NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

XXXIV. OTDK

OTDK eredmények

Társadalomtudományi Szekció (Gödöllő, 2019. április 24-26.)

Művelődéstörténet és -elmélet tudomány-és technikatörténet tagozatban 

I. helyezést ért el

Petrezselyem Nóra (Közigazgatás-szervező BA képzés) hallgató, Közszervezési és Közigazgatástani TDK
Dolgozata címe: Az óvóhelyek története és jelenkori fejlesztési lehetőségei Budapesten 
Témavezetők: Prof. Dr. Tózsa István intézetvezető, egyetemi tanár és Jószai Attila óraadó

Nemzetközi tanulmányok IV. tagozatban

II. helyezést ért el

Kosztrihán Dávid (Államtudományi mesterképzés) hallgató
Dolgozata címe: Államtudományi spektrum - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási és államtudományi képzéseinek nemzetközi összehasonlítása
Témavezető: Dr. Sasvári Péter László intézetvezető, egyetemi docens

Különdíj:

Petrezselyem Nóra az I. helyezés mellett két különdíjat is elnyert:

 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, Károli Gáspár Református Egyetem és Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar különdíja
 • Professional Project Life Nonprofit Kft., Károli Gáspár Református Egyetem Társadalomtudományi Kar különdíja

Kosztrihán Dávid a II. helyezés mellett két különdíjat is elnyert:

 • SAS Institute Kft. Különdíja
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, Károli Gáspár Református Egyetem és Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar különdíja

Különdíjat kapott

Fóris Norbert (Közigazgatás-szervező képzés) hallgató, Magyary Zoltán Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: A képernyő olvasó programot használók hozzáférési lehetőségei a különböző elektronikai szolgáltatásokhoz
Témavezető: Orbók Ákos tanársegéd

 • Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program különdíja

Vincze Aliz (Államtudományi mesterképzés) hallgató, Állam- és Társadalomtudományi TDK
Dolgozata címe: A távol-keleti szubkultúrák megjelenése a magyar társadalomban
Témavezető: Dr. Szabó Máté Csaba adjunktus

 • Asseco Central Europe Magyarország Zrt. Különdíja

Versenyzőink:

Fóris Norbert    
Pályamű címe: A képernyő olvasó programot használók hozzáférési lehetőségei a különböző elektronikai szolgáltatásokhoz    
Témavezető: Orbók Ákos

Kosztrihán Dávid    
Pályamű címe: Államtudományi spektrum - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási és államtudományi képzéseinek nemzetközi összehasonlítása 
Témavezető: Dr. Sasvári Péter László

Németh Ákos Soma    
Pályamű címe: Önkormányzati szerepvállalás a Mercedes-Benz gyár Kecskemétre történő telepítésében, illetve a Mercedes-Benz gyár általános hatásai Kecskemét városára    
Témavezető: Dr. Buskó Tibor

Petrezselyem Nóra    
Pályamű címe: Az óvóhelyek története és jelenkori fejlesztési lehetőségei Budapesten     
Témavezető: Prof. Dr. Tózsa István  és Jószai Attila

Vincze Aliz    
Pályamű címe: A távol-keleti szubkultúrák megjelenése a magyar társadalomban    
Témavezető: Dr. Szabó Máté Csaba

Nevezett, de nem mutatta be pályaművét:

Sófalvi Tímea     
Pályamű címe: Az állami hatalom legitimációs forrásainak változásai, különös tekintettel a karizmatikus legitimáció és a válságjelenségek összefüggésére 
Témavezető: Dr. habil. Szmodis Jenő 

Helyezések és Különdíjak a szekció honlapján

Had- és Rendészettudományi Szekció (Budapest, 2019. április 16-18.)

Kiberbiztonság, kibervédelem tagozatban

II. helyezést ért el

Al-Agha Cintia Asoum, E-Közszolgálati TDK tagja
Dolgozata címe:  A dezinformáció jelenkori aspektusai
Témavezető: Bányász Péter tanársegéd

Hadtörténelem, rendészettörténet tagozatban

III. helyezést ért el

Szabó Mátyás, Ostrakon Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: Veszélyes ifjúság, veszélytelen ellenség – A „Demeter és társai”-ügy mérlege
Témavezető: Dr. Barna Attila egyetemi docens

Kiberbiztonság, kibervédelem tagozatban

Magyarország Kiberkoordinátora különdíját kapta

Katona Gergő, E-Közszolgálati TDK tagja
Dolgozata címe: Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak álhírekkel kapcsolatos attitűdjnek vizsgálata
Témavezető: Bányász Péter tanársegéd

