NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Hallgatói kérelmek

A hallgatói kérelmeket és azok beadási határidejét a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

 

A Neptun tanulmányi rendszerben leadható kérelmek benyújtási határideje - 2023/2024. tanév

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alábbi kérelmeket kizárólag a Neptun rendszeren keresztül, a megfelelő formanyomtatvány kiválasztásával tudják benyújtani. A kérelmek benyújtására nyitva álló időtartamot a fenti linken található táblázat tartalmazza:

 • dékáni méltányosság (6. §); - A kérelem csak egy alkalommal engedélyezhető!
 • regisztrációs időszakon túli tantárgy-, illetve kurzusfelvétel (7. § (1) bekezdés l)-m) pontok);
 • regisztrációs időszakon túli tantárgy-, illetve kurzusleadás (7. § (1) bekezdés k) pont);
 • elismerési kérelem (9. §);
 • átsorolás (23. §);
 • munkarendváltás (31. §);
 • szak-, szakirányváltás (31. §);
 • hallgatói jogviszony szüneteltetése (32. §);
 • hallgatói jogviszony megszüntetése saját kérésre
 • elővizsga (34. § (2) bekezdés);
 • igazolási kérelem valamely határidő, határnap hallgató önhibáján kívüli elmulasztása esetén;
 • előtanulmányi rendben meghatározott tantárgyfelvételi rendtől eltérőtantárgyfelvétel (13. § (4) (Párhuzamos tárgyfelvétel) - tantárgyról indítható kérvény (Tanulmányok/Mintatanterv) - - A kérelem csak egy alkalommal engedélyezhető!
 • fizetési könnyítési kérelem

Az alábbi kérelmek esetében egyelőre nem elérhető formanyomtatvány, ezért kérjük a következő ügytípusokat érintő kérelmüket szintén a Neptun rendszerben, az „Általános kérelem” kérvénysablon kitöltésével nyújtsák be. Ezen kérelmek benyújtási határidejét szintén a TVSZ 3. számú melléklete tartalmazza, a határidőn túl benyújtott kérvények formai okból elutasításra kerülnek.

 • a regisztrációs időszakon túli beiratkozás, bejelentkezés engedélyezése a regisztrációs időszakot követő ötödik munkanapig (7. § (1) bekezdés j) pont);
 • a tantervben előírt szakmai gyakorlat más időszakban történő teljesítésének engedélyezése (15. § (2) bekezdés);
 • a vizsga vizsgaidőszakon kívüli teljesítésének engedélyezése (34. § (1) bekezdés)
 • negyedik tantárgyból a sikeres vizsga javítása (44. § (2) bekezdés);
 • a regisztrációs időszakot követő ötödik munkanapon túl, de a szorgalmi időszak megkezdését követő 30 napon belül benyújtott kérelem esetén a passzív hallgatói jogviszony aktiválása (8. § (2) bekezdés n) pont);

 

Igazolás vizsgán történő megjelenésről

kérvény letöltése

Adatmódosítási kérelem

kérvény letöltése

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

- nyilatkozat letöltése

Kedvezményes tanulmányi rend kérelem

- tájékoztató letöltése - 2023/2024. tanév I. (őszi) félévére vonatkozóan

- tájékoztató letöltése - Tájékoztató a kérelmek benyújtásának módjáról

kérvény letöltése (pdf)

- kérvény letöltése (word)

Elismerési kérelem

- tájékoztató letöltése - 2023/2024. tanév I. (őszi) félévére vonatkozóan

Kifogás bejelentő lap

kérvény letöltése