NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Polgári jog a bírói gyakorlatban

A Civilisztikai Tanszék 2022. őszén létrehozta a Polgári jog a bírói gyakorlatban című rendezvénysorozatot, amelynek az a célja, hogy az érdeklődő hallgatók a Tanszék által oktatott tantárgyak gyakorlati oldalát a jogalkalmazói, ezen belül is a bírói szempontból is megismerjék.

Polgári-gazdasági ügyszakban ítélkező bírók egy-egy szakmai előadás keretében betekintést engednek a magánjog aktuális jogértelmezési kérdéseibe, a hallgatók megismerhetik a bírói munka folyamatát, további lehetőségük nyílik arra, hogy tárgyaláslátogatásokon is részt vegyenek a bíróságokon.

A Magyary Zoltán Szakkollégium Magánjogi Kutatóműhelyének tagjai is részt vesznek az előadásokon, ugyanis ezzel a rendezvénnyel a Tanszék célja az is, hogy a polgári jogi kutatásokat végző hallgatókat ösztönözze és támogassa az aktuális jogértelmezési kérdések vizsgálatára, amelyhez elengedhetetlen a bírói joggyakorlat ismerete.

A Tanszék részéről a programsorozat szakmai felelőse: Dr. Muzsalyi Róbert egyetemi adjunktus

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 

 

 

 

Az eseményre az alábbi linken lehet regisztrálni: https://ludevent.uni-nke.hu/e/polgari_jog_biroi_gyak_2024_04_29

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

Az eseményre az alábbi linken lehet regisztrálni: https://ludevent.uni-nke.hu/e/polgari_jog_biroi_gyak_2024_04_23

____________________________________________________________________________________________________

A Polgári jog a bírói gyakorlatban elnevezésű program-sorozatunk következő alkalmával, 2023. november 21-én két előadót is vendégül láttunk: Dr. Angyal Zoltán és Dr. Cogoi Róbert érkezett hozzánk a Pesti Központi Kerületi Bíróságról. Mennyi az annyi? – a kártérítés mértéke, különös tekintettel az általános kártérítésre című eladásukban az általános kártérítés megítélésének bírói gyakorlatát mutatták be. A dogmatikai alapokra is kitérő rövid bevezetőjüket követően jogeseteken keresztül mutatták be az általános kártérítés megítélésének feltételeit, részletesen elemezték – többek között – az ún. non-cumul elv szabályait és gyakorlatát.

Mi a helyzet akkor, ha egy ügyvéd kap jogosulatlanul kerékbilincset? taxis szolgáltatás következtében bekövetkező károk esetén milyen igényt érvényesíthetünk? milyen kártérítést lehet kérni, ha az áramkimaradás miatt több százezer kiscsirke elpusztul vagy ha a strandon ér vízicsúszda-baleset? – sok más érdekes tényállás mellett – többek között – ilyen kérdések merültek fel a bemutatott jogesetek során. Az előadók külön kitértek azokra a nehézségekre is, amelyekre a jogirodalom egységes és világos válasz látszódik, a gyakorlatban ugyanakkor nem feltétlen követhető le a szakkönyvek iránymutatásai, ezért az általános kártérítés megítélése és joggyakorlata esetről esetre változik.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Az eseményre az alábbi linken lehet regisztrálni: https://ludevent.uni-nke.hu/e/polgari_jog_biroi_gyak_2023_11_21

__________________________________________________________________________________________________________________

Nyáribobpálya-baleset, elszabadult cirkuszi állatok, fotocellás ajtó meghibásodása, modellrepülő szerencsétlenség, szőlőcefréből kiszabadult gázok okozta mérgezés, vörösiszap-katasztrófa – csak néhány címszó azokból a rendkívül változatos és érdekes jogesetekből, amelyekről a Polgári jog a bírói gyakorlatban című programsorozatunk novemberi alkalmával szó esett.

