NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak

Fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak

(2 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Szakfelelős: Dr. Gregóczki Etelka

Okleveles projektszakértők a közszolgálatban

A képzés célja az Európai Unió közvetlen és közvetett forrásainak felhasználásához és nemzetközi projektek sikeres lebonyolításához szükséges emelt szintű – közvetlenül kapcsolódó szakpolitikai és programmenedzsment – tudás átadása a fejlesztési programok, operatív programok és a konkrét beavatkozások – konstrukciók, fejlesztési projektek – előkészítését és lebonyolítását végző szakértői kör számára.

Az uniós programok megvalósításának sikere alapvetően függ az előkészítésben és megvalósításban érintett teljes intézményrendszer munkatársainak szakmai felkészültségétől, valamint a magyar érdekek megfelelő szintű érvényesíthetőségétől az európai uniós intézményekben. Mindezekre való tekintettel a megfelelő létszámú humán erőforrás rendelkezésre állása és tudásszintje kritikus jelentőségű. Jelenleg ma Magyarországon nincs olyan felsőoktatási képzés, amely átfogó, megfelelő és teljes körű tudásanyagot biztosítana a fejlesztéspolitikai intézményrendszerbe belépni kívánó személyek részére. Ebből kifolyólag a rendszerben dolgozó kollégák már a tényleges munkavégzés közben ismerik csak meg az uniós fejlesztéspolitika mechanizmusait, gondolkodásmódját, azaz a rendszert magát.

A célunk olyan uniós fejlesztéspolitikai szakértők képzése, akik már a belépés pillanatában átlátják a rendszer egészét, és az operatív feladatokba való bevonásuk azonnal lehetséges. A végrehajtásban részt vevő, széttagoltan elhelyezkedő szervezeti egységek – amelyek dolgozóinak összlétszáma kb. 3000 főre tehető – akkor képesek igazán hatékony, a kedvezményezettek adminisztrációs terheit csökkentő, valamint a folyamatokat felgyorsító munkavégzésre, ha egységes szakmai felkészültséggel és tudásszinttel rendelkeznek. Az említett körnél jelentősen bővebb azon személyek köre, akik olyan projekteket hajtanak végre, amelyeket EU-forrásból finanszíroznak. Ezen projektek szakszerű és szabályos végrehajtása érdekében ugyancsak kiemelt jelentőségű a megfelelő szaktudás rendelkezésre állása.

Hatályos képzési és kimeneti követelmények

Mintatanterv