NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Pályázati felhívások

PÁLYÁZAT - Igazságügyi Minisztérium országos tanulmányíró versenye

 

PÁLYÁZAT 

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár, az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület és a Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány több éve támogat, illetve szervez olyan konferenciákat, amelyek célja, hogy a magyarság történelmének jelentős személyeihez, eseményeihez kapcsolódóan lehetőséget biztosítson a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára kutatói készségeik fejlesztéséhez. E konferenciáknak az egyéni kapcsolatépítés elősegítése mellett kiemelt célja a Kárpát-medence tudományos kapcsolatrendszerének szorosabbra fűzése is. A csatolt pályázat a pályamű elkészétésére és a konferencián való részvételre vonatkozik.

 

SZAKKOLLÉGIUMI ÖSZTÖNDÍJ

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI ÖSZTÖNDÍJ

 

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány felhívása

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány több éve támogat, illetve szervez olyan konferenciákat, amelyek célja, hogy a magyarság történelmének jelentős helyszíneihez, személyeihez, eseményeihez kapcsolódóan lehetőséget biztosítson a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára kutatói készségeik fejlesztéséhez. 

 

AB§ZI(M) 2023 VERSENYFELHÍVÁS

Idén ötödik alkalommal is megrendezésre kerül az AB§ZI(M)!

Az AB§ZI(M) névre keresztelt országos Alkotmánybírósági Szimulációs Verseny olyan az országban egyedülálló és egyetlen alkotmányjogi verseny, mely lehetőséget biztosít az alkotmányjog iránt érdeklődő állam- és jogtudományi képzésekben részt vevő hallgatók számára, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlatán alapuló jogeseteken és feladatokon keresztül – több lépésben, szóban és írásban, valamint szimulációs keretben – megmérettethessék magukat.

 

Pályázati felhívás – az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, OIF Tudományos Tanácsa, Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata közös pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, melyek a legális és illegális migráció, illetve a menekültügy történetével, aktuális kérdéseivel, nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, valamint problémáival foglalkoznak.

 

Kisebbségvédelem Európában Nyári Egyetem 2023

 

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2022/23 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit. A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A hallgatók a pályázaton való részvétellel olyan tudáshoz jutnak, amit a későbbiekben a munkaerőpiacon kutatóként, mérnökként vagy bármilyen más hivatás keretében is hasznosítani tudnak.

 

Perbeszédverseny jelentkezés - Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition (Genf, Svájc)

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara pályázatot hirdet a Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition nevű perbeszédversenyen való részvétel céljából. A verseny a világ legnagyobb emberi jogi tematikájú perszimulációs megmérettetése, amelyen egyetemi hallgatók tehetik próbára tudásukat egy fiktív jogeset megoldása során. A verseny angol nyelven zajlik, első fázisában a csapatoknak egy-egy írásbeli beadványt kell készíteniük, amelyben bemutatják jogi érveiket. Az 50 legjobb írásbeli beadványt készítő csapat továbbjut a szóbeli fordulókra, ahol kezdetben online, majd a nyolcaddöntőben már Genfben, az ENSZ központjában érvelhetnek az emberi jogi szakértőkből álló bírálóbizottság előtt.

Jelentkezési határidő: 2023. március 8.

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  - rendszeres szociális ösztöndíjra 2022/2023. tanév II. félév

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tudományos diákköri ösztöndíjra 2022/2023. I. félév

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szakkollégiumi ösztöndíjra 2022/2023. I. félév

 

Pályázati felhívás kiemelt tanulmányi ösztöndíjra 2022/2023. tanév

 

Pályázati felhívás - Neumann János élete és munkássága tanulmány megírására

 

Pályázati felhívás - EUSecure téli egyetem

 

 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet pályázati felhívása

 

Pályázati felhívás - Pálfi István Ösztöndíj a 2022/2023. tanévben

A Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány – a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával – meghirdeti a Pálfi István Ösztöndíj Programot a magyarországi, valamint határon túli államokban működő felsőoktatási intézményekben 4. és 5., illetve MSc évfolyamon tanuló hallgatók, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktori abszolutóriummal rendelkezők, illetve doktorjelöltek számára.

 

Felhívás - Sinkovits Imre Kollégium

Az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület (IKoN) Sinkovits Imre Kollégium néven 2022 novemberében szakirányú képzést indít. 

 

Pályázati felhívás - Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 

 

Pályázati felhívás - Dr. Bárczi Zoltán EU Közösségi Jog Alapítvány

 

Pályázati felhívás - rendszeres szociális ösztöndíjra 2022/2023. tanév I. félév

 

Felhívás - II. Magyar Jogi Könyvszalon - alkotmányjogi kvíz

 

Pályázati felhívás demonstrátori feladatok ellátására - 2022/2023. tanévre

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánja a demonstrátori tevékenységről szóló 34/2012. számú rektori utasítás 3. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet demonstrátori feladatok ellátására a 2022/2023. tanévre.

