NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

A programról

A program létrejötte:

 

2017-ben megállapodás született a Ruhr-Universität Bochummal, hogy az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kara és a német partner egyetem közös nyári egyetemet szervez „State & Governance in a Historical Comparative Context” címmel, amelyen 10 német és 10 magyar hallgató vehet részt. A két egyetem közötti megállapodás alapján a nyári egyetem időtartama egy hét, amely alatt 12 db 90 perces oktatásból álló képzést kell biztosítani a hallgatók számára angol nyelven. Az oktatási tevékenységet a nyári egyetemen az NKE részéről Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens és a Ruhr-Universität Bochum részéről Dr. Beke-Martos Judit egyetemi docens biztosítja. A kurzusért 5 ECTS kreditet kapnak a hallgatók mindkét egyetemen, a teljesítésről tanúsítvány kerül kiállításra, melyet mindkét egyetem befogad a képzési programjába. A hallgatók pályázat útján jelentkezhetnek a nyári egyetemre, közülük a legjobbak kerülnek kiválasztásra. Az oktatási program mellett a nyári egyetem kínálatát interaktív programok is gazdagítják, melyek szorosan kötődnek a témához (pl. parlamentlátogatás, történelmi séta Budapesten, fraknói és kismartoni, előadással egybekötött várlátogatás).

A program tematikája:

 

A program témája összehasonlító állam- és jogtörténeti, ahol a nyugat-európai, a magyar, valamint az Egyesült Államokbeli állam és közigazgatás fejlődési modelljeinek átfogó elemzésére kerül sor. A történeti példák adott esetben válasszal szolgálhatnak a mai államok kormányzati rendszereinek jelenlegi működésére is. A nyári egyetemi kurzus külön hangsúlyt fektet az USA állam- és jogrendszerének bemutatására, mivel az itt tanultak részét képezik a bochumi jogi kar által biztosított „Anglo-American Law & Language” okleveles programnak, míg az NKE hallgatói egy angol nyelvű választható tárgynak ismertethetik el a megszerzett krediteket. A hét során a hallgatók az előadások alkalmával, bepillantást nyerhetnek az állammal és kormányzással kapcsolatos legfontosabb kérdésekbe, megismerhetik az európai, a magyar, illetve az amerikai államiság fejlődésének legfontosabb történeti eseményeit, valamint gyakorlati példákon keresztül az egyes állami szervek működési mechanizmusait.