NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Jó Állam Mérhetősége

A jó állam mérhetősége tanulmánykötetek célja az, hogy a Jó Állam Jelentések megalapozása érdekében a tudományos és szakmai nyilvánosság elé tárja azokat a kutatási kérdéseket, dilemmákat, amelyek a kutatás során megfogalmazódtak, az erre adott válaszokkal együtt. Cél volt az is, hogy felszínre kerüljenek a módszertani kihívások, illetve azon tényezők (gyakran korlátok és kötöttségek), amelyek meghatározták a jelentés végső formájának kialakítását. Az aktuális kötet további feladata, hogy reflektáljon a korábbi Jó Állam Jelentések kapcsán megfogalmazódott véleményekre, kritikákra, továbbá megvitassa az eredményeket, problémákat, megjelöljön új tartalmi és módszertani fejlesztési irányokat, különös tekintettel a nemzetközi dimenzióra, valamint a véleménymérések eredményeinek becsatornázására.

A Jó Állam Mérhetősége II. tanulmánykötet alapján angol nyelvű kötet is készült.

---

Kötetek letöltése:

A Jó Állam Mérhetősége I. (PDF)

A Jó Állam Mérhetősége II. (PDF)

A Jó Állam Mérhetősége III. (PDF)

Measurability of Good State and Governance II letöltése (PDF)

---

Online betekintés

A Jó Állam Mérhetősége I. (interaktív verzió) (online betekinés)

A Jó Állam Mérhetősége II. (interaktív verzió) (online betekinés)

A Jó Állam Mérhetősége III. (interaktív verzió) (online betekinés)

---