NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak

(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Szakfelelős: Dr. Hettyey András

A köz szolgálata nemzetközi térben

A nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak egyesíti a közigazgatási, rendészeti és katonai-védelmi képzési területek nemzetközi vonatkozásait, magában foglalja a biztonság- és védelempolitika, az európai és nemzetközi igazgatás, valamint a rendészeti vezetőképzés ismeretanyagát.

A képzés célja olyan ismeretek átadása, amelyek birtokában a szak­­­emberek képesek nemzetközi szervezeteknél és az Európai Unió intézményrendszerében, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatokat ellátni.

Az első évet követően a hallgatók az alábbi szakirányok közül választhatnak:

  • Európa-tanulmányok szakirány
  • Nemzetközi közigazgatási szakirány
  • Biztonsági tanulmányok szakirány
  • Rendészeti tanulmányok szakirány


Hatályos képzési és kimeneti követelmények

Mintatanterv