Biztonságtechnika tagozatban

Óbudai Egyetem Rektorának különdíját kapta

Gyebróczki Attila, E-Közszolgálati TDK tagja
Dolgozata címe: A magánszféra és a közbiztonság viszonya az intelligens megfigyelési technológiák korában - A polgári célú drónok 
Témavezető: Dr. Krasznay Csaba adjunktus

Versenyzőink:

Al-Agha Cintia Asoum
Pályamű címe: A dezinformáció jelenkori aspektusai
Témavezető: Bányász Péter

Gyebróczki Attila
Pályamű címe: A magánszféra és a közbiztonság viszonya az intelligens megfigyelési technológiák korában - A polgári célú drónok és az általuk felvetett problémák napjainkban
Témavezető: Dr. Krasznay Csaba

Ináncsi Mátyás Ottó
Pályamű címe: A videojáték iparban jelen lévő virtuális tartalmakból (lootbox) eredő kérdések napjainkban
Témavezető: Bányász Péter

Katona Gergő
Pályamű címe: Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak álhírekkel kapcsolatos attitűdjnek vizsgálata
Témavezető: Bányász Péter

Kovács Gergely
Pályamű címe: Legal and security challenges of the Internet of Things (A dolgok internete jogi és biztonsági kihívásai)
Témavezető: Dr. habil. Szádeczky Tamás

Laska Pál Károly
Pályamű címe: Kiberbiztonság megjelenése a filmekben
Témavezető: Bányász Péter

Margitics József
Pályamű címe: A financial technology külföldi és hazai történeti fejlődése, jogi szabályozása és lehetséges kiberbiztonsági kockázatai
Témavezető: Dr. Krasznay Csaba, Bányász Péter

Szabó Mátyás
Pályamű címe: Veszélyes ifjúság, veszélytelen ellenség – A „Demeter és társai”-ügy mérlege
Témavezető: Dr. Barna Attila

Urbanovics Anna
Pályamű címe: Az amerikai és brit kiberbiztonsági képzések elemzése tudománymetriai megközelítésből
Témavezető: Dr. Sasvári Péter László

Eredmények a szekció honlapján

Közgazdaságtudományi Szekció (Pécs, 2019. április 11-13.)

Humán erőforrás gazdálkodás V. / Munkaerőpiaci, ágazati és területi kutatások tagozatban

I. helyezést ért el

Herczeg Zoltán (Közigazgatás-szervező képzés) hallgató, Magyary Zoltán Szakkollégium tagja
(tanulmányait BCE KTK közgazdálkodás és közpolitika MSc képzés keretei között folytatja)
Dolgozata címe: Munkaerő-piaci hatékonyság Kelet-Közép-Európában, különös tekintettel a magyarországi bérek és a termelékenység összefüggéseire
Témavezető: Dr. Kovács Éva Margit adjunktus

Humán erőforrás gazdálkodás II. / Egyéni jellemzők menedzselése a szervezetben tagozatban

Különdíjat kapott

Fóris Norbert (Közigazgatás-szervező képzés) hallgató, Magyary Zoltán Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: A vak és aliglátó személyek munkaerőpiaci helyzete Magyarországon
Témavezető: Honvári János mesteroktató

Versenyzőink:

Fóris Norbert
Pályamű címe: A vak és aliglátó személyek munkaerőpiaci helyzete Magyarországon
Témavezető: Honvári János

Herczeg Zoltán
Pályamű címe: Munkaerő-piaci hatékonyság Kelet-Közép-Európában, különös tekintettel a magyarországi bérek és a termelékenység összefüggéseire
Témavezető: Dr. Kovács Éva Margit

Sós Natália
Pályamű címe: A köztulajdonlásból fakadó vitatott kérdések - a köztulajdonban álló vállalatok tükrében
Témavezető: Dr. habil. Kun Attila

Tóth Tamás
Pályamű címe: Konvencionális és nem konvencionális eszközök a magyar gazdaságpolitikában
Témavezető: Prof. Dr. Lentner Csaba

Nevezett, de nem mutatta be pályaművét:

Kompolti János Ádám
Pályamű címe: Adópszichológia – Az adózás pszichológiai háttere és változó szemléletek az adóztatás területén
Témavezető: Dr. Gregóczki Etelka

Rozgonyi Anna Teréz
Pályamű címe: A jövedelemmel kapcsolatos adók és járulékok változásainak hatása az Államháztartásra, valamint a magánszemélyek jövedelmére
Témavezető: Dr. Gregóczki Etelka

Zsűri elnöki és tagi feladatokat láttak el:

 • Dr. Sasvári Péter intézetvezető, egyetemi docens
 • Dr. Berényi László egyetemi docens

Eredmények a szekció honlapján

Állam- és Jogtudományi Szekció (Budapest, 2019. április 10-12.)

