Dékáni Hivatal

Bemutatkozás

A Dékáni Hivatal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának szervezeti egysége, a Kar működését, a dékán munkáját és a döntéshozó testületeket segítő, előkészítő és végrehajtó kari igazgatási szervezet.

A Dékáni Hivatal legfontosabb feladatai

Az Igazgatási Osztály feladatai különösen:

 • a Kar vezetéséhez rendelt feladatok előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges szervezési és igazgatási támogatás;
 • a KT működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése, a KT üléseinek tervezése, előkészítésük koordinálása, a kari tanácsi előterjesztések, határozatok tárolása, a kari tanácsi döntések végrehajtásával kapcsolatos koordinációs és végrehajtási tevékenység végzése;
 • a Kar szabályozásainak előkészítése, elkészült szabályozások véleményezése; a Kar szabályozási környezetének vizsgálata, szükség esetén javaslattétel a módosításokra; részvétel az új egyetemi szabályzatok, utasítások, illetőleg ezek módosításai tervezeteinek véleményezésében, különös tekintettel a Kar feladatait érintő szabályozásokra;
 • a Humán Irodával való kapcsolattartási feladatok ellátása humánigazgatási ügyekben, az egyetemi humánpolitika keretei közötti kari humánpolitikai támogatás nyújtása, személyügyekben szervezési, fejlesztési feladatok végzése, közreműködés a hallgatói karrierszolgáltatások fejlesztésében;
 • közreműködés a kari informatikai, üzemeltetési, pénzügyi és vagyongazdálkodási feladatok szervezésében a központi szervezetek (Gazdasági Hivatal, Informatikai Igazgatóság) szakmai irányításával;
 • a tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes feladatkörébe nem tartozó kari rendezvények és kommunikáció szervezése;
 • a dékáni titkársági, iratkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása.

A Nemzetközi Osztály feladatai különösen:

 • a Kar nemzetközi mobilitási és egyéb nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatainak szervezése;
 • a Kar külföldi kiküldetéssel és külföldi vendégfogadással kapcsolatos feladatainak ellátása;
 • nemzetközi partnerekkel történő kapcsolattartás;
 • nemzetközi mobilitási programokban résztvevő hallgatók tanulmányi ügyeinek koordinálása, adminisztrálása;
 • a Kar nemzetközi ismertségének és elismertségének előmozdítása, az ezzel kapcsolatos feladatok támogatása.

Az Oktatásszervezési Osztály feladatai különösen:

 • a Karon folyó oktatási tevékenység szervezési és adminisztrációs hátterének biztosítása;
 • kapcsolattartás az Egyetem központi oktatásirányítási egységeivel;
 • akkreditációs és képzésfejlesztési folyamatok szakmai és adminisztratív támogatása;
 • a Karhoz tartozó képzésekkel kapcsolatos dokumentumok kezelése;
 • a Karhoz tartozó képzések adminisztrációja a Neptun rendszerben;
 • az Egyetem éves tervezési alapadatainak előkészítésében való közreműködés;
 • közreműködés a Kar féléves órarendjeinek tervezésében, a következő félévben meghirdetendő kurzusok ajánlott listájának (adatlapjainak) előkészítésében és a tanszékek részére történő megküldésében;
 • az egyetemi szabályzatokban meghatározottak szerint a vizsgaidőpontok meghirdetésének, a vizsgaidőszaki feladatok végrehajtásának koordinálása és ellenőrzése;
 • a Kar szervezésében megvalósuló záróvizsgákkal kapcsolatos szervezési és előkészítési feladatok végrehajtása;
 • a szakdolgozatok és diplomamunkák elkészítésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzése;
 • Felsőoktatási Felvételi Eljárással kapcsolatos tervezési és végrehajtási feladatok támogatása, a felvételi eljárása eredményeivel kapcsolatos jelentések és statisztikák előkészítése;
 • részvétel a felvételi eljárással kapcsolatos beiskolázási, képzés promóciós folyamatokban, valamint a felvételi jelentkezők tájékoztatásában;
 • a felvételi eljárás lebonyolításával kapcsolatos szervezési és előkészítési feladatok végrehajtása;
 • szakmai gyakorlatok szervezése és adminisztrálása;
 • a Diplomás Pályakövető Rendszerrel kapcsolatos, valamint alumni feladatok támogatása;
 • a szakfelelősök, valamint az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes munkájának adminisztratív támogatása.

