NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Európai Köz- és Magánjogi Tanszék

Európai Köz- és Magánjogi Tanszék


Kik vagyunk? Mi a tanszék küldetése?

Az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék küldetése, hogy az európai jog kettős, köz- és magánjogi természetét mind az oktatási programok során, mind az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar kutatási tevékenysége keretében alaposan, összefüggéseiben megmutassa. Kollégáink közül többen olyan nemzeti intézményekben is dolgoznak (bíróságok, közigazgatás, versenyszféra), ahol az európai jogot alkalmazzák a mindennapi gyakorlatban, és tapasztalataikat beépítik oktatási portfólióikba. A tanszék címzetes oktatói vezető pozíciókban dolgoznak olyan uniós intézményekben, mint az Európai Unió Bírósága vagy az Európai Parlament, és így oktatást segítő tevékenységükkel betekintést nyújtanak az európai jogalkotás és jogalkalmazás legújabb fejleményeibe. A tanszék az európai jog párhuzamos, de sűrűn összekapcsolt köz- és magánjogi dimenzióinak vizsgálatára nagy hangsúlyt fektet és igyekszik ebből egyedülálló tudást, készségeket kínálni hallgatói számára.

A tanszék szerepe az oktatásban

A tanszék oktatói részt vesznek a Kar valamennyi Európai jog szempontjából releváns alapképzési (BA/BSc) és mesterképzési (MA/MSc) szak tárgyainak oktatásában. Az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék olyan kurzusok széles skáláját kínálja a hallgatók számára, amelyek lefedik az uniós köz- és magánjog legfontosabb területeit, mint például az európai integráció institucionális joga (intézmények, jogrendszer, jogforrások, az Európai Unió működése, bel- és igazságügyi együttműködés), a belső piac joga, a beruházásvédelem, a versenyjog, az uniós kereskedelmi jog, a fogyasztóvédelmi jog. A tanszék kettős jellege lehetőséget biztosít interdiszciplináris, összehasonlító kutatások végzésére és ezt az oktatásban is megjelenítjük, nagy hangsúlyt fektetve a joggyakorlatra és az esettanulmányokra.

Tehetséggondozás és kutatások

A Tanszék számos lehetőséget biztosít mind a kollégák, mind a hallgatók számára készségeik és tudásuk fejlesztésére itthon és külföldön. Tanszékünk a Hallgatói Tudományos Diákköre (TDK) keretében a fiatal tehetségek támogatására törekszik. A TDK rendezvényeinken rendszeresen előadásokat tartanak az EU intézményeinek vezető pozícióiban dolgozó címzetes oktatóink. Ezek a TDK üléseink egyedülálló lehetőséget kínálnak a hallgatóknak arra, hogy közvetlenül uniós tisztviselőkkel vitassák meg az uniós jog legaktuálisabb témáit.

Kollégáink számos oktatási és kutatási programban vesznek részt hazai és külföldi tudományos intézetekben, köztük az Európai Jogi Intézetben (ELI), a Maastrichti Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, az ELTE Doktori Iskolájában, és oktatnak az International Business School-on, a budapesti Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen is. Az európai köz- és magánjog területén végzett tudományos kutatásaink kiegészítik és fejlesztik a tanszék oktatási profilját, és folyamatosan hozzájárulnak az Egyetem láthatóságának növeléséhez. Kutatásaink lefedik a fent említett nagy oktatási területeket, és ezen kívül kiterjednek a következőkre is: európai és nemzetközi magánjog; uniós közjog; európai versenyjog; fenntarthatóság; társadalmi mobilitás az EU-ban; jogorvoslati lehetőségek az EU-ban; mesterséges intelligencia és emberi jogok; jogharmonizáció; nemzetközi családjog; digitális gazdaság; Igazságügyi együttműködés az EU-ban; európai közigazgatási tér.