NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

International Public Service Relations mesterképzési szak

INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE RELATIONS MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

Tisztelt Jelentkezőnk!

A kreditelismerési kérelmet és annak mellékleteit elektronikusan, a megadott e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.

Az oldal aljáról letölthető kérelmet elektronikusan kell kitölteni (a teljesített tantárgyakat is Önöknek kell beírniuk a megfelelő helyre), majd az eredeti WORD (nem írásvédett!) formátumban ÉS egy aláírt, beszkennelt formában is meg kell küldeniük, a mellékletekkel együtt.

A kérelmet és mellékleteit az alábbi e-mail címen kell benyújtani: 

felveteli.antk@uni-nke.hu 

 

A kérelemhez csatolni kell:

- a teljesített tantárgyak teljesítését igazoló leckekönyv vagy oklevélmelléklet vagy kreditigazolás szkennelt képét;

- a teljesített tantárgyak hitelesített (vagyis a felsőoktatási intézmény által aláírt és lepecsételt) tematikáját/tantárgyi programját (a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és annak jogelődjein végzett hallgatók mentesülnek a tematikák csatolása alól).

- az oklevél (diploma) szkennelt képét,

- az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

 

A kreditelismerési kérelem leadási határideje 2023. AUGUSZTUS 8.

(A hiányosan kitöltött vagy hiányzó melléklettel rendelkező kérelmeket, a visszaküldéstől számítva 1 hétig van lehetőség javítani!)

Jelen eljárásban az alábbi tanulmányok nem fogadhatók el:

 • szakirányú továbbképzés
 • doktori iskola
 • OKJ képzés
 • felsőoktatási szakképzés

Kreditelismerési kérelmet NEM KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki az alábbi szakon végzett:

 • nemzetközi igazgatási alapképzési szak 
 • nemzetközi tanulmányok alapképzési szak 
 • nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 
 • politikatudományok alapképzési szak 
 • társadalmi tanulmányok alapképzési szak 
 • igazgatásszervező alapképzési szak
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményeiben folytatott bármely főiskolai képzésben, egyetemi képzésben, alapképzési szakon vagy mesterképzési szakon szerzett végzettség.

Kreditelismerési kérelmet KELL BEADNI annak a jelentkezőnek az alábbi formanyomtatványon, aki nem a fenti szakon végzett.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az alábbi területekről (At least 30 ECTS should be acknowledgeable for the student on the basis of his or her earlier studies in the following knowledge fields):

 • állam- és jogtudományok (State and Jurisprudence),
 • gazdaságtudományok (Economics),
 • had- és rendészettudományok (Military and Law Enforcement Sciences),
 • kommunikáció- és médiatudományok (Communication and Media Sciences),
 • közigazgatás-tudományok (Public Administration),
 • nemzetközi tanulmányok (International Relations),
 • politikatudomány (Political Science),
 • szociológia (Sociology),
 • történettudomány (History).

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a felsorolt ismeretkörökben 30 kredittel rendelkezzen. Minimum egy éves államigazgatási, illetve közszolgálati gyakorlati tapasztalat 5 kreditértékben beszámítható. (The minimum requirement for students who wish to join the program is 30 ECTS in the above mentioned fields of knowledge. A minimum of one-year practice in public administration/public service can be acknowledged with 5 ECTS.)

 

A kreditelismerési kérelmet a Kreditátviteli és Validációs Bizottság (a továbbiakban: KÁVB) határozatban bírálja el.

 

INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE RELATIONS mesterképzési szak kreditátviteli kérelme ITT letölthető.