Egyetemes Jogtörténet és Római Jog tagozatban

III. helyezést ért el

Csehes András (Államtudományi mesterképzés) hallgató, Európai Állam- és Jogtörténeti TDK tagja
Dolgozata címe: A curialisok helyzete a jogforrások tükrében
Témavezető: Dr. Kelemen Miklós adjunktus

Magyar Állam- és Jogtörténet I. tagozatban

III. helyezést ért el

Kolostyák Kamilla (Közigazgatás-szervező képzés) hallgató, Magyary Zoltán Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: II. József házassági pátensének bontóperekre gyakorolt hatása
Témavezető: Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens

Alkotmányjog I. tagozatban

A Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárának Különdíját kapta

Kiss Rebeka (Közigazgatás-szervező képzés) hallgató, Magyary Zoltán Szakkollégium tagja
Dolgozata címe: Kiszervezett jogalkotás? Az önálló képviselői indítványok szerepe a törvényhozásban
Témavezető: Dr. Horváth Attila egyetemi adjunktus

Egyetemes Jogtörténet és Római Jog tagozatban

Legjobb opponens

Nagy Viktória Noémi Államtudományi mesterképzés) hallgató, Európai Állam- és Jogtörténeti TDK tagja
Opponált dolgozatok címe:

 • Diktatúra luzitán módra: Portugália a két világháború között
 • A Weimari Köztársaság alkotmánya, különös tekintettel az államfői hatalomra

Magyar Állam- és Jogtörténet I. tagozatban

Legjobb opponens

Kiss László Botond (Államtudományi mesterképzés) hallgató, Magyary Zoltán Szakkollégium tagja
Opponált dolgozatok címe:

 • A kivételes hatalom szabályozásának egyes kérdései európai kitekintéssel
 • A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerepe a tisztességtelen versenycselekmények kapcsán

Versenyzőink:

Benedek Fanni
Pályamű címe: Hogyan alakítja a jog egy ember sorsát? Wittner Mária élete
Témavezető: Prof. Dr. Horváth Attila

Braun Zsolt Zoltán
Pályamű címe: A magyar-román diplomáciai kapcsolatok története Románia uniós csatlakozásáig (1921-2007)
Témavezető: Dr. Csapó Zsuzsanna

Braun Zsolt Zoltán
Pályamű címe: Fejezetek a magyar diplomáciai kapcsolatok és intézményrendszer történetéből (1000-1690)
Témavezető: Dr. Csapó Zsuzsanna

Csehes András
Pályamű címe: A curialisok helyzete a jogforrások tükrében
Témavezető: Dr. Kelemen Miklós

Csengei Zoltán József
Pályamű címe: Pénzügyi igazgatás. A közös Pénzügyminisztérium gyakorlata az Osztrák-Magyar Monarchiában 1867 és 1918 között
Témavezető: Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila

Farkas Bianka
Pályamű címe: Bűnbakok egy szocialista rendszerben – Az ellenség neve: kulák
Témavezető: Dr. Pál Gábor

Hawchar Szabina
Pályamű címe: Az ausztrál alkotmány áttekintése
dr. Iván Dániel

Kiss Rebeka
Pályamű címe: Kiszervezett jogalkotás? Az önálló képviselői indítványok szerepe a törvényhozásban
Témavezető: Dr. Horváth Attila

Kolostyák Kamilla
Pályamű címe: II. József házassági pátensének bontóperekre gyakorolt hatása
Témavezető: Dr. Peres Zsuzsanna

Kosztrihán Dávid
Pályamű címe: Magyarország félprezidenciális kormányformájának realitása a Miniszterelnökség szerepének és működési mechanizmusainak tükrében
Témavezető: Dr. Szalai András

Nagy Milán
Pályamű címe: Mennyi az annyi? – Párt- és kampányfinanszírozás Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig
Témavezető: Dr. Horváth Anett

Pataki Zoltán
Pályamű címe: A Federal Reserve története és jogállása
Témavezető: Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila

Simon Annamária
Pályamű címe: Közszolgáltatási szerződések
Témavezető: Dr. Auer Ádám

