NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

LINKGYŰJTEMÉNY

LINKGYŰJTEMÉNY

SZAKDOLGOZATHOZ, DIPLOMAMUNKÁHOZ, TDK-DOLGOZATHOZ

 

Forrás: Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny – nemzetközijog.hu

 

I. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és az ENSZ-család 

http://www.un.org

http://www.un.org/en/documents/  

http://www.unhcr.org

http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx  

http://www.iom.int

ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottság 

http://legal.un.org/ilc/  

Európa Tanács 

http://www.coe.int  

Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm  

Európai Unió 

http://europa.eu/index_hu.htm  

Afrikai Unió 

http://www.au.int/en/  

Arab Liga 

http://www.arableagueonline.org/  

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 

http://www.osce.org/

https://www.osce.org/hcnm

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

http://www.oecd.org/  

 

II. BÍRÓI FÓRUMOK 

ENSZ Nemzetközi Bíróság 

http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=en  

Állandó Nemzetközi Bíróság 

http://www.icj-cij.org/pcij/index.php?p1=9  

Állandó Választottbíróság 

http://www.pca-cpa.org/  

Emberi Jogok Európai Bírósága 

http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN  

Emberi Jogok Amerika-közi Bírósága 

http://www.corteidh.or.cr  

Nemzetközi Tengerjogi Törvényszék 

http://www.itlos-tidm.org  

Európai Unió Bírósága 

http://curia.europa.eu/  

Nemzetközi Büntetőbíróság 

http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/  

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)

http://www.icty.org/

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)

http://www.unictr.org/  

Special Court for Sierra Leone (SCSL)

http://www.scsldocs.org/

 

III. NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK GYŰJTEMÉNYEI 

ENSZ szerződésgyűjteménye 

http://treaties.un.org  

Európa Tanács égisze alatt kötött nemzetközi szerződések 

http://conventions.coe.int/  

Európai Unió szerződéstára 

http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do  

Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC)

http://www.icrc.org https://ihl-databases.icrc.org/ihl  (szerződések gyűjteménye)

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home (szokásjogi gyűjtemény) 

Egyetemi honlapok szerződés-gyűjteményei 

http://avalon.law.yale.edu/

http://www1.umn.edu/humanrts/  

Hatályos magyar jogszabályok  http://www.njt.hu

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso  

Régi magyar jogszabályok 

http://www.1000ev.hu  

 

IV. SZAKIRODALOM 

Internetes Jogtudományi Enciklopédia 

http://www.ijoten.hu  

Magyar Elektronikus Könyvtár 

http://mek.oszk.hu/  

ENSZ nemzetközi jogi audiovizuális könyvtára 

http://www.un.org/law/avl  

European Journal of International Law 

http://www.ejil.org/  

Miskolc Journal of International Law 

http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdrint/mjil.htm  

Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 

http://www.zaoerv.de/  

Google books

http://books.google.com/  

Google scholar 

http://scholar.google.com/  

 

V. EGYÉB 

Alkotmánybíróság 

http://www.mkab.hu  

Magyar ENSZ Társaság 

http://www.menszt.hu