 

Pályázati felhívás - Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában

 

Pályázati felhívás az ÁNTK Államtudományi osztatlan mesterképzés (ÁTMA) hallgatói indulójának megírására

 

Felhívás -  Szakmai gyakorlat az Országgyűlés Hivatala Törvényhozási Igazgatóságán

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – „Az arany markában – Verespatak története”

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapítvány pályázatot hirdet, amelynek célja, hogy a magyarság történelmének jelentős helyszíneihez, személyeihez, eseményeihez kapcsolódóan lehetőséget biztosítson a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára kutatói készségeik fejlesztéséhez.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete

A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete Elnöksége pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, melyek az állam- és jogtudományokon belül az államelmélet, az alkotmánytörténet, az alkotmányjog és a közigazgatási jog, a bűnügyi tudományokon belül pedig a kriminalisztika, a büntetőeljárásjog és a büntetőjog történetével, aktuális kérdéseivel, nemzetközi összehasonlításával, hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, valamint problémáival foglalkoznak.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tudományos diákköri ösztöndíjra 2021/2022. tanév II. félév

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szakkollégiumi ösztöndíjra 2021/2022. tanév II. félév

 

Felhívás - X. Jubileumi Főiskolai és Egyetemi Nemzetközi Kommunikációs Viselkedéskultúra és Protokoll Verseny – Homage á Nagy Ildikó és Sille István

Protokollverseny Felhívás 2022

 

Felhívás - AB§ZI 2022 - Országos Alkotmánybírósági Szimulációs Verseny

Idén negyedik alkalommal is megrendezésre kerül az AB§ZI(M) - Országos Alkotmánybírósági Szimulációs verseny az Alkotmánybíróság, a Mathias Corvinus Collegium, illetve a Magyar Jogász Egylet közreműködésével. A kétfordulós verseny első fordulójában a csapatok egy rövid írásbeli teszt kitöltésével, valamint alkotmányjogi panasszal kapcsolatos fiktív jogesetek megoldásával versenyeznek egymással. A döntőbe jutott csapatok novemberben az Alkotmánybíróság budapesti épületében egy szimulált teljes ülés segítségével mérhetik össze tudásukat. Az előző évektől eltérően idén egy egyetemről akár több csapat is részt vehet a döntőben. 

Módosított jelentkezési határidő: 2022. április 18.

Jelentkezési cím: https://abszim.mcc.hu/

További kérdés esetén, a szervezők állnak rendelkezésre Facebookon, illetve a jogesetverseny@mcc.hu e-mail címen.

 

Felhívás -  Miskolci Jogi Disputa Verseny

 

Felvételi felhívás – Mathias Corvinus Collegium Egyetemi Program

 

Álláshirdetés - az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság felvételt hirdet főelőadó beosztás betöltésére

 

Pályázati felhívás - Digitalizációval és adattal összefüggő szakdolgozatokra, diplomamunkákra és doktori disszertációkra

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - rendszeres szociális ösztöndíjra 2021/2022. tanév II. félév

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM

 

Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány ösztöndíj pályázat

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tudományos diákköri ösztöndíjra 2021/2022. tanév I. félév

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szakkollégiumi ösztöndíjra 2021/2022. tanév I. félév

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIEMELT TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA - 2021/2022. tanév

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánja pályázatot hirdet kiemelt tanulmányi ösztöndíj elnyerésére a 2021/2022. tanévére.

 

Pályázat - Innovációk a fenntartható építésgazdaságban

A 2021. április 1-jével létrejött GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont (a továbbiakban: Tudásközpont) elsődleges célja, hogy segítse a hazai gazdaságot a zöld, innovatív és fenntartható átállásban. A zöldinnováció széleskörű kutatási spektrumban teszi lehetővé a nemzetgazdasági szinten releváns ágazatok fenntarthatósági átállásának a támogatását.

A Tudásközpont kutatásaival, közösségi tevékenységével közreműködik minden olyan tudományos kutatásban, szakmai kezdeményezésben, amely a hazai zöldinnovációs és fenntarthatósági fejlődést támogatja. A Tudásközpont első kutatása az építésgazdaság fenntartható és innovatív továbbfejlesztését szolgálja. A kutatás az Innovációs- és Technológiai Minisztérium által támogatott projekt keretében valósul meg az innovációs és technológiai miniszter által meghatározott szakmai tartalommal.

A fenti célok érvényesülése érdekében a Tudásközpont augusztus 31-én „Innovációk a fenntartható építésgazdaságban” címmel pályázatot hirdetett, amelyre egyetemi, illetve doktorandusz hallgatók jelentkezését várja.

A felhívás elérhető a Tudásközpont honlapján is az alábbi linken: „Innovációk a fenntartható építésgazdaságban” címmel indult pályázat - Greenology

Innovációk a fenntartható építésgazdaságban

 

Felhívás - Sinkovits Imre Kollégium - meghosszabbított jelentkezési határidő

Felhívás - Sinkovits Imre Kollégium

Az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület (IKoN) Sinkovits Imre Kollégium néven 2022 novemberében szakirányú képzést indít. 

 

Felhívás az Országgyűlés Hivatala által a 2021. december 9-én megrendezésre kerülő, törvényhozást modellező Mint-a-Parlament rendezvényre

 

Időközi pályázati felhívás demonstrátori feladatok ellátására - 2021/2022. tanévre

 

Felhívás - Sinkovits Imre Kollégium

Az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület (IKoN) Sinkovits Imre Kollégium néven 2021 novemberében szakirányú képzést indít. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - rendszeres szociális ösztöndíjra 2021/2022. tanév I. félév

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 

 

Pályázati kiírás - Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában

Az Országgyűlés elnöke pályázatot hirdet hazai egyetemi és főiskolai hallgatók részére a 2021/2022-es tanévben a „Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában” elnevezésű programban való részvételre.

 

Pályázati felhívás demonstrátori feladatok ellátására - 2021/2022. tanévre

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánja a demonstrátori tevékenységről szóló 34/2012. számú rektori utasítás 3. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet demonstrátori feladatok ellátására a 2021/2022. tanévre.