Pályázati felhívások

Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2019

Közbeszerzési Hatóság a kiemelkedő színvonalú közbeszerzési szakmai munkásság elismerésére pályázatot hirdet a Közbeszerzési Hatóság elnökének a Közbeszerzési Kiválósági Díj alapításáról és adományozásáról szóló 2/2018. (VI. 8.) KH utasítása alapján a Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2019 elnyerésére, melynek célja innovációs közbeszerzési témában készült szakdolgozat, évfolyamdolgozat vagy tanulmány díjazása felsőoktatási intézmények tanulói számára.

Rendszeres szociális ösztöndíj 2019/2020. I. félév

Kiírásra került a rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás a 2019/2020 tanév I. félévére. Az alábbiakban elérhető a pályázati felhívás és annak mellékletei. A pályázat beadási határideje 2019. október 04. 12.00 óra.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ösztöndíjfelhívása 2019/2020-as tanév I. szemeszterére

Parlamenti gyakornoki program az Oszággyűlés Hivatalánál

Pályázati felhívás külföldi részképzés támogatására 2018/2019 II. félévre

Pályázati felhívás Publico Bono ösztöndíjra 2018/19-as tanév II. félévre

TDK ösztöndíj pályázati felhívás a 2018/2019-es tanév II. félévére

Kiírásra került a TDK ösztöndíj pályázat a 2018/2019-es tanév második félévére. Az alábbiakban elérhető a pályázati felhívás és adatlap. A pályázat és mellékletei leadhatók közvetlenül a Dékáni Hivatalban 418. (H-Cs 9:00-16:00), vagy küldhető postán. A pályázat beadási határideje 2019. május 16. 

Szakkollégiumi ösztöndíj pályázati felhívás a 2018/2019-es tanév II. félévére

Felhívás hallgatói előadások tartására

A Bibó István Szakkollégium alapításának 35. évfordulóján szakmai konferenciát rendez 2019. április 25-26-án. Az április 26-i napon a szervezők hallgatói előadásokra is lehetőséget biztosítanak, a jelentkezéseket absztrakt megküldésével egyidejűleg március 31-ig várják.

Bibó Konferencia program
Bibó Konferencia_hallg_felhívás

Tanulmányi verseny a"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban 2019" címmel

A Gazdasági Versenyhivatal „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban”címmel országos tanulmányi versenyt hirdet a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában nappali tagozatos hallgatók részére.
Leadási határidő: 2019. július 19. 
Eredményhirdetés: várhatóan 2019 szeptemberében
A pályamunkák, dolgozatok díjazása:
1. hely 400.000 Ft
2. hely 300.000 Ft
3. hely 200.000 Ft

Részletes információ a tanulmányi versenyről: http://www.gvh.hu/gvh/versenykultura_fejlesztes/tanulmanyi_verseny/palyazati_kiirasok/versenyjog_magyarorszagon_es_az_eu_ban_2019.html

Tájékoztatás a francia külügyminisztérium által kibocsátott ösztöndíjprogramról 

Az öszöndíjprogram olyan diákok, fiatal és szenior kutatók számára szól, akik mester/doktorandusz tanulmányokat vagy poszdoktorandusz kutatást szeretnének folytatni Franciaországban.
Jelentkezés: 2018. november 1. és és 2019. február 28. között
Bővebb információ: www.hongrie.campusfrance.org

Plakát letölthető itt.

 

Rendszeres szociális ösztöndíj 2018/2019. II. félév

Kiírásra került a rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás a 2018/2019 tanév második félévére. Az alábbiakban elérhető a pályázati felhívás és annak mellékletei. A pályázat beadási határideje 2019. február 15. 12 óra.  

Budapest Ösztöndíj Program 2019/2020 pályázati felhívása

Budapest Főváros Közgyűlése idén is meghirdeti a Budapest Ösztöndíj Programot (a továbbiakban: Program), amelynek célja a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kinevelése, valamint az, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak folyamatait.

