NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

A Kari Tanács 2019. évi határozatai

1/2019. (VIII. 27.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsának Ügyrendjét. A Kari Tanács Ügyrendje az elfogadását követő napon lép hatályba.
2/2019. (VIII. 27.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa az előterjesztésben foglalt tartalommal támogatta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Ügyrendjét.
3/2019. (IX. 17.) KT hat. a) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a  Fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak indítását.
b) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Nyikos Györgyi egyetemi docens megbízását.
 4/2019. (X. 15.) KT hat. a) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a tiszteletbeli doktori cím adományozását Dr. Martonyi János részére.
b) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 29 igen és 2 nem szavazattal támogatta a címzetes egyetemi tanári cím adományozását Dr. Navracsics Tibor részére.
c) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 30 igen és 1 nem szavazattal támogatta a címzetes egyetemi docensi cím adományozását Dr. Dargay Eszter részére.
d) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 29 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a címzetes egyetemi docensi cím adományozását Dr. Szabó Attila László részére.
e)Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 28 igen, 1 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta a címzetes egyetemi docensi cím adományozását Palich Etelka részére.
f) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a címzetes egyetemi docensi cím adományozását Robák Ferenc részére.
 5/2019. (X. 15.) KT hat. a) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 29 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a jogelőd karok HTVSZÜB-tagjai megbízásának 2019. október 31. napjával történő megszüntetését, valamint az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága tagjaként Dr. Méhes Tamás (elnök) megbízását 2019. november 1. napjától számított 3 évre.
b) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a jogelőd karok HTVSZÜB-tagjai megbízásának 2019. október 31. napjával történő megszüntetését, valamint az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága tagjaként Dr. Marsai Viktor (tag) megbízását 2019. november 1. napjától számított 3 évre.
c) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a jogelőd karok HTVSZÜB-tagjai megbízásának 2019. október 31. napjával történő megszüntetését, valamint az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága tagjaként Garab Anna (tag) megbízását 2019. november 1. napjától számított 3 évre.
d) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a jogelőd karok HTVSZÜB-tagjai megbízásának 2019. október 31. napjával történő megszüntetését, valamint az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága tagjaként Apró Richárd (tag) megbízását 2019. november 1. napjától számított 3 évre.
e) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 29 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a jogelőd karok KÁVB-tagjai megbízásának 2019. október 31. napjával történő megszüntetését, valamint az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon a Kreditátviteli és Validációs Bizottság tagjaként Dr. Téglási András (elnök) megbízását 2019. november 1. napjától számított 3 évre.
f) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 30 igen és 1 nem szavazattal támogatta a jogelőd karok KÁVB-tagjai megbízásának 2019. október 31. napjával történő megszüntetését, valamint az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon a Kreditátviteli és Validációs Bizottság tagjaként Dr. Bathó Gábor (tag) megbízását 2019. november 1. napjától számított 3 évre.
g) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a jogelőd karok KÁVB-tagjai megbízásának 2019. október 31. napjával történő megszüntetését, valamint az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon a Kreditátviteli és Validációs Bizottság tagjaként Tischler Zoltán (tag) megbízását 2019. november 1. napjától számított 3 évre.
h) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a jogelőd karok KÁVB-tagjai megbízásának 2019. október 31. napjával történő megszüntetését, valamint az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon a Kreditátviteli és Validációs Bizottság tagjaként Szaplonczay Eufémia (tag) megbízását 2019. november 1. napjától számított 3 évre.
i) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület tagjaként Dr. Hazafi Zoltán megbízását 2019. november 1-jétől a Testület 26/2019. (III. 27.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2020. április 15-ig. A jogelőd karok részéről delegált tagok megbízása egységesen 2019. október 31-én megszűnik.
j) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület tagjaként Dr. Tóth Norbert megbízását 2019. november 1-jétől a Testület 26/2019. (III. 27.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2020. április 15-ig. A jogelőd karok részéről delegált tagok megbízása egységesen 2019. október 31-én megszűnik.
k) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Fegyelmi Testület tagjaként Apró Richárd megbízását 2019. november 1-jétől a Testület 26/2019. (III. 27.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2020. április 15-ig. A jogelőd karok részéről delegált tagok megbízása egységesen 2019. október 31-én megszűnik.
l) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület tagjaként Dr. Csapó Zsuzsanna megbízását 2019. november 1-jétől a Testület 26/2019. (III. 27.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2020. április 15-ig. A jogelőd karok részéről delegált tagok megbízása egységesen 2019. október 31-én megszűnik.
m) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 30 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület tagjaként Dr. Méhes Tamás megbízását 2019. november 1-jétől a Testület 26/2019. (III. 27.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2020. április 15-ig. A jogelőd karok részéről delegált tagok megbízása egységesen 2019. október 31-én megszűnik.
n) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Kártérítési Testület tagjaként Garab Anna megbízását 2019. november 1-jétől a Testület 26/2019. (III. 27.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2020. április 15-ig. A jogelőd karok részéről delegált tagok megbízása egységesen 2019. október 31-én megszűnik.
o) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság kari delegáltjaként – 2019. november 1. napjától számított három évre – Volenszky Hajnalka megbízását. A jogelőd karok részéről delegált tagok megbízása egységesen 2019. október 31-én megszűnik.
p) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 30 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjaként Dr. Halász Iván megválasztását.
q) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 30 igen és 1 nem szavazattal támogatta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjaként Dr. Szenes Zoltán megválasztását.
r) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács külsős tagjaként Dr. Torma András megválasztását.
s) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács külsős tagjaként Dr. Palánkai Tibor megválasztását.
t) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 30 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta az Egyetemi Tudományos Tanács tagjaként Dr. Halász Iván megválasztását.
u) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Tudományos Tanács tagjaként Dr. Cs. Kiss Lajos megválasztását.
v) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 29 igen és 2 nem szavazattal támogatta az Egyetemi Képzésfejlesztési Tanács tagjaként Dr. Horváth Attila egyetemi tanár megbízását. A jogelőd karok részéről delegált tagok megbízása egységesen 2019. október 31-én megszűnik.
w) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 30 igen és 1 nem szavazattal támogatta az Etikai Bizottság tagjaként Dr. Horváth Attila egyetemi tanár megválasztását. A jogelőd karok részéről delegált tagok megbízása egységesen 2019. október 31-én megszűnik.
 6/2019. (X. 15.) KT hat. a) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Bódi Stefánia egyetemi docenst 2019. november 1. napjától számított egy évre.
b) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 29 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Méhes Tamás adjunktust 2019. november 1. napjától számított egy évre.
c) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Hárs András tanársegédet 2019. november 1. napjától számított egy évre.
d) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Kozák Kornélia tanársegédet 2019. november 1. napjától számított egy évre.
e) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Szaplonczay Eufémia hallgatót 2019. november 1. napjától számított egy évre.
f) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 30 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Szekeres Balázs hallgatót 2019. november 1. napjától számított egy évre.
g) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Bathó Gábor tanársegédet 2019. november 1. napjától számított egy évre.
h) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Szalai András adjunktust 2019. november 1. napjától számított egy évre.
i) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Budai György nyelvtanárt 2019. november 1. napjától számított egy évre.
j) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Varga András tanársegédet 2019. november 1. napjától számított egy évre.
k) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Szaplonczay Eufémia hallgatót 2019. november 1. napjától számított egy évre.
l) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 30 igen és 1 érvénytelen szavazattal Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Szekeres Balázs hallgatót 2019. november 1. napjától számított egy évre.
 7/2019. (X. 15.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Elekes Andrea specializáció-felelősi megbízásának visszavonását és a nemzetközi tanulmányok mesterképzés, nemzetközi gazdasági kapcsolatok specializáció specializáció-felelőseként Dr. Szemlér Tamás megbízását.
 8/2019. (X. 15.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa - az előterjesztésben foglaltak szerint – támogatta az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendeletben meghatározott közigazgatási mesterképzési szak indítását.
 9/2019. (X. 15.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa - az előterjesztésben foglaltak szerint – támogatta a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Képzési Tervét. A szabályzat a Fenntartó általi jóváhagyást követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit alkalmazni kell a tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben megkezdett hallgatókra is.
10/2019. (XI. 12.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Szemlér Tamás tanszékvezetői pályázatát.
11/2019. (XI. 12.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Smuk Péter egyetemi tanári pályázatát.
12/2019. (XI. 12.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Takács Albert egyetemi tanári pályázatát.
13/2019. (XI. 12.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Kutasi Gábor egyetemi docensi pályázatát.
14/2019. (XI. 12.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Pásztor Szabolcs egyetemi docensi pályázatát.
15/2019. (XI. 12.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Berényi László egyetemi docensi pályázatát.
16/2019. (XI. 12.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Krasznay Csaba egyetemi docensi pályázatát.
17/2019. (XI. 12.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a Közigazgatás-szervező alapképzési szak, valamint a Nemzetközi igazgatás alapképzési szak tantervmódosításának elfogadását.
18/2019. (XII. 10.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, 24 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Smuk Péter dékáni pályázatát.
19/2019. (XII. 10.) KT hat. a) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Kajtár Edit Gitta egyetemi docensi pályázatát.
b) Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa titkos szavazással, egyhangúlag elutasította Dr. Farkas Zsuzsanna egyetemi docensi pályázatát.
20/2019. (XII. 10.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa támogatta a Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alap- és mesterképzési szak, valamint a Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék ÁNTK-ról HHK-ra történő áthelyezését.
21/2019. (XII. 10.) KT hat. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kari Tanácsa támogatta az ülésen elhangzott azon napirenden kívül előterjesztett javaslatot, amelynek értelmében az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánja indítványozza az érdemtelenség megállapítására vonatkozó döntések meghozatalához az arányosságot és méltányosságot figyelembe vevő, általános egyetemi szabályzat megalkotását.