NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Tájékoztató a szakmai gyakorlat rendszeréről

A szakmai gyakorlat az adott szakhoz tartozó képzési és kimeneti követelmény által előírt gyakorlati felkészítés. A szakmai gyakorlat célja, hogy a megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazni lehessen. A hallgatók betekintést nyerjenek a közigazgatás világába, a mindennapi munkafolyamatokba.

Azon szakokon ahol a szakmai gyakorlat kötelező, vagy szabadon választható a lenti táblázatban tudják megtekinteni az aktuális szemesztert és az eltöltendő időt.

 

A szakmai gyakorlat a mintatanterveben javasolt vagy kötelezően előírt félévben teljesíthető, melynek menete:

 •  A hallgató a kari honlapon tájékozódva, vagy a szakmai gyakorlati referenst felkeresve, esetleg hallgatótársaitól/HÖK-től begyűjtött információk alapján kiválasztja a tanulmányaihoz/szakmai előmeneteléhez illő szakmai gyakorlati helyet.
 • A kiválasztott intézménytől a kari honlapon található befogadó nyilatkozatot (https://antk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/formanyomtatvanyok) kitöltve, aláírva, pecsételve emailben a karriertamogatas@uni-nke.hu címre tudja leadni, vagy a megfelelő dokumentumokat telefonon előre egyeztetett időpontban az Oktatásszervezési Osztály munkatársainál tudja benyújtani.
 • Javasolt a gyakorlat megkezdése előtt minimum 3 héttel benyújtani a befogadó nyilatkozatot
 • Elfogadás vagy elutasítás esetében a hallgató neptun üzenetben értesítést kap, szükség esetén az aláírt példányokból másolatot biztosítunk.
 • A befogadó nyilatkozaton megadott időben megkezdhető a gyakorlat.
 • A gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 5 munkanapon belül teljesítési igazolást kell leadni a karriertamogatas@uni-nke.hu email címre, vagy az ezen az e-mail címen lefolytatott időpont egyeztetés követően. A teljesítési igazolás itt érhető el: (https://antk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/formanyomtatvanyok), „Igazolás és értékelés a szakmai gyakorlatról”
 • A munkáltató igénye szerint szükség lehet támogatói nyilatkozatra és/vagy együttműködési megállapodásra. Ezek a formanyomtatványok megtalálhatóak a kari weboldalon (https://antk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/formanyomtatvanyok).
 • Két különböző szakmai gyakorlati helyszín esetében mind két helyről szükséges a befogadó nyilatkozat és a teljesítési igazolás leadása.

 

Speciális esetek:

 

 • amennyiben nem a mintatantervben rögzített félévben teljesíti a gyakorlatot, indokolt esetben mintatantervtől eltérő időben teljesítésre vonatkozó általános kérelmet kell leadni https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/tanulmanyi-kerelmek/neptun-rendszerben-elerheto-kerelmek tanulmányi ügyintéző felé
 • a kérelem a rgisztrációs időszak végéig adható le.
 • a kérelemmel együtt szükséges a befogadó nyilatkozat leadása a karriertamogatas@uni-nke.hu e-mail címre.
 • eltérő időben teljesítés esetén is szükséges a tárgyat regisztrációs időben felvenni.

 

Határidők:

Folyamat

Általános határidő

Határidő a 2023/24. tanév tavaszi félévben

Befogadó nyilatkozat leadása

Szorgalmi időszak kezdete, vagy a szakmai gyakorlat megkezdése előtt 3 héttel

2024. február 5. 

Munkatapasztalattal történő kiváltási kérelem benyújtása

A szorgalmi időszak végéig

2024. május 18.

(ÁTMA képzés esetén 2024. április 30.)

Szakmai gyakorlat eltérő időben történő teljesítésére vonatkozó kérelem benyújtása

A regisztrációs időszak végéig

2024. február. 12. 

Teljesítési igazolás leadása

A szorgalmi időszak végéig

2024. május 18. 

(ÁTMA képzés esetén 2024. április 30.)

Támogatási nyilatkozat / együttműködési megállapodás leadása

Szorgalmi időszak kezdete, vagy a szakmai gyakorlat megkezdése előtt 3 héttel

2024. február 5. 

 

Szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltása:

 

Képzés

Munkarend

2020 előtt kezdett hallgatók

2020-ban vagy utána kezdett hallgatók

Államtudományi osztatlan mester

nappali/levelező

12 hét egybefüggően

10. félvben

8 hét egybefüggően

10. félévben

International Public Service Relations MA

nappali/levelező

4 hét egybefüggően

3. félévben

80 egybefüggő óra

3. félévben

Közigazgatás-szervező BA

nappali/ levelező

2x5 hét egybefüggő

3. és 5. félév elején

szabadon választható
1. tanév után
5 hét időtartamban

Közigazgatási MA

nappali/levelező

6 hét egybefüggő

2. félév elején

NINCS

Nemzetközi igazgatási BA

nappali/levelező

10 hét egybefüggő

6. félévben

200 egybefüggő óra

6. félévben

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MA

nappali/levelező

12 hét egybefüggő

4. félévben

240 egybefüggő óra

4. félévben

Nemzetközi tanulmányok MA

nappali/levelező

szabadon választható
 8 hét, 6 kredit

közgazdálkodás és közpolitikai MA

nappali/levelező

NINCS szakmai gyakorlat

szabadon válaszható
6 hét időtartamban
4 kredit

kiberbiztonsági MA

nappali/levelező

10 hét egybefüggően

3. félévben

kormányzás és vezetés

nappali/levelező

NINCS

Fejlesztéspolitikai programmenedzsment MA

nappali/levelező

NINCS

International Public Management BA

nappali/levelező

 kötelező

 200 egybefüggő óra 6. félév, 12 kredit

Kommunikáció- és médiatudomány

MA

nappali

kötelező

60 egybefüggő óra, 3. félévben, 2 kredit

 

 • Azon hallgatóknak, akik rendelkeznek a képzés és a szakmai gyakorlat céljával összeegyeztethető munkatapasztalattal, szakmai gyakorlat munkatapasztalattal kiváltási kérelemét nyújthatnak be. (https://antk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/formanyomtatvanyok)
 • A kérelemben megjelölt munkatapasztalatnak, a képzési ideje alatt kell fennállnia, valamint időtartamának el kell érnie a szakmai gyakorlat előírt időtartamát;
 • A munkatapasztalat elfogadhatóságát a szakfelelős véleménye nyomán a Kari Kreditátviteli és Validációs Bizottság vizsgálja;
 • A kérelem leadási határideje a szorgalmi időszak vége. A kérelmet elektronikusan kell leadni a karriertamogatas@uni-nke.hu e-mail címre. 
 • A szakmai gyakorlat tárgyfelvétele szükséges az adott félévben, ennek hiányában nem tudunk érdemjegyet, vagy aláírást rögzíteni a neptunban. 

 

Szakmai gyakorlat időtartama és ütemezése:

 

Bővebb tájékoztatót a bal oldali menüsorban a szakra kattintva találja

 

Elérhetőségek:

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
Ludovika Egyetemi Campus, Oktatási Központ, I. em. 129.

(1083 Budapest, Üllői út 82.)

Az ügyfélfogadás rendje:

 • E-mailben előzetes egyeztetés után van lehetőség személyes ügyintézésre.

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Dékáni Hivatal, Oktatásszervezési Osztály
Postacím: 1441 Budapest, Pf. 60.
Telefon: 06-1-432-9000/20-439
E-mail: karriertamogatas@uni-nke.hu