Pályázati felhívások

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIEMELT TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA - 2020/2021. tanév

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánja pályázatot hirdet kiemelt tanulmányi ösztöndíj elnyerésére a 2020/2021. tanév első félévére.

Nemzetközi és Európai Szakkollégium felvételi pályázat 2020

Pályázati felhívás rendszeres szociális ösztöndíjra - 2020/2021. I. félévre

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) pályázati felhívása

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) pályázatot hirdet az információs jogokkal kapcsolatos tudományos pályaművek beadására az alábbi felhívásban részletezettek szerint.

A Polgári Magyarországért Alapítvány nappali tagozatos egyetemi hallgatóknak kiírt gyakornoki pályázati felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány gyakornoki felhívása nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára szól,  amelynek célja a polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel. A program 3 hónapra szól és az ösztöndíj összege nettó 50 ezer Ft/hó.

A jelentkezési határidő a 2020/2021. tanévre 2020. szeptember 10. A jelentkezés részletei és a pályázati adatlap a http://szpma.hu/hir/448-Gyakornokipalyazatnappalitagozatosegyetemihallgatokszamara2020.html oldalon érhetők el.

Pályázati felhívás demonstrátori feladatok ellátására - 2020/2021. tanévre

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánja a demonstrátori tevékenységről szóló 34/2012. számú rektori utasítás 3. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet demonstrátori feladatok ellátására a 2020/2021. tanévre.

Pályázati felhívás szakkollégiumi ösztöndíjra - 2019/2020. tanév II. félév

A HTJSZ 52. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánja pályázatot hirdet szakkollégiumi ösztöndíjra.

Pályázati felhívás tudományos diákköri ösztöndíjra - 2019/2020. tanév II. félév

A HTJSZ 53. § (3) bekezdése alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar tudományos dékánhelyettese pályázatot hirdet tudományos diákköri ösztöndíjra.

Felhívás Mint-a-Parlament programra

Az Országyűlés törvényhozó munkáját modellező rendezvény, felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati felhívás - 2019/20 tanév II. félév

Pályázati felhívás tudományos diákköri ösztöndíjra - 2019/20 tanév I. félév

A HTJSZ 53. § alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar tudományos dékánhelyettese pályázatot hirdet tudományos diákköri ösztöndíjra.

Pályázati felhívás szakkollégiumi ösztöndíjra - 2019/20. tanév I. félév

A HTJSZ 52. § (2) alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánja pályázatot hirdet szakkollégiumi ösztöndíjra.

Pályázati felhívás Publico Bono ösztöndíjra - 2019/20-as tanév I. félév

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata ösztöndíjat hirdet Publico Bono ösztöndíj elnyerésére. A pályázat beadási határideje: 2019. december 6.

Pályázati felhívás Kiemelt tanulmányi ösztöndíjra - 2019/2020. tanévre

Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2019

Közbeszerzési Hatóság a kiemelkedő színvonalú közbeszerzési szakmai munkásság elismerésére pályázatot hirdet a Közbeszerzési Hatóság elnökének a Közbeszerzési Kiválósági Díj alapításáról és adományozásáról szóló 2/2018. (VI. 8.) KH utasítása alapján a Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2019 elnyerésére, melynek célja innovációs közbeszerzési témában készült szakdolgozat, évfolyamdolgozat vagy tanulmány díjazása felsőoktatási intézmények tanulói számára.

Rendszeres szociális ösztöndíj 2019/2020. I. félév

Kiírásra került a rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás a 2019/2020 tanév I. félévére. Az alábbiakban elérhető a pályázati felhívás és annak mellékletei. A pályázat beadási határideje 2019. október 04. 12.00 óra.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ösztöndíjfelhívása 2019/2020-as tanév I. szemeszterére

Parlamenti gyakornoki program az Oszággyűlés Hivatalánál

Budapest Ösztöndíj Program 2019/2020 pályázati felhívása

Budapest Főváros Közgyűlése idén is meghirdeti a Budapest Ösztöndíj Programot (a továbbiakban: Program), amelynek célja a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kinevelése, valamint az, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak folyamatait.

A Program keretében a nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt – 2019 szeptemberétől, illetve 2020 februárjától 10 hónapon keresztül – szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása által segítséget kapnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.

A Programban legfeljebb 10 fő nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevő, utolsó tanulmányi évét megkezdő egyetemi vagy főiskolai hallgató vehet részt, aki többek között:

  • valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonnyal áll;
  • a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
  • a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból (tehát a megadott témán belül tovább szűkíthető, azon belül tetszőleges címmel) írja;
  • a diploma megszerzésének évében 30. életévét még nem tölti be.

A Programban részt vevő hallgatók részére bruttó havi 50.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre. Jelentkezési határidő: 2019. március 29. Bővebb információ: www.budapest.hu.

Mexikó Magyarországi Nagykövetsége pályázati felhívása

Mexikó Magyarországi Nagykövetsége szakmai gyakorlati lehetőség biztosítása céljából pályázatot ír ki. A gyakornokság feltétele a spanyol nyelv magas szintű ismerete.