NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Bemutatkozás

Az Európa-tanulmányok Tanszék (EUTT) multi-diszciplináris kutatásokat folytat az európai integráció történetével és aktuális kihívásaival kapcsolatban az Európa-tanulmányok szakterületen.

A tanszék missziója, hogy a magyar közigazgatásban, az európai uniós intézményekben és egyéb nemzetközi szervezetekben dolgozó elméleti és gyakorlati kérdésekben is jártás, nemzetközi mércével mérve is versenyképes szakembereket képezzen, annak érdekében, hogy hazánk hatékony nemzeti érdekérvényesítéséhez szükséges humán erőforrás folyamatosan rendelkezésre álljon.

Az Európa-tanulmányok Tanszék a multidiszciplináris Európa-tanulmányok tudományterület oktatását és kutatását egymással szinergiában megvalósító tudásközpont.

A tanszék oktatási portfóliójába tartoznak az egyetemen folyó képzések esetén az európai integrációt érintő tárgyak oktatása, így a nemzetközi igazgatás alapszak, a közigazgatás alap- és mesterszakok, a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszak, a nemzetközi biztonság- és védelempolitika alap- és mesterszakok, az angol nyelvű International Public Service Relations mesterszak, valamint az egyetem egyéb képzési moduljainak kurzusai, így a Ludoviceum Európa-tanulmányok tantárgy is.

A tanszék gondozásában zajlik a nemzetközi tanulmányok mesterszak magyar és angol nyelvű képzése.

A tanszék gondozásában futnak többek között az egységgondolat és integrációtörténet, az EU szakpolitikái, intézményei, döntéshozatala, az uniós politikai rendszer, a tagállamok összehasonlító elemzése, valamint az unió aktuális közpolitikai napirendjét ismertető tantárgyak.

Az EUTT fő kutatási fókusza az európai integráció, ezen belül az európai egységfolyamat értelmezése a jelenkori válság politikai, gazdasági és társadalmi kihívásaira adott válaszai függvényében; a differenciált együttműködési formák az Európai Unióban; az európaizáció és a tagállami érdekérvényesítés kelet-közép-európai folyamatai, valamint a többszintű kormányzás (MLG) térségi mintái. Egyéb kutatási területként a Nyugat-Balkán európaizációja jelenik meg a tanszék profiljában, továbbá az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének nyomon követése.

A tehetséggondozás folyamán a tanszék oktatói aktívan közreműködnek a tudományos diákköri versenyeken induló hallgatók felkészítésében, az Új Nemzeti Kiválósági Programban résztvevő hallgatók segítésében, a Nemzetközi és Európai Szakkollégium (NESZK) hallgatóinak mentorálásában, illetve az egyetemen folyó doktori képzésekben témavezetőként és témakiíróként egyaránt. A Közigazgatástudományi Doktori Iskolában az EUTT tanszékvezetője vezeti a Nemzetközi és Európa-tanulmányok kutatási területet.

Az EUTT tevékeny szerepet vállal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európai Tükör tudományos szakfolyóirat szerkesztésében.