Mindent a HÖK-ről

Mit is takar a „HÖK” rövidítés?

A Hallgatói Önkormányzat a hallgatók által irányított érdekképviseleti szervezeti egység, amely egyetemi (EHÖK) és kari (HÖK) szinten is működik. Magába foglalja az egyetem polgárait, akik passzív tagként választják meg a választmány tagjait, akik aktívan vesznek részt az egyetemi közélet alakításában. A Hallgatói Önkormányzat célja, hogy segítse a hallgatókat, legyen szó akár tanulmányi, szociális, vagy kollégiumi ügyekről, akár kulturális és szórakozási lehetőségek biztosításáról.

Mi a HÖK feladata?

Minden felsőfokú intézmény rendelkezik hallgatói önkormányzattal, amely tagjai érdekképviseleti tevékenységük során megoldást találnak a hallgatókat érintő problémákra; hidat képeznek a hallgatók és az egyetemi oktatók között, valamint az egyetem és a kar vezetőségével együtt a döntéshozó szervekben (pl. Kari Tanács, Szenátus) képviselik a hallgatók érdekeit. A hivatalos ügyek intézése mellett a HÖK feladata a közösségépítő programok szervezése is, amelynek elsődleges célja a hallgatók egyetemi éveinek felejthetetlenné tétele.

Mi a feladata a HÖK bizottságainak?

A HÖK munkáját jelenleg négy bizottság segíti:

  • Diákjóléti Bizottság
  • Kollégiumi Bizottság
  • Rendezvény és Kommunikációs Bizottság
  • Tanulmányi Bizottság.

A bizottsági tagok és a választmány együtt szoros közösséget alkot; a közös munka eredményeként életre szóló barátságokat, örök emlékeket és szakmai tapasztalatot is szereznek a hallgatók.

A bizottságok segítségével bonyolítja le a HÖK a kollégiumi felvételt, a támogatások és ösztöndíjak odaítélését, a rendezvények szervezését, valamint általuk folyamatos kapcsolatban állunk a Tanulmányi Osztállyal, a pénzügyeket intéző Kontrolling Csoporttal és a kollégiumi referenssel. A HÖK-ön belül még számos bizottság működik, amelynek tagjaihoz az adott problémával, kérdéssel bármikor fordulhattok. A Bizottságok fül alatt találjátok meg a részletes tevékenységeket.

 Kik is a HÖK-ösök?

Mi is hallgatók vagyunk, suliba járunk, vizsgázunk, néha csúszunk, részt veszünk a közösségi életben, és ami a legfontosabb, nap, mint nap azért teszünk, hogy a hallgatótársaink minél gördülékenyebben és eredményesebben éljék át az egyetemi éveiket. A saját bőrünkön tapasztaljuk mi is azokat a problémákat, amelyekkel ti is találkozhattok, így képesek vagyunk gyorsan reagálni és megfelelő eszközökkel – a kar oktatóival és munkatársaival együttműködve – azonnali megoldásokat találni. Minden évben, az őszi félév elején kerül sor a választásra, ahol minden karunkon tanuló hallgató választó és választható. A választás folyamata során a jelöltek igyekeznek bizonyítani, hogy miért ők a legmegfelelőbbek az évfolyamok képviseletére. A választás után a HÖK választmánya belső szavazással dönt az elnök és alelnökök, valamint a különböző területekért felelős referensek személyéről. Amennyiben téged is érdekelnek a hallgatótársaid, kövesd figyelemmel a hivatalos kommunikációs csatornáinkat, ahol a részletekkel jelentkezni fogunk a következő választás előtt!

A rövid bemutatás végezetével csak három dolgot kérünk tőletek, amely a mi munkánkat is segíti: bizalmat, türelmet, lelkesedést. Együtt! Veletek!