NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Nemzetközi Jogi Tanszék

A Nemzetközi Jogi Tanszék az oktatási és tudományos munka együttes magas szintű művelésével, korszerű, interaktivitáson alapuló oktatási módszerek alkalmazásával kíván hozzájárulni a Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar célkitűzéseinek megvalósításához általában a nemzetközi jog, speciálisan az európai és Európán kívüli nemzetközi szervezetek joga, a háború és béke joga valamint az emberi és kisebbségi jogok nemzetközi védelme területén.

A magyar közigazgatás külkapcsolatokkal érintkező területein, illetve a nemzetközi szervezeteknél és intézményeknél dolgozó magyar közigazgatási szakemberek képzésében és továbbképzésében megjelenő, fentiekben megjelölt témakörökhöz tartozó jogi tárgyú kurzusok felelőseként a Tanszék részt vesz a Kar oktatásfejlesztési és tananyag készítési tevékenységében, tudományos közéletében, nemzetközi kapcsolatainak működtetésében, a hallgatók szakmai, tudományos tevékenységének szervezésében és támogatásában.

A tanszék munkatársai számos kurzus felelős oktatói az NKE más karain zajló képzésekben.

A Tanszék és munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak a Kar által gondozott, főként angol nyelvű szakok és részképzések nemzetközi jogi vonatkozású tárgyaira, a Karra érkező külföldi hallgatókkal való szakmai és tudományos konzultációra.

A Nemzetközi Jogi Tanszék munkatársai tudományos fokozattal, többen habilitációval és meggyőző oktatói és kutatói háttérrel rendelkező, többéves, esetenként több évtizedes egyetemi tapasztalattal rendelkező szakemberek. A gyakorlati tapasztalattal is bíró munkatársak szakterületük nemzetközi szakmai hálózatainak és közösségeinek is ismert tagjai.