Vadász Máté Ferenc
Pályamű címe: A királyi birtokadományozás jelentősége az Árpádok valamint Károly Róbert idejében
Témavezető: Dr. Peres Zsuzsanna

Opponensek:

 • Elter Norbert (Magyary Zoltán Szakkollégium)
 • Gergi Tamás (Magyary Zoltán Szakkollégium)
 • Kiss Adrienn (Magyary Zoltán Szakkollégium)
 • Kiss László Botond (Magyary Zoltán Szakkollégium)
 • Molnár Anett (Polgári Jogi TDK)
 • Muzslai Barnabás (Európai Állam- és Jogtörténeti TDK)
 • Nagy Viktória Noémi (Európai Állam- és Jogtörténeti TDK)
 • Szanda Petra (Magyary Zoltán Szakkollégium)

Az ünnepélyes megnyitón az OTDK Szalon keretei között Szilasi Alex, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és Prof. Dr. Horváth Attila intézetvezető, egyetemi tanár és alkotmánybíró nyújtott betekintést a Himnuszok történetébe.

Zsűri elnöki és tagi feladatokat láttak el:

 • Dr. Koltay András rektor, egyetemi tanár
 • Dr. Kiss György egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
 • Dr. Papp Tekla intézetvezető egyetemi tanár
 • Dr. Schweitzer Gábor habilitált egyetemi docens
 • Dr. Takács Albert egyetemi tanár
 • Dr. Szmodis Jenő egyetemi docens

Eredmények a szekció honlapján

Képeink:

Köszönjük a versenyzőknek, témavezetőknek, szervezőknek és mindenkinek, aki hozzájárult a tudományos kutatói pálya népszerűsítéséhez, a tehetséges fiatalok bemutatkozásához, sikereihez.

Szöveg: Orbán Anna

Képek: PPKE ITK Vizuális Műhely (https://www.facebook.com/ppkevmstudio/), https://www.facebook.com/pg/kgotdk2019/photos
továbbá saját fotók

OTDK nevezések

A XXXIV. OTDK-ra a Kar hallgatói két fordulóban szerezhettek továbbjutásra jogot.

2018. évi tavaszi ITDK-n

 •          41 pályamű nevezett
 •          22 pályaművet delegáltak a bírálóbizottságok továbbjutásra
 •          15 pályaművel neveztek (3 pályaművet nem töltöttek fel határidőre, nevezési időszakban további 4 visszalépést jeleztek)
 •          nevezések szekciónként: ÁJT 3, TT 4, KT 3, HRT 5

2018. évi őszi ITDK-n

 •          25 pályamű nevezett
 •          22 pályaművet delegáltak a bírálóbizottságok továbbjutásra
 •          20 pályaművel neveztek (nevezési időszakban 2 visszalépést jeleztek)
 •          nevezések szekciónként: ÁJT 11, TT 2, KT 3, HRT 4

OTDK nevezések száma szekciónként

 •          Állam- és Jogtudományi                                             14
 •          Társadalomtudományi                                                  6
 •          Közgazdaságtudományi                                                6
 •          Had- és Rendészettudományi                                        9
 •          Összesen                                                                      35

TDK/Szakkollégium szerint

Témát gondozó intézet szerint

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2019 tavaszára meghirdeti a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (XXXIV. OTDK).

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

Az OTDT a XXXIV. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a XXXIV. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

Központi felhívás és mellékletei (1., 2., 3.. 4.)

Állam- és Jogtudományi Szekció
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar
2019. április 10-12.

Nevezési határidő: 2018. december 12. 

Szekciófelhívás és melléklete

Honlap: https://otdk2019.jak.ppke.hu/

Had- és Rendészettudományi Szekció
Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
2019. április 16-18.

Nevezési határidő: 2019. január 9.

Szekciófelhívás és melléklete. Borítólap sablon

Honlap: http://www.hrt.otdk2019.uni-obuda.hu/

Közgazdaságtudományi Szekció
Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar
2019. április 11-13.

Nevezési határidő: 2019. január 9.

Szekciófelhívás és melléklete. Borítólap sablon

Honlap: http://ktk.pte.hu/otdk2019

Társadalomtudományi Szekció
Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
2019. április 24-26.

Nevezési határidő: 2019. január 9.

Szekciófelhívás és melléklete

Honlap: http://www.tarstudotdk2019.gtk.szie.hu/

OTDT tájékoztató hallgatóknak: a pályamunka feltöltéséhez és nevezéséhez az OTDT online rendszerében