Európa- tanulmányok Tanszék

A tanszék missziója, hogy a magyar közigazgatásban, az európai uniós intézményekben és egyéb nemzetközi szervezetekben dolgozó elméleti és gyakorlati kérdésekben is jártás, nemzetközi mércével mérve is versenyképes szakembereket képezzen. Az Európa-tanulmányok Tanszék a multidiszciplináris Európa-tanulmányok tudományterület oktatását és kutatását egymással szinergiában megvalósító tudásközpont. A tanszék oktatási portfóliójába tartoznak a 2015 őszén új szakként induló nemzetközi igazgatás alapszak, valamint a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszak, az angol nyelvű International Public Service Relations mesterszak, valamint az egyetem egyéb képzési moduljainak uniós témájú kurzusai. A tanszék gondozásában futnak többek között az egységgondolat és integrációtörténet, az EU szakpolitikái, intézményei, döntéshozatala, a tagállamok összehasonlító elemzése, a gazdasági és monetáris integráció valamint az Unió aktuális közpolitikai napirendjét ismertető tantárgyak. Az ETT fő kutatási fókusza az európai integráció, ezen belül az európai egységfolyamat értelmezése a válság politikai, gazdasági és társadalmi kihívásaira adott válaszai függvényében; a többsebességes és differenciált együttműködési formák az Európai Unióban; az európaizáció és a tagállami érdekérvényesítés közép-kelet-európai folyamatai a tíz éves tagság tapasztalatával, valamint a többszintű kormányzás (MLG) térségi mintái.