Tájékoztató a szakmai gyakorlat rendszeréről

A szakmai gyakorlat az adott szakhoz tartozó képzési és kimeneti követelmény által előírt gyakorlati felkészítés. A szakmai gyakorlat célja, hogy a megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazni lehessen, a hallgatók betekintést nyerjenek a közigazgatás világába, a mindennapi munkafolyamatokba. A szakmai gyakorlat minden hallgató számára kötelező, és teljesítése az abszolutórium (végbizonyítvány) feltétele. 

A 2018 szeptemberében tanulmányaikat megkezdett közigazgatási mesterképzési szak szakmai gyakorlatáról IDE kattintva érhető el tájákoztató anyag.

Az új szakmai gyakorlati jelentkezés folyamatáról IDE kattintva érhető el a tájékoztató anyag.

 

Partnereink listája

 

 

Szakmai gyakorlat időtartama és ütemezése a 2020. előtti mintatantervekben:

Képzés

Munkarend

Időtartam

Ütemezés

Államtudományi osztatlan mester

nappali és levelező

12 hét

10. félévben

International Public Service Relations MA

nappali

4 hét egybefüggő

3. félévben

Közigazgatás-szervező BA

nappali

2 x 5 hét egybefüggő

3. és 5. félév elején

Közigazgatási MA

nappali

6 hét egybefüggő

2. félév elején

Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai BSc

nappali

8-10 hét

első és második tanév után

Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai MSc

nappali

3 hét

nincs időszakhoz kötve

Nemzetközi igazgatási BA

nappali és levelező

10 hét egybefüggő

6. félévben

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MSc

nappali és levelező

12 hét egybefüggő

4. félévben

Nemzetközi tanulmányok MA

nappali

8 hét

2018-ig kezdett hallgatókig nincs félévhez kötve

2019-ben kezdett hallgatóktól választható tárgyként

 
Elérhetőségek:

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
Ludovika Egyetemi Campus, Oktatási Központ, I. em. 126.

(1083 Budapest, Üllői út 82.)

Az ügyfélfogadás rendje:

  • E-mailben előzetes egyeztetés után van lehetőség személyes ügyintézésre.

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Dékáni Hivatal, Oktatásszervezési Osztály
Postacím: 1441 Budapest, Pf. 60.
Telefon: 06-1-432-9000/20-439
E-mail: karriertamogatas@uni-nke.hu