 

Dékáni Hivatal munkatársai

Dr. Kristó Katalin 
dékáni hivatalvezető
Iroda: Oktatási Központ 501. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-241
E-mail: kristo.katalin@uni-nke.hu

Csonka Anikó 
projekt szakmai referens
Iroda: Oktatási Központ 352. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-188
E-mail: csonka.aniko@uni-nke.hu

Fási Csaba 
projekt szakmai koordinátor
Iroda: Oktatási Központ 352. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-188
E-mail: fasi.csaba@uni-nke.hu

Szarvas Márk
szakreferens
Iroda: Oktatási Központ 507. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20130
E-mail: szarvas.mark@uni-nke.hu

Varga Lívia
főreferens
Iroda: Oktatási Központ 448. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-321
E-mail: varga.livia@uni-nke.hu

 

Igazgatási Osztály

Dr. Kárpáti Janka Judit
osztályvezető, főreferens
Iroda: Oktatási Központ 359. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-874
E-mail: karpati.janka.judit@uni-nke.hu

Dr. Bukor Éva Mónika
jogi főreferens
Iroda: Oktatási Központ 359. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-736
E-mail: bukor.eva.monika@uni-nke.hu

Erdey Edit 
főreferens
Iroda: Oktatási Központ 358. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-194
E-mail: erdey.edit@uni-nke.hu

Gérné Bajka Krisztina Éva
főelőadó

Iroda: Iroda épület 410. (1118 Budapest, Ménesi út 5.)
Telefon: 432-9000/20-294
E-mail: bajka.krisztina@uni-nke.hu

Kovács Milán 
referens
Iroda: Oktatási Központ 502. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-122
E-mail: kovacs.milan@uni.nke.hu

Pete Anita 
főreferens

Iroda: Iroda épület 402. (1118 Budapest, Ménesi út 5.)
Telefon: 432-9000/20-309
E-mail: pete.anita@uni-nke.hu

Rózsa Márton Dániel 
projekt szakmai referens
Iroda: Iroda épület 402. (1118 Budapest, Ménesi út 5.)
Telefon: 432-9000/20-332
E-mail: rozsa.marton@uni-nke.hu

Dr. Szemere Brigitta 
jogi főreferens
Iroda: Oktatási Központ 359. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-213
E-mail: szemereb@uni-nke.hu

Dr. Széki Aletta 
jogi szakreferens
Iroda: Oktatási Központ 359. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-783
E-mail: szeki.aletta@uni-nke.hu

Tódor Mónika
szakreferens
Iroda: Oktatási Központ 358. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-721
E-mail: todor.monika@uni-nke.hu

Tóthné Reszegi Beatrix 
főelőadó

Iroda: Oktatási Központ 502. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-181
E-mail: reszegi.betti@uni-nke.hu

 

Nemzetközi Osztály

Farkas Noémi 
osztályvezető, főreferens
Iroda: Oktatási Központ 420. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-417
E-mail: farkas.noemi@uni-nke.hu

Bangó-Kiss Karolina
nemzetközi referens

Iroda: Budapest, Ludovika Campus, Főépület, 256.
Telefon: 432-9000/20-832
E-mail: kiss.karolina@uni-nke.hu

Bedőné Mikó Tamara 
nemzetközi referens

Iroda: Oktatási Központ 418. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-273
E-mail: miko.tamara@uni-nke.hu

Fekete Nóra 
nemzetközi referens
Iroda: Oktatási Központ 418. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-843
E-mail: fekete.nora@uni-nke.hu

Dr. Gyebnárné Kulcsár Klára
nemzetközi referens

Iroda: Budapest, Ludovika Campus, Főépület, 256.
Telefon: 432-9000/20-425
E-mail: gyebnarne.kulcsar.klara@uni-nke.hu

Pestalits Mária 
nemzetközi referens

Iroda: Oktatási Központ 418. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Telefon: 432-9000/20-487
E-mail: pestalits.maria@uni-nke.hu

Nyitvatartás: h-cs 9-16.00, p 9-13.00

 

Oktatásszervezési Osztály

Tischler Zoltán
osztályvezető, oktatási referens
Iroda: Budapest, Ludovika Campus, Főépület, 253.
Telefon: 432-9000/20-786
E-mail: tischler.zoltan@uni-nke.hu

Brenner-Katona Katalin 
oktatási főelőadó
Iroda: Budapest, Ludovika Campus, Főépület, 201-206.
Telefon: 432-9000/20-807
E-mail: brenner-katona.katalin@uni-nke.hu

Budai Dorottya 
oktatási referens
Iroda: Budapest, Ludovika Campus, Főépület, 201-206.
Telefon: 432-9000/20-807
E-mail: budai.dorottya@uni-nke.hu

Volenszky Hajnalka 
oktatási referens
Iroda: Budapest, Ludovika Campus, Főépület, 253.
Telefon: 432-9000/20-816
E-mail: volenszky.hajnalka@uni-nke.hu