2023. november 13-án Szucsikné dr. Soltész Ilona volt a vendégünk a Budai Központi Kerületi Bíróságról, aki a fokozott veszéllyel járó tevékenységekért való kártérítési felelősségről tartott előadást. Az előadó bevezetőjében a kártérítési felelősség megállapíthatóságának feltételeit mutatta be, majd a deliktuális és a kontraktuális felelősségi alakzatok elhatárolásához ismertette a legfontosabb szempontokat, az új Ptk. hatálybalépésével megkövetkezett változásokat. Ezt követően jogeseteken keresztül ismertette, hogy a bírói gyakorlatban melyek azok a leggyakrabban előforduló tényállások, amikor e felelősségi szabályra alapítottan indítanak peres eljárást, milyen bizonyítási eljárást alkalmaznak, így külön kitért a szakértői bizonyítás nehézségeire is. Hallgatói kérdésekre a bírónő külön szót ejtett arról is, hogy a technikai fejlődés következtében milyen új kihívásokkal kell szembenéznie a bíróságoknak, ezek miként alkalmazhatók a jelenlegi anyagi jogi szabályok keretei között, a jövőben milyen új tényállásokkal bővülhet a fokozott veszéllyel járó tevékenységek köre.

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Az eseményre az alábbi linket lehet regisztrálni: https://ludevent.uni-nke.hu/e/polgari_jog_biroi_gyak_2023_11_13

____________________________________________________________________________________________________________________

Az eseményre az alábbi linken lehet regisztrálni: https://ludevent.uni-nke.hu/e/polgarijog_2023.03.13.

___________________________________________________________________________________________________

A Polgári jog a bírói gyakorlatban című program-sorozat következő alkalmával 2022. november 29-én Dr. Vezekenyi Ursula nyugalmazott kúriai tanácselnök tartott előadás a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatáról. A több mint negyven év bírói tapasztalattal rendelkező előadónk gyakorlati példákon és jogeseteken keresztül ismertette – többek között – a jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálatának menetét, a kialakult joggyakorlatot, továbbá a Ctv. hatálya alá tartozó cégbejegyzési és változásbejegyzési nemperes eljárások tapasztalatait, aktuális jogértelmezési kérdéseit. Összehasonlításként bemutatta a két jogintézmény közötti főbb különbségeket, továbbá kiemelte az utóbbi években bekövetkezett jogszabályi módosításokat, a bírói gyakorlat jelenlegi kihívásait.

Az élénk hallgatói érdeklődésre szívesen beszélt arról milyen volt a rendszerváltozást követően a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás kialakításában, majd annak bírói gyakorlatában részt venni. Címszavakban felelevenítette azt is, milyen főbb mérföldkövek, gazdasági hatások, jelentősebb bírósági döntések mentén alakultak a magyar társasági jog jelenlegi szabályozásának keretei.

___________________________________________________________________________________________________

Az eseményre az alábbi linken lehet regisztrálni: https://ludevent.uni-nke.hu/e/polgarijog_2022.11.29

 

__________________________________________________________________________________________

2022. október 19-én került sor az első, nyitó előadásra a Polgári jog a bírói gyakorlatban című program-sorozatban. Előadóként Dr. Völcsey Balázst, a Fővárosi Törvényszék polgári ügyszakos bíróját láttunk vendégül, aki egy rendkívül gyakorlatias és lendületes előadást tartott a hibás teljesítés és a kártérítés viszonyáról. Számtalan jogesettel és gyakorlati példákkal színesített előadásában megismerhettük – többek között – a kártérítési perek bírói gyakorlatának aktuális jogértelmezési kérdéseit, azon belül a szakértői bizonyítás nehézségeit is. Az építési vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos hibás teljesítéstől, az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos műhibaperekig több pertípust is érintett előadásában. Összehasonlításként bemutatta, hogy milyen a viszonya egymáshoz a hibás teljesítésnek, a kellékszavatosságnak, a jótállásnak és a kártérítésnek.

A hallgatók érdeklődésére beszélt a bírói munka kihívásairól, nehézségeiről, továbbá a polgári igazságszolgáltatás különbözőségeit is bemutatta a más szakágakhoz tartozó bírósági eljárásokhoz képest. A bíró úr ígéretet tett arra is, hogy nagyon szívesen várja az érdeklődőket egy-egy konkrét tárgyalásra is hallgatóságként, ezért a program-sorozat további rendezvényei mellett lehetőség lesz a bírói tárgyalóterem közelségéből is megismerni a polgári jog bírói gyakorlatát. 

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________