NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Erasmus programok és a szakmai gyakorlat időbeli összehangolása

Erasmus programok és a szakmai gyakorlat időbeli összehangolása

Ha a Hallgató (megkezdett vagy tervezett) Erasmus program miatt nem tudja a számára előírt időben teljesíteni a kötelező szakmai gyakorlatot, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 20. § (1) bekezdés d) pontja szerint kedvezményes tanulmányi rendet kérhet. A kedvezményes tanulmányi rendről szóló határozat rendelkezik a szakmai gyakorlat hallgatóval egyeztetett teljesítésének idejéről.

A szakmai gyakorlat rendszeréről, szakmai tartalmáról, az érintett szereplők jogairól és kötelezettségeiről, valamint a gyakran felmerült kérdésekről bővebben a kötelező Szakmai Gyakorlat Kódexében tájékozódhat.