Hallgatói kérelmek

 

 

Hallgatói kérelmek - beadási határidők (a határidő elmulasztása jogvesztő)

Minden olyan kérelmet, mely nem a neptun rendszeren keresztül benyújtandó, tanulmányi előadójuknak kell eljuttatniuk.

 • önköltséges képzésből történő átsorolásra irányuló kérelem a nyári vizsgaidőszak utolsó napját követő 5 munkanapon belül (NEPTUN)
 • intézményen belüli szak-(szakirány-)váltási vagy munkarendváltási kérelem a megelőző tanulmányi félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig – a 31. § (1a) bekezdésben foglalt esetben a regisztrációs időszak első napjáig (NEPTUN)
 • más felsőoktatási intézményből történő átvétel esetén a regisztrációs időszak első napjáig
 • más felsőoktatási intézményben történő párhuzamos képzésben való részvétel kérelme a regisztrációs időszak első napját megelőző 10. munkanapig, ahol ez engedélyhez kötött
 • más felsőoktatási intézmény hallgatójának párhuzamos képzésben való részvételének, illetve vendéghallgatói kérelme a regisztrációs időszak első napját megelőző 10. munkanapig
 • más felsőoktatási intézményben történő vendéghallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó kérelem a regisztrációs időszak első napját megelőző 10. munkanapig, ahol ez engedélyhez kötött
 • az előtanulmányi rendben meghatározott tantárgyfelvételi rendtől eltérő tantárgyfelvétel engedélyezésére vonatkozó kérelem a regisztrációs időszak első napjáig
 • a hallgató egyéni tanrendjével kapcsolatos vitás ügyek elbírálására irányuló kérelem a regisztrációs időszak utolsó napjáig
 • a hallgató által felvett tárgyak félévközi leadására vonatkozó kérelem a kötött tanrendű hallgató esetében a regisztrációs időszak utolsó napjától számított ötödik munkanapig, nem kötött tanrendű hallgató esetén a regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10 munkanapig
 • méltányossági kérelem haladéktalanul, de legkésőbb az érintett tanulmányi vagy vizsgakötelezettség elmulasztásától, illetve akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül (NEPTUN)
 • külföldi tanulmányutakon, pályázatokon történő részvételre vonatkozó jelentkezési kérelem a pályázati kiírás szerint (pályázni a kiírás szerint kell, kérelem-nyomtatvány nincs)
 • a félév státuszának utólagos módosítására vonatkozó kérelem a szorgalmi időszak kezdetétől számított egy hónapon belül, de az őszi tanulmányi félévben legkésőbb október 14-ig, illetve a tavaszi tanulmányi félévben március 14-ig
 • elővizsga engedélyezésére irányuló kérelem a tervezett elővizsga napját megelőző 10. munkanapig
 • alaptámogatás, a rendszeres szociális ösztöndíj és a rendkívüli szociális ösztöndíj kérelmek alaptámogatásra és a rendszeres szociális ösztöndíjra: a pályázati felhívásban meghatározott határidő, a rendkívüli szociális ösztöndíjra: esetenként
 • kreditátviteli kérelem regisztrációs időszak végéig a 10. § (6) bekezdésében meghatározott kivétellel (NEPTUN)
 • kritériumkövetelmény teljesítése alóli felmentésre irányuló kérelem az akadályozás keletkezését követő 5 munkanapon belül, egyéb esetben a regisztrációs időszak végéig
 • jelentkezési időszakon túli tantárgy/kurzus felvétel a regisztrációs időszakot követő ötödik munkanappal bezárólag (ezen határidőt követően a regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10. munkanapig benyújtott kérelemre a Tanulmányi Osztály vezetője engedélyezheti) (NEPTUN)
 • a kedvezményes tanrendre vonatkozó kérelem a szorgalmi időszak második hetének végéig a 20. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kivétellel
 • regisztrációs időszakon túli beiratkozás, bejelentkezés az őszi tanulmányi félévben október 1-jéig, a tavaszi tanulmányi félévben március 1-jéig
 • megkezdett félév utólagos szüneteltetése a vizsgaidőszak utolsó napjáig (NEPTUN)
 • vizsgaidőszakon kívüli vizsga a vizsgaidőszak utolsó napjáig
 • záróvizsgarész azonos záróvizsgaidőszakban történő megismétlésére a sikertelen vizsgát követő napig
 • az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben az Egyetem más képzésében részt vevő hallgatója számára ki nem ajánlott tantárgyak felvételére vonatkozó kérelem esetén a regisztrációs időszak utolsó napjáig

Forrás: Tanulmányi és vizsgaszabályzat 3. számú melléklete

További hallgatói kérelmek a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer Ügyintézés / Kérvények menüpontjában találhatóak meg.