NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Szakdolgozati és kutatási témák

A Tanszék oktatói által meghirdetett szakdolgozati és diplomamunka témák

Az aktuális témajelentkezési időszakban meghirdetett témák a Neptun-rendszerben érhetők el.

A Tanszék oktatói által meghirdetett
TDK-dolgozati témák

  Név Téma OTDK szekció
1 Bódi Stefánia Az egyenlő bánásmód elve az EBH gyakorlatában Állam- és Jogtudományi Szekció
2 Bódi Stefánia Az emberi jogok eszmetörténeti háttere Állam- és Jogtudományi Szekció
3 Bódi Stefánia Európa monarchikus államai Állam- és Jogtudományi Szekció
4 Bódi Stefánia A természetjogi gondolkodás fejlődése Állam- és Jogtudományi Szekció
5 Erdős Csaba Közvetlen demokratikus eljárások Állam- és Jogtudományi Szekció
6 Erdős Csaba Jogi és politikai alkotmányosság Állam- és Jogtudományi Szekció
7 Erdős Csaba A hatalommegosztás temporális aspektusa Állam- és Jogtudományi Szekció
8 Erdős Csaba Alkotmányjogi panasz az alapjogok védelmének rendszerében Állam- és Jogtudományi Szekció
9 Erdős Csaba Alapjogi jogalanyiság Állam- és Jogtudományi Szekció
10 Molnárné Balázs Ágnes A magyarországi nemzetiségek országgyűlési képviselete Állam- és Jogtudományi Szekció
11 Molnárné Balázs Ágnes A magyarországi nemzetiségek országgyűlési képviselete Társadalomtudományi Szekció
12 Molnárné Balázs Ágnes A nemzetiségi szószólók szerepe/ tevékenysége Társadalomtudományi Szekció
13 Molnárné Balázs Ágnes A nők képviseletének egyes kérdései, a nők viselkedése a parlamentben Társadalomtudományi Szekció
14 Molnárné Balázs Ágnes A jövő generációk érdekeinek képviselete, a gyermekek választójoga, a választójogi korhatár leszállítása Állam- és Jogtudományi Szekció
15 Molnárné Balázs Ágnes A politikai közösség határai Állam- és Jogtudományi Szekció
16 Molnárné Balázs Ágnes A fogyatékossággal élők választójoga Állam- és Jogtudományi Szekció
17 Schweitzer Gábor A lelkiismereti- és vallásszabadság Magyarországon Állam- és Jogtudományi Szekció
18 Schweitzer Gábor A vallási közösségek jogállása Magyarországon Állam- és Jogtudományi Szekció
19 Schweitzer Gábor A "történeti alkotmány" fogalmi kérdései Állam- és Jogtudományi Szekció
20 Schweitzer Gábor Az állami és nemzeti szimbólumok közjogi szabályozása Állam- és Jogtudományi Szekció
21 Smuk Péter A politikai pártok szabályozása és finanszírozása Állam- és Jogtudományi Szekció
22 Smuk Péter A politikai pártok Magyarországon és Európában (működés, finanszírozás) Társadalomtudományi Szekció
23 Smuk Péter A parlament személyi döntései Állam- és Jogtudományi Szekció
24 Smuk Péter Szólásszabadság 21. századi aspektusai Állam- és Jogtudományi Szekció
25 Smuk Péter A választási kampány szabályozása és gyakorlata Állam- és Jogtudományi Szekció
26 Szabó Zsolt Jogalkotás/törvényalkotás Magyarországon Állam- és Jogtudományi Szekció
27 Szabó Zsolt Jogalkotás az Európai Unióban Állam- és Jogtudományi Szekció
28 Szabó Zsolt Jogalkotás nemzetközi összehasonlításban Állam- és Jogtudományi Szekció
29 Szabó Zsolt Parlamenti eljárási szabályok itthon vagy külföldön Állam- és Jogtudományi Szekció
30 Szabó Zsolt Parlamentek feletti bírói kontroll kérdése Állam- és Jogtudományi Szekció
31 Szabó Zsolt Nyugat-balkáni államok államszervezete Állam- és Jogtudományi Szekció
32 Szabó Zsolt Német alkotmány/hatása a magyarra Állam- és Jogtudományi Szekció
33 Szabó Zsolt Brit parlamentarizmus és Brexit Állam- és Jogtudományi Szekció