Szakdolgozati és kutatási témák

Szakdolgozati témajegyzék 2018

Téma Téma kiegészítés Két kapcsolódó tárgy a 2013/2014. tanévben vagy előtte kezdett hallgatóknak Konzulens Vállalt létszám
A bürokratizmus, mint a bürokratikus szervezet diszfunkcionális következményei  Szociológiai megközelítésben Szociológia I-II. Dr. Szabó Máté Csaba A maximális létszám az Oktatóval egyeztetettek alapján
A demokratikus rendszerek XXI. századi kihívásai. Politikatudományi megközelítésben Politológia I-II. Dr. Mandák Fanni 5 fő
A deviáns jelenségek társadalmi problémái (esettanulmányok tükrében) Szociológiai megközelítésben Szociológia I-II. Prof. Dr. Egedy Gergely A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A hatalmi ágak elválasztása és hatalommegosztás államelméleti kérdései. Jogelméleti megközelítésben Állam- és jogelmélet, Politológia I.  Dr. Fejes Zsuzsanna 10 fő
A hatalommegosztás Politológiai megközelítésben Politológia I-II. Dr. Szentpéteri Nagy Richard A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A határ menti és transznacionális együttműködések problematikája   Regionális politikák I-II Dr. Kaiser Tamás A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása   Helyi önkormányzatok I-II. Dr. Bujdosó András A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A huszadik századi ideológiák emberképe Filozófiatörténeti megközelítésben Filozófiatörténet I-II. Dr. Hoppál Bulcsú A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A huszadik századi Ideológiák és demokrácia-felfogások viszonya  Szociológiai megközelítésben Szociológia I-II. Dr. Hoppál Bulcsú A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A jogalkotási eljárás   Helyi önkormányzatok I-II. Dr. Bujdosó András A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A jogforrások rendszere   Helyi önkormányzatok I-II. Dr. Bujdosó András A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A kormányablakok   Helyi önkormányzatok I-II. Dr. Bujdosó András A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A kormányzási formák  területi dimenziója  a határon átnyúló együttműködésekben     Dr. Kaiser Tamás A két témájára összesen 10 fő
A közigazgatási eljárások racionalizálása   Helyi önkormányzatok I-II. Dr. Bujdosó András A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A magyar államelmélet történetének valamely gondolkodója vagy korszaka. Jogelméleti megközelítésben Állam- és jogelmélet, Politológia I.  Dr. Fejes Zsuzsanna 10 fő
A magyar többpártrendszer létrejötte a 80-as években Politológiai megközelítésben Politológia I-II. Dr. Szentpéteri Nagy Richard A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A mai magyar jogforrási rendszer kialakulása   Helyi önkormányzatok I-II. Dr. Bujdosó András A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A minőségi jogalkotás követelményei   Helyi önkormányzatok I-II. Dr. Bujdosó András A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A női szerepek változásai, a XX.-XXI. században   Szociológia I-II. Dr. Szabó Máté Csaba A maximális létszám az Oktatóval egyeztetettek alapján
A politika világának elméleti összefüggései Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Politológia I-II. Dr. Pál Gábor 2 fő
A politikai viselkedés általános és specifikus kérdései Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Politológia I-II. Dr. Pál Gábor 3 fő
A rendszerváltás nemzetközi és belső feltételei a Kelet-Közép európai országokban Politológiai megközelítésben Politológia I-II. Dr. Szentpéteri Nagy Richard A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A szerződéselméletek klasszikusai és kritikái Jogelméleti megközelítésben Állam- és jogelmélet, Politológia I.  Dr. Szerletics Antal 2 fő
