NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Polgári jog a bírói gyakorlatban

A Civilisztikai Tanszék 2022. őszén létrehozta a Polgári jog a bírói gyakorlatban című rendezvénysorozatot, amelynek az a célja, hogy az érdeklődő hallgatók a Tanszék által oktatott tantárgyak gyakorlati oldalát a jogalkalmazói, ezen belül is a bírói szempontból is megismerjék.

Polgári-gazdasági ügyszakban ítélkező bírók egy-egy szakmai előadás keretében betekintést engednek a magánjog aktuális jogértelmezési kérdéseibe, a hallgatók megismerhetik a bírói munka folyamatát, további lehetőségük nyílik arra, hogy tárgyaláslátogatásokon is részt vegyenek a bíróságokon.

A Magyary Zoltán Szakkollégium Magánjogi Kutatóműhelyének tagjai is részt vesznek az előadásokon, ugyanis ezzel a rendezvénnyel a Tanszék célja az is, hogy a polgári jogi kutatásokat végző hallgatókat ösztönözze és támogassa az aktuális jogértelmezési kérdések vizsgálatára, amelyhez elengedhetetlen a bírói joggyakorlat ismerete.

A Tanszék részéről a programsorozat szakmai felelőse: Dr. Muzsalyi Róbert egyetemi adjunktus

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 

___________________________________________________________________________________________________

Az eseményre az alábbi linken lehet regisztrálni: https://ludevent.uni-nke.hu/e/polgarijog_2023.03.13.

___________________________________________________________________________________________________

A Polgári jog a bírói gyakorlatban című program-sorozat következő alkalmával 2022. november 29-én Dr. Vezekenyi Ursula nyugalmazott kúriai tanácselnök tartott előadás a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatáról. A több mint negyven év bírói tapasztalattal rendelkező előadónk gyakorlati példákon és jogeseteken keresztül ismertette – többek között – a jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálatának menetét, a kialakult joggyakorlatot, továbbá a Ctv. hatálya alá tartozó cégbejegyzési és változásbejegyzési nemperes eljárások tapasztalatait, aktuális jogértelmezési kérdéseit. Összehasonlításként bemutatta a két jogintézmény közötti főbb különbségeket, továbbá kiemelte az utóbbi években bekövetkezett jogszabályi módosításokat, a bírói gyakorlat jelenlegi kihívásait.

Az élénk hallgatói érdeklődésre szívesen beszélt arról milyen volt a rendszerváltozást követően a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás kialakításában, majd annak bírói gyakorlatában részt venni. Címszavakban felelevenítette azt is, milyen főbb mérföldkövek, gazdasági hatások, jelentősebb bírósági döntések mentén alakultak a magyar társasági jog jelenlegi szabályozásának keretei.

___________________________________________________________________________________________________

Az eseményre az alábbi linken lehet regisztrálni: https://ludevent.uni-nke.hu/e/polgarijog_2022.11.29

 

__________________________________________________________________________________________

2022. október 19-én került sor az első, nyitó előadásra a Polgári jog a bírói gyakorlatban című program-sorozatban. Előadóként Dr. Völcsey Balázst, a Fővárosi Törvényszék polgári ügyszakos bíróját láttunk vendégül, aki egy rendkívül gyakorlatias és lendületes előadást tartott a hibás teljesítés és a kártérítés viszonyáról. Számtalan jogesettel és gyakorlati példákkal színesített előadásában megismerhettük – többek között – a kártérítési perek bírói gyakorlatának aktuális jogértelmezési kérdéseit, azon belül a szakértői bizonyítás nehézségeit is. Az építési vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos hibás teljesítéstől, az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos műhibaperekig több pertípust is érintett előadásában. Összehasonlításként bemutatta, hogy milyen a viszonya egymáshoz a hibás teljesítésnek, a kellékszavatosságnak, a jótállásnak és a kártérítésnek.

A hallgatók érdeklődésére beszélt a bírói munka kihívásairól, nehézségeiről, továbbá a polgári igazságszolgáltatás különbözőségeit is bemutatta a más szakágakhoz tartozó bírósági eljárásokhoz képest. A bíró úr ígéretet tett arra is, hogy nagyon szívesen várja az érdeklődőket egy-egy konkrét tárgyalásra is hallgatóságként, ezért a program-sorozat további rendezvényei mellett lehetőség lesz a bírói tárgyalóterem közelségéből is megismerni a polgári jog bírói gyakorlatát. 

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________