NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

PhD hallgatók

Szabó Mátyás

Témavezető: Dr. Horváth Attila