NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Közszolgálati Tudásportál

A Közszolgálati Tudásportál a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen keletkezett, az Egyetemen folyó képzéssel és kutatással kapcsolatos, illetve az Egyetem és jogelőd intézményeinek történetével összefüggő digitális dokumentumok adattára. Célja, hogy gyűjtse, megőrizze és rendszerezetten bemutassa ezt az egyedi tudásvagyont. Kialakításából adódóan és célcsoportjait tekintve is több mint egy hagyományos egyetemi repozitórium, hisz az Egyetem mindenkori polgárain túl hasznos segítsége kíván lenni minden hivatásrendi, illetve közigazgatásban dolgozó szakembernek, valamint azoknak is, akik e témák iránt érdeklődnek. A Tudásportálra feltöltött tartalmak az egyes dokumentumokat leíró metaadatokból és a digitális objektumokból állnak. Amennyiben szöveges tartalomról van szó, törekedtünk arra, hogy lehetőség szerint a teljes tartalomban is lehessen keresni, ami természetesen bizonyos esetekben (pl. kéziratoknál) nem valósul meg.

A Tudásportálon egyszerű és összetett keresésre és az egyes gyűjteményekben történő, illetve különböző szempontok szerinti tallózásra is lehetőség van. A Közszolgálati Tudásportál gyűjteményeket tartalmaz, melyek közül jelenleg hármat emeltünk ki. Ezek a Ludovika Akadémia történetével és egyes akadémikusok életével kapcsolatos emlékeket bemutató Ludovika Gyűjtemény, a Magyary Zoltán hagyatékába betekintést engedő Magyary Archívum, és a Közszolgálati Online Lexikon, mely a közigazgatás-tudomány alapvető fogalmainak tárháza. Külön gyűjteményekbe soroltuk az Egyetemen és jogelődeinél védett PhD disszertációkat, az egyetemi folyóiratokban megjelent közleményeket, a jegyzeteket, kézikönyveket, szakkönyveket, a pályázatok során keletkezett publikációkat és a karokon és intézményeken kiadott egyéb digitális tartalmakat. A Digitalizált régi könyvek gyűjtemény az Egyetemi Könyvtár különböző telephelyein őrzött muzeális dokumentumok (azok speciális tartalma miatt egészen 1945-ig) digitális másolatait tartalmazza. A Publikációk gyűjtemény segítségével az Egyetem munkatársai számára kívánunk lehetőséget biztosítani a kutatási eredmények és a publikációk szerzői archiválására, valamint a szerzői jognak megfelelő nyílt hozzáférésű közzététel megvalósítására. A szakdolgozatok metaadatai nyilvánosan, bárki által megtekinthető formában szerepelnek a Tudásportálon, azonban a dolgozatok teljes szövegű változatának megtekintésére csak az Egyetemi Könyvtár telephelyein azonosítást követően, erre a célra kijelölt számítógépeken van lehetőség. A továbbiakban nemcsak dokumentumaink, hanem gyűjteményeink számát is folyamatosan bővíteni szeretnénk, hogy a köz szolgálatának minél több területéről és minél átfogóbban adhassunk képet.

https://tudasportal.uni-nke.hu/