NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

A Kari Tanács 2024. évi határozatai

1/2024. (I. 24.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 27 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Horváth Attila Állam- és Jogtörténeti Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 26 igen, 1 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Koller Boglárka Európa-tanulmányok Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 26 igen és 3 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Kutasi Gábor Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
2/2024. (I. 24.) A Kari Tanács a Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet kutatóintézet-vezetői pályázatát az alábbiak szerint rangsorolta:
1. Dr. Kutasi Gábor (29 leadott és 26 érvényes szavazatból 20 igen szavazattal)
2. Dr. Dötsch Jörg Jasper (29 leadott és 26 érvényes szavazatból 20 nem szavazattal)
3/2024. (I. 24.) a) A Kari Tanács támogatta a közigazgatás-szervező alapképzési szak ajánlott tantervét.
b) A Kari Tanács támogatta a nemzetközi igazgatás alapképzési szak ajánlott tantervét.
c) A Kari Tanács támogatta az International Public Management alapképzési szak ajánlott tantervét.
d) A Kari Tanács támogatta az államtudományi osztatlan mesterképzési szak ajánlott tantervét.
e) A Kari Tanács támogatta a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
f) A Kari Tanács támogatta a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
g) A Kari Tanács támogatta az International Public Service Relations mesterképzési szak ajánlott tantervét.
h) A Kari Tanács támogatta a közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak ajánlott tantervét.
i) A Kari Tanács támogatta a közigazgatási mesterképzési szak ajánlott tantervét.
j) A Kari Tanács támogatta a fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak ajánlott tantervét.
k) A Kari Tanács támogatta a kiberbiztonsági mesterképzési szak ajánlott tantervét.
l) A Kari Tanács támogatta a kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak ajánlott tantervét.
m) A Kari Tanács támogatta a kormányzás és vezetés mesterképzési szak ajánlott tantervét.
n) A Kari Tanács támogatta az ÁNTK alapképzési szintű tantárgyi kínálatának módosítását.
o) A Kari Tanács támogatta az ÁNTK mesterképzési szintű tantárgyi kínálatának módosítását.
p) A Kari Tanács támogatta hogy az a)-o) pontokban meghatározott ajánlott tanterveket a 2023/2024. tanév tavaszi félévétől kell alkalmazni nemcsak felmenő rendszerben, hanem a folyamatban levő képzések hatályos tantervei esetében is.
4/2024. (I. 24.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adományozható címek, kitüntetések és más elismerések, valamint adományozásuk rendjéről szóló szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
5/2024. (I. 24.) A Kari Tanács támogatta a Gazdálkodási Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Szenátus döntését követő napon lépnek hatályba.
6/2024. (I. 24.) A Kari Tanács támogatta a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
7/2024. (II. 20.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 29 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kari Fegyelmi Testület tagjaként Dr. Bódi Stefánia egyetemi docens megbízását 2024. február 21. napjától számított egy évre.

b) A Kari Tanács titkos szavazással, 29 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kari Fegyelmi Testület tagjaként Dr. Méhes Tamás egyetemi docens megbízását 2024. február 21. napjától számított egy évre.

c) A Kari Tanács titkos szavazással, 29 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kari Fegyelmi Testület tagjaként Dr. Hárs András adjunktus megbízását 2024. február 21. napjától számított egy évre.

d) A Kari Tanács titkos szavazással, 29 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kari Fegyelmi Testület tagjaként Dr. Kozák Kornélia tanársegéd megbízását 2024. február 21. napjától számított egy évre.

e) A Kari Tanács titkos szavazással, 29 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kari Fegyelmi Testület tagjaként Strobl Orsolya hallgató megbízását 2024. február 21. napjától számított egy évre.

f) A Kari Tanács titkos szavazással, 28 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kari Fegyelmi Testület tagjaként Vadász Dávid hallgató megbízását 2024. február 21. napjától számított egy évre.

g) A Kari Tanács titkos szavazással, 29 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kari Kártérítési Testület tagjaként Dr. Bathó Gábor adjunktus megbízását 2024. február 21. napjától számított egy évre.

h) A Kari Tanács titkos szavazással, 29 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kari Kártérítési Testület tagjaként Dr. Szalai András egyetemi docens megbízását 2024. február 21. napjától számított egy évre.

i) A Kari Tanács titkos szavazással, 29 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kari Kártérítési Testület tagjaként Budai György nyelvtanár megbízását 2024. február 21. napjától számított egy évre.

j) A Kari Tanács titkos szavazással, 29 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kari Kártérítési Testület tagjaként Varga András adjunktus megbízását 2024. február 21. napjától számított egy évre.

k) A Kari Tanács titkos szavazással, 28 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kari Kártérítési Testület tagjaként Vadász Dávid hallgató megbízását 2024. február 21. napjától számított egy évre.

l) A Kari Tanács titkos szavazással, 28 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta a Karon működő Kari Kártérítési Testület tagjaként Ficzere Norman János hallgató megbízását 2024. február 21. napjától számított egy évre.
8/2024. (II. 20.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.