Nemzetközi kapcsolatok

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (NKE ÁNTK) számos Európán belüli és kívüli partnert tudhat magáénak. Ezek az együttműködések leginkább oktatói célú mobilitási tevékenységgel működtek az elmúlt három naptári évben, de számos képzési célú és hallgatói mobilitás is megvalósult a ki- és beutazások terén. szintjén egyaránt.

A Kar Erasmus-kapcsolatai ugyancsak számos lehetőséget nyújtanak mind az oktatói és munkatársi, mind a hallgatói tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitásokkal.

A teljesség igénye nélkül emelünk ki néhány bejáratott, jól működő partneri kapcsolatot:

Oktatási céllal szinte évente tartottak előadást Karunkon az University of Warsaw, PavolJozefŠafárik University, University of Naples Federico II, Eindhoven University of Technology és az erdélyi Sapientia Hungarian University oktatói.

Az Európán kívülről érkezett partnerek közül az ADA University, University of Alberta, EastChina University of Political Science and Law, Minzu University of China, British University of Egypt, valamint a kazahsztáni KIMEP University és a Lomonosov University és aSchool (Faculty) of Public Administrationoktatói tartottak évente előadást intézményünkben.

Képzési céllal EU-n belül a Varsói, a Selye János, a Ruhr-vidéki Bochum, a Valencia, a Tallini, a Krétai Egyetemről, és az athéni University of Economics and Business intézményéből, az Universita Degli Studi del Sannio, és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemről, valamint nagy számban és rendszeresen a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemről érkeztek munkatársak.

EU-n kívülről az EastChina University of Political Science and Law, a KIMEP University és a Lomonosov University, School (Faculty) of Public Administrationdelegált munkatársakat.

Az ÁKK oktatói és munkatársai is szép számban vettek részt a mobilitásokban, gyarapították tudásukat, valamint ápolták a jó kapcsolatot az alábbi partnerekkel:

Cracow University of Economics; Jagiellonian University in Krakow, NicolausCopernicus Egyetem, Torun; University of Gdansk; University of Warsaw és Constantine the Philosopher University in Nitra.

Kiemelkedő munkatársi tapasztalatcsere zajlott a barcelonai Spain Bcn-Programsszal és a valenciai Polytechnic Universityvel.

Különösen komoly eredménynek tartjuk, hogy a legnagyobb aktivitás a hallgatói ki- és beutazásban mutatkozott meg, a hosszú listából csak a nagyobb népszerűségnek örvendő partnereket emelnénk ki.

Szép számban érkeztek hallgatók a nyitrai Constantine the Philosopher Egyetemről, a ghenti egyetemről, a berlini Hochschule für Wirtschaft und Rechtről, a ludwigsburgi University of Applied Sciencesról, a Lille 2 Egyetemről, a nantesi egyetemről, valamint a krétai, bolognai Egyetemekről, a Hacettepe Universityről és a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemről. Szintén több hallgató vett részt az NKE ÁKK moduljaiban a BeijingLanguage and Cultural University és Minzu University of China intézményekből, valamint a Lomonosov University, School (Faculty) of Public Administrationkaráról.

A kiutazó hallgatók a fent említett partnereken kívül a prágai Károly Egyetem, a Bochum Egyetem, a Valencia, Tallin,University of Lapland, Kréta, Padova, Nápoly, a University Fernando Pessoa, valamint és az EU-n kívüli országok esetében a University of Haifa egyetemein valósították meg külföldi képzési céljaikat.

Végül, de nem utolsó sorban említést kell tennünk arról, hogy Karunk több rangos nemzetközi szervezet tagja (https://akk.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/nemzetkozi-szervezetek ) és ezek éves konferenciáinak állandó delegáló intézménye. Akárcsak az előző években, oktatóink és kutatóink 2019-ben is részt vettek számos az Egyetem profiljába tartozó nemzetközi szervezet konferenciáján:

 

Az év második felében a következő nemzetközi konferenciákon vesznek részt karunk oktatói: