docens

 

Kutatási területek:

Alkotmányjog; Összehasonlító alkotmányjog; Választójog; Emberi jogok; Tulajdonhoz való jog; Szociális jogok

Válogatott publikáció elérhető az Országos Doktori Tanács Honlapján

Teljes publikációs lista elérhető a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

Kitüntetések, díjak:

2015.- Dékáni Dicsérő Oklevél, NKE, Közigazgatás-tudományi Kar

2018.- A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Publikációs Nívódíja

2017/2018 2. pályázati időszakának nyertes pályázata

 

 

Dr. Horváth Attila egyetemi docens

 

Kutatási területek:

Választási rendszerek; Pártrendszerek; Visegrádi országok

Válogatott publikáció elérhető az Országos Doktori Tanács Honlapján

Teljes publikációs lista elérhető a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

Szakmai közéleti tevékenység:

International Journal of Parliamentary Studies, szerkesztő

Central European Journal of Comparative Law, szerkesztő

 

 

Dr. Erdős Csaba egyetemi docens

 

Kutatási területek:

Alkotmányjog, ezen belül elsősorban: parlamenti jog, alapjog-korlátozás, alkotmánybíráskodás.

Válogatott publikáció elérhetők: az Országos Doktori Tanács Honlapján

Teljes publikációs lista elérhető: Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

Kitüntetések, díjak:

2019.- Széchenyi István Egyetem legeredményesebb OTDK konzulense

2015.- Nemzeti Kíválósági Díj

2011.- Batthyányi Oklevél Arany Fokozata a szakkollégiumi tehetséggondozásáért

 

 

Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia Marianna egyetemi adjunktus

 

Kutatási területek:

Alkotmányjog; Emberi jogok, ezen belül: Harmadik generációs biológiai jogok: környezethez való jog, élelemhez való jog, fenntartható fejlődés, vízhez való jog, biológiai sokféleség; Jogalkotás; Személyes adatok védelme; Információszabadság

Teljes publikációs lista elérhető: Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

Kitüntetések, díjak:

2020.- Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rektori Kitüntetés

2018.- Magyar Jogász Egylet 2018. évi tudományos pályázatán II. díjat nyert

2012.- Károli Gáspár Református Egyetem Pro Universitate Juventutis Díj

2010-2012.- Köztársasági Ösztöndíj

2009-2010.- Kiemelt Kari Ösztöndíj

 

 

 

Dr. Molnárné Dr. Balázs Ágnes egyetemi tanársegéd

 

Kutatási területek:

Törvényhozás-kutatás; A kisebbségek képviselete, közéleti részvétele; A választójog mint alapjog; Politikai napirend

Válogatott kutatási projektek:

2015.- Comparative Agendas Project

2015-2016.- Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat a politikatudományban

2017-2018.-Választás és Demokrácia Ludovika Kutatócsoport tagja

2017-2018.- tanév Új Nemzeti Kíválósági Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj. Kutatási téma: „A kisebbségek hatékony képviselete”

2018/2019. tanév Új Nemzeti Kíválósági Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj. Kutatási téma: „Az általános választójog dilemmái”

Teljes publikációs lista elérhető: Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

Kitüntetések, díjak:

2015.- Egyetemi Szakmai Díj

2015.- Hallgatói Tudományos Ösztöndíj

2015.- Alkotmányjog III. Tagozat – Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala különdíja

2014/2015. tanév Köztársasági Ösztöndíj