A Program keretében a nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt – 2019 szeptemberétől, illetve 2020 februárjától 10 hónapon keresztül – szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása által segítséget kapnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.

A Programban legfeljebb 10 fő nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevő, utolsó tanulmányi évét megkezdő egyetemi vagy főiskolai hallgató vehet részt, aki többek között:

  • valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonnyal áll;
  • a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
  • a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból (tehát a megadott témán belül tovább szűkíthető, azon belül tetszőleges címmel) írja;
  • a diploma megszerzésének évében 30. életévét még nem tölti be.

A Programban részt vevő hallgatók részére bruttó havi 50.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre. Jelentkezési határidő: 2019. március 29. Bővebb információ: www.budapest.hu.

Felhívás Országos Alkotmánybírósági Szimulációs Versenyre

Az Alkotmánybíróság és a Mathias Corvinus Collegium közös alkotmányjogi versenyt szervez. A verseny célja az, hogy a jogot és az államtudományokat hallgató tehetséges fiatalokat közelebb hozza az Alkotmánybíróság intézményéhez. Így közelebbről és átfogóbban megismerhetik az intézmény szervezetét, működését és munkájának sokszínűségét.
A verseny felépítéséről részletes leírást található a honlapon (http://ab-jogesetverseny.mcc.hu/) is megtalálható a versenyszabályzatban (http://ab-jogesetverseny.mcc.hu/AB_MCC_versenyszabalyzat.pdf). 

Az első online forduló kitöltésének a határideje 2019. január 21. 23:59.

Szakkollégiumi ösztöndíj pályázati felhívás a 2018/2019-es tanév I. félévére

Publico Bono pályázati felhívás 2018/2019-es tanév I. félévére

Tudományos diákköri ösztöndíj pályázat és adatlap 2018/2019. tanév I. félév

Kiírásra került a TDK ösztöndíj pályázat a 2018/2019-es tanév elsőfélévére. Az alábbiakban elérhető a pályázati felhívás és adatlap. A pályázat és mellékletei leadhatók közvetlenül a Dékáni Hivatalban 418. (H-Cs 9:00-16:00), vagy küldhető postán. A pályázat beadási határideje 2018. december 7. 

Mexikó Magyarországi Nagykövetsége pályázati felhívása

Mexikó Magyarországi Nagykövetsége szakmai gyakorlati lehetőség biztosítása céljából pályázatot ír ki. A gyakornokság feltétele a spanyol nyelv magas szintű ismerete.

Hallgatói Önkormányzati Választásokat kiírása a 2018/2019. tanévre

Médiatudományi Intézet pályázati felhívása

Az NMHH Médiatanács Médiatudományi Intézete az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójához kötődően immár negyedik alkalommal hirdet pályázatot hírközlési vagy médiajoggal foglalkozó hallgatók számára. 

Az pályázatra az OTDK Infokommunikáció és Médiajogi Tagozatába nevezhető, a hírközlési jog és a médiajog témakörében írt pályaművek nevezhetőek. A jelentkezésnek nem feltétele, hogy az OTDK-ra írt munka bejusson az országos megmérettetésre, elég ha az igazoltan alkalmas a nevezésre. A pályázatra a hallgatók 2018. december 1-jén éjfélig nyújthatják be pályamunkáikat a Médiatudományi Intézethez.

A nevezés részletes feltételeit a Pályázati Felhívás tartalmazza. 

Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás 2018/2019. tanév I. félév

Kiírásra került a rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás a 2018/2019 tanév első félévére. Az alábbiakban elérhető a pályázati felhívás és annak mellékletei. A pályázat beadási határideje 2018. szeptember 27. 12 óra.

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj 2018/19. tanév I. félév

Budapest Ösztöndíj Program 2018/2019. év

Külföldi részképzés támogatása 2018/2019. tanév 2. félév