NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Oktatott tantárgyak/letölthető oktatási segédletek

A Tanszék tantárgyaihoz tartozó, online elérhető kötelező irodalmak

Bába, Iván (szerk.): Közszolgálati protokoll : egyetemi tankönyv : 1. könyv. Alapvetés. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2019.

Bába Iván – Baller Barbara – Halász Iván – Tóth Norbert: A magyar külügyi igazgatás alapjai. Dialóg Campus, Budapest, 2016.

Bende Zsófia – Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, Budapest, 2014.

Halász Iván (szerk.): Alkotmányjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018.

Halász Iván: A közép-európai alkotmányok születése és identitása (1989-2012). Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, Budapest, 2014.

Halász Iván: Az állam összeomlása és újjáépítése. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, Budapest, 2014.

Halász Iván – Gárdos-Orosz Fruzsina (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Alapfogalmak. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019.

Környei Ágnes: A kulturális diplomácia modelljei. GROTIUS: A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Paper: BVUGKM , 35 p. (2015)

Sáringer János: A magyar kulturális diplomácia jelene és jövője.

Szamel Katalin - Balázs István - Gajduschek György - Koi Gyula (szerk.): Az Európai Unió tagállamainak a közigazgatása. Complex, Budapest, 2011. (eduID-val elérhető).

Téglási András (szerk.): Az állam szervezete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018.

Ujváry Gábor: A magyar kulturális külpolitika a 20. században.

Az aktuális félév tantárgyi követelményei és tételsorai, segédanyagai

A Moodle-rendszerben, az adott tárgynál érhetők el.

Tantárgyi tematikák elérhetősége

Államtudományi osztatlan mesterképzési szak

International Public Management alapszak

International Public Service Relations mesterképzési szak

International Relations mesterszak

Kormányzás és vezetés mesterképzési szak

Közigazgatási mesterképzési szak

Közigazgatás-szervező alapképzési szak

Nemzetközi igazgatási alapszak

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak