Hallgatói pénzügyek

Tisztelt Hallgatók!

Az alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (HTJSZ) legutóbbi módosításnak következményeként megváltoztak az előző időszakokhoz képest a pénzügyi befizetési szabályok.

 

Önköltségek kiírása

Az önköltségek automatikusan két részletben kerülnek kiírásra a regisztrációs időszakot megelőzően az alábbiak szerint:

  • Első részlet az önköltség 50%-ának megfelelő összegről, melynek befizetési határideje a regisztrációs időszak kezdetét megelőző nap.
  • Második részlet az önköltség további 50%-áról, melynek befizetési határideje a regisztrációs időszak első napját követő hónap 20-a.

Továbbra is feltétel a Neptun rendszerben történő feladat végrehajtásához (vizsgára jelentkezés, egyéb szolgáltatás igénybevétele, stb.), hogy ne legyen a hallgatónak lejárt fizetési kötelezettsége.

A fentiekből következik, hogy azon személyek, akiknek van lejárt határidejű befizetési kötelezettsége (így az önköltség első részlete is) nem tudnak regisztrálni az aktuális félévre.

 

Befizetési módozatok

A befizetés továbbra is bankkártyásan és hagyományos átutalással történhet meg. A bankkártyás befizetés megközelítőleg azonnal, míg a hagyományos átutalás esetén akár napok is lehetnek a befizetés és a Neptun rendszerben történő megjelenés között, melynek oka a második esetben a manuális feldolgozás.

 

Részletfizetés

A HTJSZ a további részletfizetési lehetőségeket jelentősen megszigorította. A hallgató vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi eredményére tekintettel kérhet további részletfizetést, amelyet a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (HTVSZÜB) bírál el az elektronikus úton benyújtott kérvény és az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumok alapján.  A kérvény elfogadásáról szóló bírálatot követően történhet meg a részletfizetés beállítása. Részletfizetés nem kérhető céges átvállalás esetén.

 

Céges, munkáltatói számlafizetés

A céges számlafizetés esetén, amennyiben a partner már a Neptun rendszerben szerepel, akkor a hallgató tudja elkészíteni a számlát, ennek kinyomtatása és a partner részére való eljuttatása is a hallgató feladata. Abban az esetben, ha nem szerepel a partner a rendszerben, vagy a partner adatai megváltoztak, vagy a hallgató az első esetben szeretné a számlát a partner részére elkészítetni, akkor a hallgatónak Kötelezettségvállalási nyomtatványt kell leadnia a kari gazdasági szervezet részére. Ebben ez esetben a kari gazdasági szervezet felvezeti a partnert a rendszerbe és a számlát is elkészíti, de a nyomtatást és a partner részére történő eljuttatást a hallgatónak kell végrehajtania.

 

Automatikus számlakészítés

A Neptun rendszerben a számlákat a hallgatók önállóan készíthetik el, melynek határideje a befizetési határidőt megelőző második munkanap. A befizetési határidőt megelőző munkanapon a Gazdasági Hivatal automatikusan elkészíti az aktuális érintett kiírások tekintetében a hallgató nevére szóló számlákat.

 

Számlamódosítás

Az elkészült számlák módosítására - amennyiben az a hallgató hibájából történik - csak 1.000,- Ft különeljárási díj befizetését követően kerülhet sor.

A számlamódosítási igényt ésszerű időn belül - a módosításra jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül - fogadja be a Gazdasági Hivatal, azzal a korlátozással, hogy a számla kiállítási évét követő év január 15. napja után számlamódosításra már nincs lehetőség.

 

Fizetési késedelem

Amennyiben nem teljesíti a fizetési határidőig a befizetési kötelezettségét, akkor a kari gazdasági szervezet az alábbi eljárás szerint jár el:

  • A fizetési határidő lejártát követő 8 napon belül a kari gazdasági szervezet e-mailben figyelmezteti a hallgatót a tartozásának a kiegyenlítésére és egyúttal a késedelmi díjat is kiírja a hallgató részére.
  • Amennyiben a hallgató nem rendezi a tartozását, a fizetési határidőt követő 15 napon belül megküldésre kerül a részére az első fizetési felszólítás.
  • Amennyiben a hallgató továbbra sem rendezi a tartozását, a fizetési határidőt követő 30 napon belül megküldésre kerül a részére a második fizetési felszólítás is.
  • Abban az esetben, ha a hallgató befizetési kötelezettsége a fizetési határidőt követő 60 napon belül sem kerül rendezésre kezdeményezésre kerül a hallgatói jogviszony megszüntetése.

A befizetési kötelezettség elmulasztása esetén a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat alapján a hallgató részére késedelmi díj kerül kiírásra, melynek összege számlánként:

  • önköltség esetén                            3 000.- Ft
  • kollégiumi díj esetén                     2 000.- Ft
  • szolgáltatási díj esetén                   1 000.- Ft

 

A kapcsolódó tájékoztatók, nyomtatványok átdolgozásra kerültek és a honlapon megtalálhatók, kérjük olvassák át figyelmesen!

Tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!

Gazdasági Hivatal

 

Neptun pénzügyi útmutatók

 

Aktuális pénzügyi dátumok

 

További információ: 

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/neptun/neptun