NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Jó Állam Véleményfelmérés 2016

A lakosság véleményének feltárása, elsősorban a közigazgatási területi munkacsoport által már korábban megfogalmazott elégedettségméréseknek és lakossági véleményeknek a Jó Állam tematikájába történő beemelése kapcsán volt kiemelten fontos. A Jó Állam Jelentés 2015 kötetében már a hatékony közigazgatás hatásterület esetében megjelentek igények olyan elégedettségi mutatókra, amelyek egyaránt fontosak lettek volna a közigazgatás minőségének és működésének megismerése, lakossági – felhasználói oldali – megítélése szempontjából, viszont ezekhez a mutatókhoz kapcsolódóan hosszú évekre visszamenően em álltak rendelkezésre elérhető statisztikák. Mindez láthatóvá tette a Jó Állam Jelentéshez kapcsolódóan önálló lakossági véleményfelmérés szükségességét.

A felmérés 2015 során a közigazgatás területénél szélesebb kérdéskörben valósult meg, és (bár a közigazgatás kérdésköre így jóval szűkebb lehetett) ez lehetőséget teremtett arra, hogy a többi hatásterület esetében is bekerüljenek olyan véleménymutatók, amelyek a Jó Állam Jelentés adott hatásterületi fejezetét tovább gazdagíthatják, árnyaltabbá tehetik. Az itt bemutatott kutatási eredmények ezeknek a törekvésnek az első gyakorlati megvalósulását jelentik. Ennek megfelelően a felmérés sok tekintetben kísérleti jellegű, és a későbbiekben továbbfejleszteni tervezett lakossági felvétel alapja, amely fontos kiegészítője a Jó Állam Jelentés tényadatokra alapozott mutatóinak.

Tehát a Jó Állam Jelentéshez kapcsolódó Jó Állam Véleményfelmérés (JÁV) elődleges célja, hogy átfogó, nagy mintás, reprezentatív felvétel során, kérdőív segítségével felmérje a kormányzati képességek lakossági percepcióját. A pilot adatfelvétel célja nemcsak az indikátorokhoz szorosan kapcsolódó lakossági véleménymutatók előállítása volt, hanem teret engedett a kutatás hatásterületi munkacsoportjainak, közvetettebb kutatási kérdéseinek is. A felmérés eredményeit így nemcsak a jelentésbe emelt néhány percepciós mutatóban, hanem – a Jó Állam Jelentéshez közvetlenül kapcsolódó, támogató szakértői anyagként – egy önálló kiadványban is érdemesnek tartjuk bemutatni.

A Jó Állam Véleményfelmérés 2016 letöltése (PDF)

A Jó Állam Véleményfelmérés 2016 interaktív verzió (online betekinés)