NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

ITDK 2014 ősz

Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia - 2014. őszi forduló

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara 2014. október 13-án rendezte meg az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (ITDK) őszi fordulóját. A felsőoktatási tehetséggondozás kulcsfontosságú állomását jelentő eseményen példa értékűen sok hallgató - 47 fő - vett részt, akiknek felkészülését 38 konzulens oktató segítette. A három Állam-és Jogtudományi, valamint az egy Társadalomtudományi Szekcióban rendkívül változatos témákat dolgoztak fel a versenyzők. Az egész napos megmérettetés zárásaként tartott eredményhirdetésen Dr. Fejes Zsuzsanna dékánhelyettes méltatta a benyújtott dolgozatok magas színvonalát, a hallgatók felkészültségét, valamint megköszönte a résztvevők és szervezők kitartó és lelkes munkáját. A most lezajlott rendezvény kiemelt jelentőségű az egyetem minden polgára számára, mert a Közigazgatás-tudományi Kar ad otthont a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójának 2015. március 31. és április 2. között. (bővebb információ: www.otdk2015.uni-nke.hu)
 

A Tudományos Diákköri Konferencia 2014. őszi fordulójának eredményei

Az OTDK Állam-és Jogtudományi Szekciójába továbbjutó hallgatók:
A. Tagozat: Állam- és jogtudomány 1. – Alkotmányjog                                                                                             

I. helyezett: Kiss Viktória (Magyary Zoltán Szakkollégium)
Konzulens: Dr. Horváth Attila tanársegéd
II. helyezett: Kovács Patrik Gergő (Alkotmányjogi TDK)
Konzulens: Papp István címzetes egyetemi docens; Dr. Erdős Csaba tanársegéd
III. helyezett: Szücs Zoltán
Konzulens: Dr. Bódi Stefánia egyetemi docens

B. Tagozat: Állam- és jogtudomány 2. – Közigazgatási jog

I. helyezett: Moravcsik Eszter (Magyary Zoltán Szakkollégium)
Konzulens: Kovács Éva Margit tanársegéd
II. helyezett: Brecsok Anna Ágnes (Magyary Zoltán Szakkollégium)
Konzulens: Dr. Buskó Tibor adjunktus
III. helyezett: Szakos Judit (Magyary Zoltán Szakkollégium)
Konzulens: Prof. Dr. Nemeslaki András intézetvezető, egyetemi tanár

Különdíjas:
Jugovits Károly (Magyary Zoltán Szakkollégium)
Konzulens: Dr. Horváth Attila tanársegéd

C. Tagozat: Állam- és jogtudomány 3. – Egyéb jogágak

I. helyezett: Lukács Dávid (Alkotmányjogi TDK)
Konzulens: Dr. Téglási András egyetemi docens
II. helyezett: Beláz Annamária (E-közszolgálati TDK)
Konzulens: Dr. Budai Balázs tanszékvezető, egyetemi docens
III. helyezett: Domokos Klaudia (Polgári Jogi TDK)
Konzulens: Prof. Dr. Török Gábor intézetvezető, egyetemi tanár; Dr. Méhes Tamás adjunktus

Különdíjas: Szabó Zita
Konzulens: Dr. Borók György tanársegéd

Egyéb továbbjutók:
Jugovits Károly (Magyary Zoltán Szakkollégium)
Konzulens: Dr. Horváth Attila tanársegéd
Kocsárdy Nóra
Konzulens: Dr. Temesi István tanszékvezető, egyetemi docens
Szabó Dorina (Ostrakon Szakkollégium)
Konzulens: Dr. Cservák Csaba egyetemi docens; Dr. Szalai András tanársegéd
Horváth Bettina (Alkotmányjogi TDK)
Konzulens: Dr. Schweitzer Gábor egyetemi docens; Dr. Téglási András adjunktus

Az OTDK Társadalomtudományi Szekciójába továbbjutó hallgatók:
D. Tagozat: Társadalomtudomány 

I. helyezett: Végvári Enikő (Ostrakon Szakkollégium)
Konzulens: Dr. Frank Tibor egyetemi tanár
II. helyezett: Moravcsik Dóra (Magyary Zoltán Szakkollégium)
Konzulens: Dr. Horváth Anett tanársegéd
III. helyezett: Mondok Marianna (Társadalomelméleti TDK)
Konzulens: Szabó Máté Csaba tanársegéd)

Különdíjas:
Bóta Alexandra (Társadalomelméleti TDK)
Konzulens: Szabó Máté Csaba tanársegéd

 

Egyéb továbbjutók:

Bajkai Laura (Társadalomelméleti TDK)
Konzulens: Szabó Máté Csaba tanársegéd

Moldoványi Kinga
Konzulens: Dr. Kriskó Edina adjunktus

Osgyáni Anikó
Konzulens: Dr. habil. Marján Attila egyetemi docens

Pintér Dóra (Magyary Zoltán Szakkollégium)
Konzulens: Dr. Vizi Balázs egyetemi docens

Az OTDK Közigazgatás-tudományi Szekciójába továbbjutó hallgató:
Madarász Gabriella

Konzulens: Dr. Csáki Ilona főiskolai docens