Tájékoztató a szakmai gyakorlat rendszeréről

A szakmai gyakorlat az adott szakhoz tartozó képzési és kimeneti követelmény által előírt gyakorlati felkészítés. A szakmai gyakorlat célja, hogy a megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazni lehessen. A hallgatók betekintést nyerjenek a közigazgatás világába, a mindennapi munkafolyamatokba.

Azon szakok ahol a szakmai gyakorlat kötelező, vagy szabadon választható a lenti táblázatban tudják megtekinteni az aktuális szemesztert és az eltöltendő időt.

 

A szakmai gyakorlat a mintatanterveben javasolt vagy kötelezően előírt félévben teljesíthető, melynek menete:

 

Speciális esetek:

 

Határidők:

Folyamat

Általános határidő

Határidő a 2021/22. tanév tavaszi félévben

Befogadó nyilatkozat leadása

Szorgalmi időszak kezdete, vagy a szakmai gyakorlat megkezdése előtt 3 héttel

2022. február 04.

Munkatapasztalattal történő kiváltási kérelem benyújtása

A regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10. munkanapig

2022. február 18.

Szakmai gyakorlat eltérő időben történő teljesítésére vonatkozó kérelem benyújtása

A regisztrációs időszak végéig

2022. február 06. 

Teljesítési igazolás leadása

A szorgalmi időszak végéig

2022. május 21. 

Támogatási nyilatkozat / együttműködési megállapodás leadása

Szorgalmi időszak kezdete, vagy a szakmai gyakorlat megkezdése előtt 3 héttel

2022. február 04. 

 

Szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltása:

  • Azon hallgatóknak, akik rendelkeznek a képzés és a szakmai gyakorlat céljával összeegyeztethető munkatapasztalattal, szakmai gyakorlat munkatapasztalattal kiváltási kérelemét nyújthatnak be. (https://antk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/formanyomtatvanyok)
  • A kérelemben megjelölt munkatapasztalatnak, a képzési ideje alatt kell fennállnia, valamint időtartamának el kell érnie a szakmai gyakorlat előírt időtartamát;
  • A munkatapasztalat elfogadhatóságát a szakfelelős véleménye nyomán a Kari Kreditátviteli és Validációs Bizottság vizsgálja;
  • A kérelem leadási határideje a regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10. munkanap. A kérelmet elektronikusan kell leadni a karriertamogatas@uni-nke.hu e-mail címre. 
  • Ebben az esetben is szükséges az adott félévben a tárgy felvétele, ennek hiányában a teljesítési igazolás és a munkatapasztalatos kérelem sem adható le.

Szakmai gyakorlatnál a táblázatban megadott heteket kell figyelembe venni az igazolás leadásánál (5 nap/hét, más egyéb a hallgató és a munkáltató megegyezése alapján.)

Két különböző szakmai gyakorlati helyszín esetében mind két helyről szükséges a befogadó nyilatkozat és a teljesítési igazolás leadása.

 

Szakmai gyakorlat időtartama és ütemezése:

Képzés

Munkarend

2020 előtt kezdett hallgatók

2020-ban vagy utána kezdett hallgatók

Államtudományi osztatlan mester

nappali/levelező

12 hét egybefüggően

10. félvben

8 hét egybefüggően

10. félévben

International Public Service Relations MA

nappali/levelező

4 hét egybefüggően

3. félévben

80 egybefüggő óra

3. félévben

Közigazgatás-szervező BA

nappali/ levelező

2x5 hét egybefüggő

3. és 5. félév elején

szabadon választható
1. tanév után
5 hét időtartamban

Közigazgatási MA

nappali/levelező

6 hét egybefüggő

2. félév elején

NINCS

Nemzetközi igazgatási BA

nappali/levelező

10 hét egybefüggő

6. félévben

200 egybefüggő óra

6. félévben

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MA

nappali/levelező

12 hét egybefüggő

4. félévben

240 egybefüggő óra

4. félévben

Nemzetközi tanulmányok MA

nappali/levelező

szabadon választható
 8 hét, 6 kredit

közgazdálkodás és közpolitikai MA

nappali/levelező

NINCS szakmai gyakorlat

szabadon válaszható
6 hét időtartamban
4 kredit

kiberbiztonsági MA

nappali/levelező

10 hét egybefüggően

3. félévben

kormányzás és vezetés

nappali/levelező

NINCS

Fejlesztéspolitikai programmenedzsment MA

nappali/levelező

NINCS

 

Bővebb tájékoztatót a bal oldali menüsorban a szakra kattintva találja

 

Elérhetőségek:

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
Ludovika Egyetemi Campus, Oktatási Központ, I. em. 126.

(1083 Budapest, Üllői út 82.)

Az ügyfélfogadás rendje:

  • E-mailben előzetes egyeztetés után van lehetőség személyes ügyintézésre.

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Dékáni Hivatal, Oktatásszervezési Osztály
Postacím: 1441 Budapest, Pf. 60.
Telefon: 06-1-432-9000/20-439
E-mail: karriertamogatas@uni-nke.hu