Kari Tanács

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa

 

A KT a Kar legmagasabb szintű véleményező, javaslattevő, döntési és ellenőrzési joggal felruházott vezető testülete. A KT-ra vonatkozó rendelkezéseket az egyetemi SzMR 52. §-a tartalmazza. A KT összetételének, működésének és választásának részletes szabályait a KT ügyrendje tartalmazza.

Az ÁNTK Kari Tanácsának Ügyrendje (hatály: 2019. augusztus 28-tól)