A területi államigazgatás fejlesztése   Helyi önkormányzatok I-II. Dr. Bujdosó András A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A törvényességi felügyelet   Helyi önkormányzatok I-II. Dr. Bujdosó András A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az államelmélet filozófiai alapjai  Filozófiatörténeti megközelítésben Filozófiatörténet I-II. Dr. Hoppál Bulcsú A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az egyetemes emberi jogok eszméje: mítosz vagy valóság?  Jogelméleti megközelítésben Állam- és jogelmélet, Politológia I.  Dr. Szerletics Antal 2 fő
Az ember közösségi léte elméleti alapjai  Filozófiatörténeti megközelítésben Filozófiatörténet I-II. Dr. Hoppál Bulcsú A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az EU kohéziós politikája   Regionális politikák I-II Dr. Kaiser Tamás A két témájára összesen 10 fő
Az Európai Unió államtani kérdései. Jogelméleti megközelítésben Állam- és jogelmélet, Politológia I.  Dr. Fejes Zsuzsanna 10 fő
Az ifjúságszociológia aktuális kérdései   Szociológia I-II. Dr. Szabó Máté Csaba A maximális létszám az Oktatóval egyeztetettek alapján
Az önkormányzati rendeletalkotás   Helyi önkormányzatok I-II. Dr. Bujdosó András, Dr. Lamperth Mónika A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Családszociológia, család a modern társadalomban   Szociológia I-II. Dr. Szabó Máté Csaba A maximális létszám az Oktatóval egyeztetettek alapján
Demokrácia és köztársaság Politológiai megközelítésben Politológia I-II. Dr. Szentpéteri Nagy Richard A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Demokráciák és diktatúrák Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Politológia I-II. Dr. Pál Gábor 3 fő
Demokráciamodellek Politológiai megközelítésben Politológia I-II. Dr. Szentpéteri Nagy Richard A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Devianciák – diagnózis és terápia egy szabadon választott városban, vagy községben Szociológiai megközelítésben Szociológia I-II. Dr. Szabó Máté Csaba A maximális létszám az Oktatóval egyeztetettek alapján
Fejlődéselméletek Filozófiatörténeti megközelítésben Filozófiatörténet I-II. Dr. Bárdi Lajos A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Magyarország XX. századi politikatörténetének vitatott kérdései   Szociológia I-II. Dr. Szabó Máté Csaba A maximális létszám az Oktatóval egyeztetettek alapján
Magyarország XX. századi társadalomtörténetének egyes kérdései   Szociológia I-II. Dr. Szabó Máté Csaba A maximális létszám az Oktatóval egyeztetettek alapján
Modern kori államelméletek. Az államiság kérdései és kihívásai a 20-21. században Jogelméleti megközelítésben Állam- és jogelmélet, Politológia I.  Dr. Fejes Zsuzsanna 10 fő
Normakontroll, hatásvizsgálat, dereguláció   Helyi önkormányzatok I-II. Dr. Bujdosó András A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Politikai ellenségképek, politikai konfliktusok Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Politológia I-II. Dr. Pál Gábor 3 fő
Politikai kommunikáció, politikai diskurzus Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Politológia I-II. Dr. Pál Gábor 2 fő
Politikai kultúra Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Politológia I-II. Dr. Pál Gábor 3 fő
Szuverenitás és szuverenitás-elméletek. Az államhatalom kérdései. Jogelméleti megközelítésben Állam- és jogelmélet, Politológia I.  Dr. Fejes Zsuzsanna 10 fő
Vallások és kultúrafelfogások  Filozófiatörténeti megközelítésben Filozófiatörténet I-II. Dr. Hoppál Bulcsú A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Változás – fejlődés – modernizáció   Szociológiai megközelítésben Szociológia I-II. Dr. Szabó Máté Csaba A maximális létszám az Oktatóval egyeztetettek alapján

 

Diplomamunka témajegyzék

 

Téma Téma kiegészítés Konzulens Vállalt létszám
A „Jó kormányzás” és a „Jó közigazgatás” nemzetközi modelljei   Dr. Kaiser Tamás 3 témára összesen 10 fő
A jogalkotás elméleti és gyakorlati kérdései Jogelméleti megközelítésben Dr. Tóth J. Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A Latin-Amerika politikai fejlődésének egyes kérdései a XX. században   Dr. Szabó Máté Csaba A maximális létszám az Oktatóval egyeztetettek alapján
A libertárius politikai filozófia államelméleti vonatkozásai Jogelméleti megközelítésben Dr. Szerletics Antal 2 fő
A modern állam gazdasági és szociális szerepvállalása.  Államtani megközelítésben Dr. Fejes Zsuzsanna 10 fő
A nacionalizmus jelensége a XX-XXI. században  Szociológiai megközelítésben Dr. Szabó Máté Csaba A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A nemzetközi közigazgatás-fejlesztés modelljei és gyakorlati esetei   Dr. Kaiser Tamás 3 témára összesen 10 fő
A paternalista állami beavatkozás elméleti és gyakorlati kérdései Államtani megközelítésben Dr. Szerletics Antal 2 fő
A politika prezidencializációja Politikatudományi megközelítésben Dr. Mandák Fanni 5 fő
A politika világának elméleti összefüggései Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A politikai viselkedés általános és specifikus kérdései Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A tengeren túli területek státusza és jogállásuk. Szociológiai megközelítésben Dr. Szabó Máté Csaba A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
A terrorizmus mint az intervenció rendhagyó formája Nemzetközi kapcsolatok tárgyhoz kapcsolódóan Prof. Dr. Egedy Gergely A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Állami vállalatok szerepe a közpolitika megvalósításában   Dr. Gellén Márton A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Alternatívaelemzés és döntés viszonya a közpolitikai folyamatokban   Dr. Gellén Márton A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az állam szerepe a közszolgáltatások megszervezésében. Az eredményességi szemlélet alkalmazása a közszolgáltatások tervezése és megvalósítása során   Dr. Gellén Márton A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az állami funkciók és azok változásai a 20-21. században Államtani megközelítésben Dr. Fejes Zsuzsanna 10 fő
Az állami szerep és feladatellátás eltérő értelmezései   Horváth Anett A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az állami vállalatok és a közigazgatási szervek irányítási viszonyainak kapcsolata a közpolitikai folyamatban   Dr. Gellén Márton A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az autonómia különös esetei - a függő és gyarmati területek helyzete   Dr. Szabó Máté Csaba A maximális létszám az Oktatóval egyeztetettek alapján
Az előzetes hatáselemzés relevanciája a közpolitikai döntések során   Dr. Gellén Márton A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az emberi jogok jogelméleti kérdései Jogelméleti megközelítésben Dr. Tóth J. Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Az Európai Unió államtani kérdései (globalizáció - integráció – a kormányzás új formái)  Államtani megközelítésben Dr. Fejes Zsuzsanna 10 fő
Az olasz politikai rendszer Politikatudományi megközelítésben Dr. Mandák Fanni 5 fő
Az önkormányzatok közpolitikai szerepe a Magyary Program megvalósítása után   Dr. Gellén Márton A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Demokráciák és diktatúrák Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Döntés-előkészítése a közpolitikai döntések során. Konkrét példán szemléltetve   Dr. Gellén Márton A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Háborúk és intervenciók a nemzetközi kapcsolatokban Nemzetközi kapcsolatok tárgyhoz kapcsolódóan Prof. Dr. Egedy Gergely A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Hímnemű állam? - Az állam és a jog feminista megközelítései  Jogelméleti megközelítésben Dr. Szerletics Antal 2 fő
Horizontális szempontok a döntés-előkészítésben   Dr. Gellén Márton A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Klasszikus bölcselők jogfilozófiai elméletei Jogelméleti megközelítésben Dr. Tóth J. Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Kormányzás és közpolitika Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Közpolitikai folyamatok és támogató koalíciók a felsőoktatásban   Dr. Gellén Márton A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Közpolitikai tervezés a társadalmi biztonság szolgálatában. A közpolitikai tervezési képesség felértékelődése a válság körülményei között   Dr. Gellén Márton A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban Nemzetközi kapcsolatok tárgyhoz kapcsolódóan Prof. Dr. Egedy Gergely A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Lehetőségek a közpolitikát támogató közpénzügyi rendszer kialakítására   Dr. Gellén Márton A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Lobbizás és érdekkijárás a demokratikus rendszerekben   Horváth Anett A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Modern állam- és jogelméleti irányzatok Jogelméleti megközelítésben Dr. Tóth J. Zoltán A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Nemzet és nacionalizmus a nemzetközi kapcsolatokban Nemzetközi kapcsolatok tárgyhoz kapcsolódóan Prof. Dr. Egedy Gergely A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Policy making és policy cycle   Horváth Anett A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Politikai kommunikáció, politikai diskurzus Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Politikai konfliktusok Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Politikai kultúra Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Politikai párt vs. stakeholder   Horváth Anett A maximális létszám az Intézettel/ Oktatóval egyeztetettek alapján
Többszintű kormányzás és közigazgatás   Dr. Kaiser Tamás 3 témára összesen 10 fő